zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

 

Абрамова О.С., Годунова Д.Б.

Україна, Харків,

Харківський навчально-науковий інститут

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

 

The article analyzes the enterprise tax risk management problem in conditions of tax system reforming. The nature of tax risks and the necessity of implementing a systematic approach tax risk management are displaying. The theoretical analysis of socio-economic aspects of tax risk and methods to address these problems are defined.

 

На сьогоднішньому етапі розвитку економічних відносин, як світових, так і вітчизняних, переважна частка підприємств ставить перед собою завдання ефективного управління податковими ризиками. Актуальність цієї проблеми в Україні підкреслюється неоднозначним становищем податкової системи. В умовах постійної реформації та вдосконалення вкрай гостро постає питання відповідального відношення до наповнення бюджету, а відповідно й до мінімізації ризику несплати податків.

Дослідження в області податкових ризиків свідчить про постійне збільшення проблем, що прямо пов’язані з необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи постійний дестабілізуючий вплив чинників сучасного існування політичного та економічного середовища України. Є очевидним, що управління в сфері оподаткування включає у себе таку категорію як ризик і залежить від впливу безлічі факторів та дій контрагентів, передбачити які майже неможливо.

Джерелом ризику повсякчас стають невизначеність, конфліктність, брак даних на момент прийняття управлінських рішень, постійні зміни внутрішніх та зовнішніх чинників, еволюційно-трансформаційні процеси тощо. Під податковим ризиком з боку держави слід розуміти «теоретичну ймовірність того, що внаслідок певних дій платника податку певні платежу до бюджету можуть надійти не в повному обсязі або несвоєчасно». Також у методичних рекомендаціях ДПА існує наступне визначення: «Податковий ризик – це вірогідна можливість порушення податкового законодавства, в результаті чого можливі втрати бюджету» [3].

Податковий ризик платника податків відноситься до різновиду підприємницьких ризиків. Чинниками його можуть бути: зміна податкової політики, у результаті чого може збільшитися податковий тиск, і відповідно, збільшиться податкове зобов’язання; можливість донарахувань і платежів та штрафів за ненавмисне порушення суб’єктом господарювання чинного законодавства; помилки та недоліки при плануванні, проектуванні та організації бізнесу [3].

Необхідність дотримання системного підходу управління податковими ризиками обумовлюється не тільки особливостями сучасного стану вітчизняної економіки, а й зі зростаннями витрат на контроль і управління ризиками на всіх рівнях. Адже такі витрати знижують ефективність суспільного виробництва й впливають на соціально-економічну ситуацію в країні.

Система управління ризиком включає в себе цілу низку процесів, зокрема прийняття рішень, моніторинг ризикових позицій, взаємодія підрозділів підприємства з метою виявлення та попередження ризиків, розробка та вдосконалення методів нейтралізації наслідків ризиків [1].

Тому й при управлінні податковими ризиками використання саме системного підходу, що забезпечує всеохопність процесу оподаткування, є визначальним. Враховуючи основні положення системного підходу, а саме ефективність взаємодії між складовими ланками, податкові ризики слід розглядати саме в системі відносин між суб’єктами і об’єктами управління ризиками.

В системі управління податковими ризиками об’єктом управління виступають соціальні цінності, на які спрямовані конкретні посягання у сфері оподаткування, що призводять до ненадходження коштів до бюджету чи державних цільових фондів. До суб’єктів управління податковими ризиками можна віднести представників державних податкових органів, які за допомогою різних прийомів і способів управління цілеспрямовано впливають на податкові ризики. Отже, система управління податковими ризиками являє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, кінцевою метою існування яких є мінімізація податкових ризиків [2].

Система управління податковими ризиками включає в себе низку взаємопов’язаних методів, прийомів та заходів, що знижують ймовірність надходження податкових платежів не в повній мірі й мінімізують частку порушень в сфері оподаткування. Окремо можна виділити метод систематизації платників, що полягає в розмежуванні підприємств за групами на основі певних критеріїв: сектору економіки та конкурентного середовища, в яких діє платник, обсяг валових доходів, показники фінансово-господарської діяльності, розрахунок бази оподаткування з урахуванням динаміки надходження за видами платежів протягом минулих періодів тощо.

Проводити аналіз діяльності платників податків необхідно з точки зору можливості ухилення від оподаткування, тобто наявності податкових ризиків. На підставі стандартних процедур такого аналізу буде можливим здійснення автоматизованого відбору платників податків для перевірок. Один з видів такого аналізу – автоматизована перевірка та аналіз податкової звітності платників податків [2].

Такий аналіз дасть змогу виявляти порушення у сфері оподаткування заздалегідь, уникаючи при цьому безпідставних перевірок, а окрім цього ще й згрупувати платників за окремими категоріями ризику, зокрема тих, хто вчасно сплачує податки, тих, хто сплачує податки із запізненням, а також тих, хто податки не платить взагалі.

Отже, виявлення податкових ризиків є результатом виявлення недоліків і порушень нормативно-правових актів підприємствами в процесі їх діяльності. Беручи до уваги стан економіко-політичного середовища сьогодні, слід зазначити, що важливу роль в ефективному управлінні податковими ризиками відіграє саме всеохоплюваність планування та контролю господарської діяльності з боку платників, і процесу стягнення податків з боку держави. Також чималу частину впливу на процес сплати податків має соціальна відповідальність платників податків. Наразі швидкість вдосконалення як податкової системи, так і вітчизняного економічного середовища взагалі, багато в чому залежить саме від обґрунтованості та доцільності процесу наповнення бюджету та стягнення податків, ефективність яких залежить від мінімізації податкових ризиків.

 

Джерела:

1.     Десятнюк О.М. Управління податковими ризиками – нова парадигма розбудови податкової системи України [Електронний ресурс] / О.М.Десятнюк. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1188/1/58.pdf

2.     Лащенко О.Ю. Системний підхід щодо управління податковими ризиками на підприємстві [Електронний ресурс] / О.Ю. Лащенко,В.В. Томашевська. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/download/298/287

3.     Офіційний портал Державної фіскальної служби України – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info