zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Зоря Р.Р.

Україна, м. Харків,

Харківський торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

 

Abstract: Статья посвящена использованию современных информацилонных технологий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Keywords: информационные технологии, современная молодежь, безопасность жизнедеятельности.

 

Перед сучасною освітою стоїть завдання виховати та підготувати майбутнього фахівця, який вільно володіє сучасними засобами інформаційних технологій, що дозволяє створювати, опрацьовувати інформацію і забезпечувати ефективні засоби донесення її до споживача.

Необхідність вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» студентами усіх спеціальностей Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, актуалізується необхідністю безпечної життєдіяльності особи, як першочергового завдання о на рівні держави, суспільства та окремої людини. Використання комп’ютерів у навчанні, створення електронних версій конспектів дисциплін й інших навчально-методичних матеріалів дозволяє ефективно організовувати освітній процес у коледжі, створені умови що дозволяють урізноманітнити та вдосконалити навчальний матеріалу, допомогти акцентувати увагу студента на основних положеннях дисципліни, зменшити витрати навчального часу на виконання допоміжних видів роботи, навчити студентів самостійно здобувати потрібну інформацію та формувати в них уміння аналізувати отримані знання.

З метою активізації використання сучасних інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності» комп’ютерні презентації використовуються як під час занять за участю викладача, так і при виконанні студентами денної та заочної форми навчання завдань до самостійної роботи, передбаченої навчальної програмою дисципліни. Використання програми Power Point не потребує значної підготовки для оволодіння нею, але викликає зацікавленість при створенні презентацій. Студент повинен знайти потрібну інформацію, обробити її та виділити головне для створення слайдів. При цьому студент має можливість використовувати необхідну інформацію у будь-який формі представлення - текст, таблиці, діаграмі, слайди, відео- та аудіо фрагменти, малюнки, тощо. Це дає змогу проявити творчість і компанувати оброблений матеріал на свій розсуд, проявити маневреність при доборі послідовності відображення інформації.

Захист презентації відбувається під час заняття, що дає змогу викладачу ще більше зацікавити студентську аудиторію предметом, зробити заняття більш емоційним, а студенту – продемонструвати свої можливості та знання. Під час презентації викладач має можливість вести діалог, ставити питання та оцінювати роботу студента. Така робота є дуже результативною: підвищується рівень як успішності, так і якості навчання, адже, використання досягнень сучасних інформаційних технологій у системи освіти має багато переваг, головною з яких є наочність інформації, що доноситься до аудиторії та викликає підвищений інтерес у сучасних студентів, які надають перевагу інтерактивним технологіям.

Важко заперечувати переваги сучасних засобів навчання, які засновані на сучасних інформаційних технологіях. У процесі навчання студентів інформацію на комп’ютері можна представляти за різними аспектами. Наприклад, технічні аспекти, при вивченні, техногенних небезпек або інформацію про ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та проведення рятувальних робіт можна висловлювати словами і подавати як зразок у різних просторових і часових вимірах. За допомогою комп’ютера отримують не просто статичні результати, а й наочне зображення. Зображення різних дій небезпек за допомогою комп’ютерної програми дозволяє студентам наочно представляти фізичні процеси.

Останнім часом популярності набуває комп’ютерне тестування, що є одним із потужних інструментів для викладача. У навчальному процесі тестовий контроль виконує діагностичну, навчальну, організаційну та виховну функції.

Тестовий контроль можна використовувати для діагностичного контролю вимірювання рівня знань кожного студента як з дисципліни в цілому, так і з кожного її розділу. Навчальна функція полягає у повторенні всього матеріалу дисципліни під час тестування або пробного тестування, коли після одержаної відповіді студента йому подається вірна відповідь. Тестовий контроль можна застосовувати при самостійній роботі студентів.

Замість письмових контрольних робіт можна використовувати тестові завдання, які охоплюють весь матеріал. Це займає менше часу для проведення опитування та перевірки письмових робіт з дисципліни. Комп’ютерна програма автоматично визначає рівень засвоєння конкретного матеріалу та виставляє оцінки. Така організуюча функція тестового контролю підвищує мотивацію навчання студентів.

При проведенні тестового контролю студент повинен самостійно приймати правильне рішення і нести відповідальність за свої дії, що сприяє його вихованню.

Тестовий контроль, незважаючи на ряд власних йому недоліків, єдиний відомий нині інструмент вимірювання результатів навчального процесу, який гарантує об’єктивність оцінки та повноту охоплення матеріалу. Тестування дає змогу кількісно оцінити знання студентів з метою об’єктивного визначення рівня засвоєння кожною групою всієї навчальної дисципліни чи окремих її розділів.

Спілкування з комп’ютером сприяє інтелектуальному розвитку студентів, їх духовного та морального потенціалу, виховує вміння планувати, точно визначати цілі діяльності, формує охайність, точність і обов’язковість. Використання навчально-контролюючих програм дає змогу досягти більш високого освітньо-виховного ефекту, створити сприятливі умови для розвитку здібностей та абстрактного мислення студентів.

У процесі підготовки до викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» викладачами коледжу створена відеотека з курсу. Ці матеріали можна використовувати на лекціях для закріплення нового матеріалу, а також при самостійній роботі студентів як денної, так і заочної форм навчання.

Активізація форм навчального процесу й удосконалення системи оцінювання знань студентів є актуальним завданням для сучасного викладача. Одним із засобів вирішення цих питань є використання нових комп’ютерних технологій навчального призначення.

Таким чином, інформаційні технології дозволяють зробити навчально-методичну роботу більш прозорою та краще контрольованою і тим самим підвищивши її якість; використовувати електронні навчально-методичні матеріали, котрі допомагають студентам самостійно опановувати матеріал, викладачам упровадити зручну й ефективну систему тестування, а навчальному закладу створити умови для інтерактивного виховання особистості та забезпечити підготовку фахівців, здатних вирішувати типові завдання професійної діяльності з питань безпеки життєдіяльності на високому рівні.

 

Література:

1.     Бакушевич Я.М., Капаціла Ю.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006, 2009. -312с.

2.     Жалдак М.І. Компютер на уроках математики: Посібник для вчителів. К., Техніка, 1997.- 303с.

3.     Несходовский І.С. Інформаційні технології і технології фінансового контролю : навч. посіб./ І.С. Несходовский. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. -231с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info