zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 378.064:371.311.

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФООМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Добіжа Н.В., здобувач кафедри педагогіки

ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

Україна, м. Вінниця,

викладач ВКЕП ТНЕУ

(Вінницький коледж економіки та підприємництва

Тернопільского національного економічного університету)

 

Abstract. The article is devoted to the possibilities of using information and communication technologies in the process of teaching practice. There are offered the practical recommendations how to provide students' pedagogical support through the Internet resources. The article contains the practical advice how to provide psychological, educational, social and methodological support of students during the period of teaching practice. To achieve this goal we offer to use the information technologies, which have become an integral part of the modern world. Quality management of educational practice cannot be provided without computer technologies and the Internet. This way practice tutor can receive the latest information, actively communicate with students, teachers, colleagues and parents.

To maximize the educational support ​​we suggest a training course for students and tutors, created by Exel programs and Moodle (modular object-oriented dynamic learning environment) that can be used as a platform for the electronic distance studying.

Keywords: information and communication technologies, teaching practice, feedback, practice tutor, pedagogical support.

 

Актуальність дослідження. В процесі педагогічної практики студент стикається із проблемами адаптації до умов реального навчально-виховного процесу в школі, психологічних бар’єрів в організації взаємодії із учнями, планування та організації педагогічного спілкування на уроці тощо. У цей період майбутній вчитель особливо потребує допомоги компетентних педагогів та методистів. Саме тому питання організації особистісно-зорієнтованої педагогічної практики, в центрі якої постає особистість студента, є надзвичайно важливою для нашого дослідження. Так як під час педагогічної практики більшість студентів не мають можливості прямого консультування з керівником практики чи методистом, ми пропонуємо застосування інформаційно-комунікативних технологій для вирішення проблеми фасилітації перебігу педагогічної практики для майбутнього вчителя та забезпечення зворотного зв'язку між студентами та викладачами ВУЗу.  Актуальність використання інформаційно-комунікативних технологій пов'язана також із інтеграцією інформаційних технологій з науковим, розвитком, високим рівнем інформаційного обслуговування, доступністю будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацією представленої інформації.

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні вітчизняні вчені, такі як, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Н.В. Казакова, Г.Г. Кіт, Н.Г. Ничкало, Л.О. Хомич досліджують методологічні проблеми організації педагогічної практики.

Зміст, форми, методи організації та проведення педагогічної практики досліджує Г.Г. Кіт.

Н.Б. Хамська висвітлює проблему подолання стереотипних підходів до проведення педагогічної практики.

Проблематику ефективної організації педагогічної практики за кордоном  досліджують такі сучасні науковці як С. Брукфілд, Е. Ройбер, С. Далтон, Д. Карлан, С. Філюф та ін. Ключовою є думка науковців про необхідність варіативності педагогічної підтримки студента, коли він має можливість звернутися по допомогу до т'ютера, радник чи консультанта з педагогічної практики у будь-який момент [2, с. 112-113].

Питання індивідуалізації та гуманізації педагогічної практики висвітлюють німецькі вчені К. Айххорн, Е. Хаймліх, Е. Ройбер. Науковий інтерес для нас представляють розробки авторів щодо організації курсів, на яких практикуються методи спостереження за власною діяльністю, "навчання в команді, застосування "контент-методів".

Велику цінність для нашого дослідження мають напрацювання сучасних німецьких учених – Г. Бове, С. Далтона, Е. Ройбера. Запропонована ними модель організації педагогічної практики передбачає різноплановість взаємодії студентів-практикантів та керівників практики, розробку індивідуальних завдань для майбутнього учителя відповідно до його індивідуальних особливостей та їх системне виконання [2, с. 113].

Виклад основного матеріалу.

Забезпечення психолого-педагогічної, соціально-педагогічної та методичної підтримки студентів на протязі всього періоду педагогічної практики повинно набувати індивідуального характеру, орієнтуватися на перспективу розвитку та самовдосконалення майбутнього вчителя, забезпечення індивідуального розвитку та адекватної самооцінки студентом своїх можливостей.

Організація педагогічної практики основана на принципах рефлексії передбачає: відповідальність керівників педагогічної практики, викладачів наук психолого-педагогічного циклу за ефективність організації педагогічної ппрактики студентів, їх постійну критику та аналіз перебігу цього процесу; здійснення безперервного об'єктивного самоконтролю студентом ефективності та наслідків комунікативної взаємодії з учнями, свого емоційно-психологічного стану; постійна інтеракція всіх учасників та організаторів педагогічної практики, що підвищує мотивацію студента, дозволяє йому поглянути на себе зі сторони, почути об'єктивну критику власних недоліків та досягнень.

Досягти зазначеної мети можна за допомогою використання інформаційних технологій, які стали невід’ємною частиною сучасного світу. Якісне керівництво педагогічною практикою не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Керівник практики має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися зі студентами, колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет керівника практики, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Для забезпечення максимальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя іноземної мови нами був розроблений курс для студентів-практикантів, створений за допомогою програм Exel та Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке може використовуватися як платформа для електронного, в тому числі дистанційного навчання.  Розроблена нами програма реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами [1, с. 15]. В основі нашої розробки лежить ідея конструктивістської педагогіки, яка прагне створити для студентів розвиваюче середовище, що забезпечує можливості пошуку власного Я, навчити способам конструювання знань, виходячи з індивідуальності і неповторного досвіду кожної особистості [1, с. 23-29].

Основними перевагами подібного курсу є:

- можливість постійної взаємодії студентів між собою та з керівником практики чи адміністратором курсу. Для цього можуть використовуватися такі елементи як форуми, чати;

- передача знань в електронному вигляді за допомогою файлів, архівів, веб-сторінок, пам'яток;

- перевірка знань і процесу формування індивідуального стилю педагогічного спілкування за допомогою тестів і завдань. Результати роботи студенти можуть відправляти в текстовому вигляді або у вигляді файлів;

- обговорення проблемних питань, ситуацій, обмін досвідом за допомогою вбудованих механізмів wiki, семінарів, форумів.

 

Схема програми для забезпечення інтеракції між студентами та керівниками практики між собою

 

Література:

1.     Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма Традиции скептицизма в современной философии и теории познания / С. Цоколов. – Издательство: Phren, Мюнхен. – 2000. – 333 с.

2.     Bovet G. Leitfaden Schulpraxis: Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf [Text] / Dr. Gislinde Bovet (Herausgeber), Prof. Volker Huwendiek (Herausgeber). – Cornelsen Schulverlage. – Berlin. – 2014. – 234 S.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info