zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НАВЧАЛЬНІ ІГРИ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Дроздова І.П.

Україна, м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

В статье рассмотрена специфика и структура ролевых и деловых игр, изложены методические основы организации и проведения учебных игр как формы обучения студентов профессиональному общению в технических вузах. Социальная значимость учебных игр способствует тому, что в процессе решения учебных задач активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения. Отмечено, что проведение игр вызывает у студентов огромный интерес и повышает эффективность учебно-речевой деятельности на практических занятиях.

 

Серед інтерактивних методів значного поширення набули навчальні ігри, що використовуються для розв’язання комплексних завдань засвоєння нового матеріалу, закріплення й розвитку творчих здібностей, формування загальнонавчальних умінь. Навчальні ігри розкривають такі можливості підготовки майбутніх спеціалістів, яких не можуть надати інші традиційні й нові форми, методи організації навчального процесу.

Рольова гра – це прийом, за якого студент має вільно імпровізувати у рамках заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих систем, умов, зв’язків, що характерні для цієї діяльності як цілого [2, с.128]. Ділова гра з успіхом може застосовуватися при навчанні мов у вищих технічних навчальних закладах для студентів різних курсів (як бакалаврів, так і спеціалістів, магістрів). І хоча для студентів гра вже давно не є провідною формою діяльності, вона дозволяє наблизити обстановку навчального процесу до реальних умов породження потреб у знаннях і їх практичному застосуванні, що забезпечує особистісну пізнавальну активність студентів [1]. Ділова гра дає змогу студентам ВТНЗ зрозуміти і вивчити навчальний матеріал із різних позицій. Соціальна значущість навчальних ігор у тому, що в процесі розв’язання певних завдань активізуються не тільки знання, але й розвиваються колективні форми спілкування.

Найбільш складними з різноманітних видів ділових ігор є вільна і тривала ділові ігри, що відкривають простір для ініціативи і творчості. При проведенні вільної ділової гри самі студенти мають вирішити, яку лексику їм використовувати, як буде розвиватися дія. У процесі такої гри викладач тільки називає тему ділової гри, а потім просить студентів скласти різні ситуації, що торкаються усіляких аспектів цієї теми. Творче ділове спілкування потребує розвитку соціальних умінь, тож ділові ігри під час проведення занять із мови містять елементи соціального тренінгу.

Одна з найголовніших функцій рольової  гри – це навчальна, оскільки гра значною мірою визначає вибір мовленнєвих засобів, сприяє розвитку мовленнєвих навичок і умінь, дозволяє моделювати спілкування учнів у різних мовленнєвих ситуаціях, зокрема професійних. З позиції студентів рольова гра – це ігрова діяльність, у процесі якої вони виступають у певних ролях [2]. Метою рольової гри є діяльність, яка здійснюється, мотив якої лежить у самому змісті діяльності, а не ззовні. У цьому аспекті рольова гра виконує мотиваційно-спонукальну функцію. Виховна функція рольової гри полягає в тому, що саме в рольових іграх виховується дисципліна, взаємодопомога, активність, готовність включатися в різні види діяльності, самостійність. Уміння відстоювати свої погляди, проявляти ініціативу, знайти оптимальне рішення в певних умовах. Рольова гра формує в учнів здатність грати роль іншої людини, бачити себе з позиції партнера по спілкуванню. Вона також орієнтує учнів на планування власної мовленнєвої поведінки і поведінки співрозмовника, розвиває уміння контролювати свої вчинки, давати об’єктивну оцінку вчинкам інших. Отже, рольова гра виконує й орієнтувальну функцію. Компенсаторна функція рольової гри виявляється в тому, що саме в грі розв’язується протиріччя між потребою дії в учнів і неможливістю здійснювати операції, потрібні дією. Учні, особливо студенти, постійно прагнуть спілкування, і рольова гра дозволяє їм реалізувати таке прагнення.

Ділові ігри мають велике значення для розвитку навичок спілкування. Гра розвиває уміння аргументовано висловлюватися, переконувати співбесідників, у її процесі з’являється спонтанна потреба в нових мовних одиницях (словах, термінах для висловлення певного змісту), що сприятиме формуванню професійного мовлення. Гра забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності. Необхідність знайти вирішення поставленої проблеми зумовлює природність спілкування і слугує розвитку критичного і логічного мислення у студентів.

Слід зазначити, що необхідна умова для успішного проведення ділової  гри – гарне знання учасниками обговорюваного матеріалу, володіння необхідним лексико-граматичним інвентарем. Ділова гра дозволяє викладачеві оптимально поєднувати групові, парні й індивідуальні форми роботи. Проведення ігор завжди викликає у студентів величезний інтерес і підвищує ефективність навчально-мовленнєвої діяльності на практичних заняттях. У навчальних іграх при вирішенні колективних завдань використовуються різні можливості студентів, які в практичній діяльності на власному досвіді усвідомлюють корисність своїх дій і дій своїх товаришів у грі, можуть критично оцінити, наскільки швидко розмірковують їх партнери, у грі студенти можуть ставати розсудливими, але й іноді – ризикованими. Студенти, разом вирішуючи завдання, вчаться спілкуватися, ураховуючи думку товаришів. Спільні емоційні переживання під час ігрової діяльності  сприяють зміцненню міжособистісних стосунків. У таких іграх кожний із студентів може проявити себе, свої знання, уміння, характер, емоції, вольові якості, своє ставлення до діяльності й до інших студентів, які брали участь у грі. Після завершення ділової і рольової гри слід провести мотивовану оцінку викладачем участі кожного зі студентів у підготовці і проведенні цієї гри.

У процесі навчання як української мови у курсі «Українська мова професійного спрямування», так і під час навчання іноземним мовам може застосовуватися ділова гра, в основі якої лежить модель деякої реальної діяльності. Така гра дозволяє наблизити обстановку навчального процесу до реальних умов породження потреби у знаннях і їх практичному застосуванні, що забезпечує особистісну пізнавальну активність студентів під час навчання у вищій школі. Навчальні ігри дозволяють формувати навички й уміння адміністративного керування, коли органи студентського самоврядування або студентський деканат беруть у свої руки управління факультетськими справами протягом кількох днів. Такі ігри можуть бути дуже ефективними в умовах проведення позанавчальної діяльності: вікторин, предметних вечорів, клубів веселих і винахідливих, проведення різних змагань тощо.

Отже, подібні інтерактивні методи навчання допомагають формувати уміння професійного (і не тільки) спілкування українською мовою, сприяють розвитку потрібних якостей особистості у спілкуванні: комунікабельності і толерантності,  динамічності і гнучкості поведінки, емпатії, раціональності й орієнтації на  співробітництво. Оптимальне введення рольових і ділових ігор у навчальний і позанавчальний процес є важливим і необхідним чинником залучення студентів до самостійного активного оволодіння знаннями, уміннями і навичками, розвитку їх пізнавальної активності, формування творчої особистості студентів вищих технічних навчальних закладах.

 

Література

1.           Габрусевич С.А.Зорина. Г.А. От деловой игры – к профессиональному інтересу. – Минск, 1989. – 125 с.

2.           Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. – М.: Высшая шк., 1988. – 169 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info