zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Підвищення енергоефективності систем транспортування вуглеводневих енергоносіїв шляхом ресурсоощадної експлуатаційної діяльності

 

Бортняк О.М., Школьний М.П., Потічна Ю.З.

Україна, Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

Проведены исследования свойств нефтяных отходов, образованных в результате различных технологических процессов систем транспорта и хранения нефти с целью определения возможности их рационального использования в качестве сырья для получения товарных продуктов. Определены основные направления использования химических реагентов для реализации технологии транспортировки нефтяных отходов трубопроводом в потоке товарной нефти.

 

Нафтотранспортна система України має стратегічне значення для її соціально-економічного розвитку. Існуюча інфраструктура транзиту вуглеводневих енергоносіїв є одночасно вагомим джерелом прибутку і фінансових надходжень до бюджету країни, а також, забезпечуючи поставки нафти з країн-експортерів на внутрішній ринок, виступає гарантом енергетичної незалежності держави. Важливими факторами, що мають вагомий вплив на експлуатаційну та економічну ефективність даного виду діяльності, а також на екологічну ситуацію в країні та енергетичну безпеку держави в цілому є надійність, безпека та ресурсоощадність транспортування нафти системою магістральних трубопроводів.

Трубопровідний транспорт нафти та нафтопродуктів відноситься до категорії небезпечних виробництв, аварії на яких пов’язані зі значними економічними, екологічними і моральними збитками. В результаті виникнення аварійних ситуацій втрачаються значні обсяги цінної сировини і суттєво погіршується екологічний стан поблизу розташованих територій [1].

Суттєвий вклад у негативний вплив на довкілля вносять процеси утворення відходів на об’єктах нафтотранспортної галузі. Враховуючи наявність дефіциту власних паливно-енергетичних ресурсів, існує необхідність поповнення сировинної бази країни усіма можливими способами. Не повинні залишатися без уваги і питання, пов’язані з поверненням в ресурсообіг сировини, що міститься у відходах, утворених в результаті виконання технологічних операцій, чи нафти, втраченої під час аварій. Отже, в сучасних умовах раціональне використання природних ресурсів і захист навколишнього середовища мають виключно важливе значення.

Проблема зменшення негативного впливу підприємств нафтової галузі на навколишнє середовище визначається законодавством усіх цивілізованих країн. Одним з найбільш небезпечних забруднювачів практично усіх компонентів природного середовища – поверхневих і підземних вод, ґрунтово-рослинного покриву та атмосферного повітря є нафтові відходи. Наявність таких відходів призводить до додаткових затрат, що безумовно погіршує економічні показники підприємств. Оптимальним вирішенням проблеми є впровадження маловідходних або безвідходних технологій, реалізація яких дозволить раціонально використати наявний потенціал накопичених відходів або мінімізувати їх утворення.

Організація виробничої діяльності підприємств нафтотранспортної галузі, відповідно до положень Закону України “Про відходи”, повинна керуватися відповідними пріоритетами, а саме максимальним використанням усіх можливостей для попередження і мінімізації утворення відходів; забезпечення утилізації утворених відходів на шляху їх генерації; екологічне безпечне з дотриманням санітарних нормативів захоронення лише тих відходів, які не можуть бути утилізованими або нейтралізованими іншими способами. Однією з найбільш ефективних можливостей для попередження і мінімізації утворення відходів є впровадження передових технологій виробництва, які дозволяють поглибити переробку сировини і надають можливість збільшити виробництво цінних продуктів.

Як показали дослідження проб нафтошламів, відібраних з окремих технологічних об’єктів систем транспорту і зберігання нафти, їх склад і фізичні властивості суттєво варіюються в залежності від джерела їх утворення. Особливістю нафтовмісних відходів нафтоперекачувальних станцій є значний вміст води, наявність стійких складних емульсій, різнорідність походження механічних домішок і складний фракційний склад. Все це потребує індивідуального підходу в утилізації нафтошламів з кожного конкретного джерела. Отже, аналіз отриманих результатів дослідження властивостей нафтошламів, а також огляд літературних джерел з питань вторинного застосування нафтовмісних відходів, дозволяють зробити висновок щодо можливості застосування досліджених продуктів після вилучення і попередньої підготовки в якості сировини для отримання товарної продукції.

Одним з перспективних напрямків утилізації накопичених нафтових відходів є їх транспортування діючими магістральними трубопроводами на нафтопереробні заводи з подальшим отриманням товарних продуктів. Це дозволить вирішити не тільки природоохоронну, але й економічну задачу, сприяючи збереженню сировинних і матеріальних ресурсів. Реалізація даної технології можлива шляхом введення певного об’єму попередньо підготовленого нафтового шламу у потік транзитної нафти. Організація підготовчих операцій повинна передбачати усі необхідні заходи для мінімального впливу на якісні показники товарної нафти та забезпечення енергоефективної експлуатації діючого технологічного обладнання.

Особливості фізико-хімічних властивостей нафтових відходів, таких як в’язкість, вміст асфальтенів, смол та парафінів вимагають застосування спеціальних технологій перекачування, одним з перспективних методів яких є використання депресорних присадок. Вивчення питання застосування хімічних реагентів в технологічних процесах транспортування нафт різних властивостей показало, що використання деяких типів депресаторів призводить до утворення більш м’яких та рихлих пристінних відкладень порожнини трубопроводів ніж у разі їх відсутності, що дозволяє зменшити їх нашарування. Отже, депресатори можуть чинити подвійну дію: інгібірувати парафінові відкладення та змінювати реологічні властивості нафти. Попередніми дослідженнями механізму впливу депресаторів на транспортабельні властивості нафтовмісної сировини було встановлено, що їх підбір для забезпечення максимальної ефективності має індивідуальний характер і повинен проводитись експериментально для кожного конкретного випадку.

В результаті проведених досліджень були визначені основні напрямки використання хімічних реагентів для реалізації технології транспортування нафтових відходів трубопроводом в потоці товарної нафти з мінімальним впливом на її якісні показники. Встановлена необхідність індивідуального підбору депресорних присадок для кожного конкретного випадку в залежності від властивостей нафтових відходів та джерела їх виникнення. Використання зазначених підходів поводження з нафтовими відходами дозволить суттєво скоротити обсяги їх утворення і накопичення та призведе до підвищення рівня технологічної організації виробництва із здійсненням попереджувальних заходів, а не ліквідації можливих наслідків.

 

Перелік джерел і літератури

1.      Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки / Державний комітет України з нагляду за охороною праці. – Офіц. вид. – К.: Основа, 2003. – 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info