zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО СКЛАДУ СЕЛЕЗІНКИ ТВАРИН

 

Васильченко В.С., Дунаєвська О.Ф.*

Україна, м. Київ, Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

*Україна, м. Житомир, Житомирський національний

агроекологічний університет

 

Клеточный состав селезёнки животных разнообразный и представлен такими основными видами: лимфоциты (разных видов, классов, фенотипов), плазмоциты, моноциты, макрофаги, дендритные, ретикулярные, бластные, тучные клетки. Изучено распределение и клеточный состав реактивного центра и маргинальной зоны селезёнки крупного рогатого скота, лошади, овец.

 

Функціональною і структурною одиницею імунної системи є лімфоцит [1]. Серед лімфоцитів селезінки виділяють малі, середні і великі. Основними фенотипами лімфоцитів є CD4+ (Т-хелпери), CD8+ (Т-кілери), CD3+. В білій пульпі селезінки виявлені Т- і В-лімфоцити, ефекторні клітини (плазмоцити, моноцити, макрофаги, дендритні клітини). Для червоної пульпи, крім моноцитів, макрофагів характерними є нейтрофіли, ендотеліальні клітини [2]. Макрофаги (осілі і циркулюючі) приймають участь в регуляції лімфопоезу, здатні продукувати медіатори катехоламіни і гістамін [3]. В той же час, однією з основних функцій медіаторів є активація макрофагів. Активовані за рахунок медіаторів макрофаги мають більші розміри, до 26 мкм замість 16 мкм, містять підвищену кількість лізосом, мають посилену фагоцитуючу активність [4]. Подібними за морфологією до макрофагів є дендритні клітини [5]. Вони, на відміну від макрофагів, мають окреслені гранули, не містять фаголізосом, тонофібрил; є дані, що вони приймають участь в клітинному розпізнаванні лімфоцитів, а при вторинному контакті цього лімфоцита з дендритною клітиною відбувається блокування його подальшого диференціювання [6]. Малочисленими в селезінці є тучні клітини, які приймають дуже активну участь а імунних реакціях, розташовуються в основному в капсулі і трабекулах [7], являються потужним депо вмісту гістаміну в організмі [8], в їх гранулах присутні серотонін, катехоламін гепарин, гіалуронова кислота і малосульфатовані мукополіцукри. У людини і котів серотонін відсутній [9]. Є дані, що існує і другий вид тучних клітин – без гепарину, вони містять білок [10].

Три різновиди ретикулоепітеліальних клітин знаходяться в пульпі селезінки: фагоцитуючі ретикулярні клітини, для яких типова присутність в цитоплазмі великої кількості різноманітних лізосом і фагосом; нефагоцитуючі ретикулярні клітини, які мають овальну, веретеноподібну або зірчасту форму, овальне або витягнуте ядро з дифузно розподіленим хроматином, ряд дослідників їх називає власними стромальними елементами ретикулярної тканини; недиференційовані або неактивовані, їх важко ідентифікувати через слабкий розвиток органел [11]. Виявлені в пульпі в незначній кількості бластні клітини [12].

У акули спостерігалися еритроцити на різних стадіях розвитку, плазматичні клітини, макрофаги, імовірно, що тромбоцити також утворюються в селезінці [13]. У селезінці жаби були виявлені імунокомпетентні клітини, подібні до Т- і В-лімфоцитів, макрофагів [14].

На базі кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету згідно наукової тематики «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (державний реєстраційний № 0113V000900) вивчається морфофункціональна особливість селезінки тварин різних класів. Велика увага приділяється встановленню клітинного складу селезінки. Встановлено, що у великої рогатої худоби (ВРХ) найбільш чисельними клітинними елементами реактивних центрів і маргінальної зони лімфоїдних вузликів селезінки є малі лімфоцити, кількість яких у середньому досягає в реактивних центрах 60,0±2,13%, в маргінальній зоні – 66,4±2,72%. На другому місці – середні і ретикулярні клітини. На долю бластних форм і великих лімфоцитів у реактивних центрах припадає 7,2±0,33%, макрофагів – 0,8±0,25%, зруйнованих клітин – 1,4±0,34% та на долю їх в маргінальній зоні відповідно – 1,0±0,26%; 0,4±0,22%; 0,9±0,28%. У ВРХ в реактивному центрі малих лімфоцитів нараховувалось на 5 % більше, ніж у овець і на 15 % більше, ніж у коней; в маргінальній зоні відповідно на 6 % і 18 %. У коней ретикулярних клітин маргінальної зони виявлено на 2 % більше, ніж у овець та на 8 % більше, ніж у ВРХ; в реактивному центрі – на 5 % і 7 % відповідно. Середніх лімфоцитів у коней більше і в реактивному центрі, і в маргінальній зоні в середньому в 1,2-1,4 рази.

 

Список джерел та літератури

1.     Груздева О.Н. Морфологические изменения селезёнки под влиянием физических нагрузок и иммунокорекции : автореф. дисс. на соискание науч. степеня к. б. н. : спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / О.Н. Груздева. – СПб, 2000. – 21 с.

2.     Атлас селезёнки (видовые особенности у человека и млекопитающих животных ) [Текст ]: монография / Н.С. Федоровская [и др.]. – Киров: Аверс, 2011. – 134 с.

3.     Табаева Н.Н. Люминисцентно-гистохимический анализ биоаминсодержащих структур селезёнки при ауто- и изотрансплантации костного мозга : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. мед. наук : спец. 03.00.25 «Гистология, цитология, клеточная биология» / Н.Н. Табаева – Саранск,2008. – 19 с.

4.     Петров Р.В. Иммунология / Петров Р.В. // М.: Медицина, 1983. – С. 54-68.

5.     Пащенков М.В. Роль дендритних клеток в регуляции иммунного ответа / М.В. Пащенков, Б.В. Пинегин // Иммунология. – 2002. – № 5. – С. 313-321.

6.     Митерев Г.Ю. Дифференцировка и функционирование клеток Т-лимфоидной системы / Г.Ю. Митерев // Гематология и трансфузиология. – М., 1990. – № 11. – С. 34-37.

7.     Ястребова С.А. Исследование популяции тучних клеток тимуса и селезёнки под воздействием препарата «Галавит» / С.А. Ястребова, О.Н. Митрофанова, А.Ю. Трофимова // Материалы Всероссийской конф. «Морфология в теории и практике». –Чебоксары, 2008. – С. 153-155.

8.     Любовцева Л.А. Количественный анализ гранулярных люминесцирующих и тучных клеток в органах иммунной и неиммунной системы / Л.А. Любовцева, Н.Н. Голубцова, Е.А. Гурьянова [и др.] // Международный журнал по иммунореабилитации. – 2000. – Т. 2. – № 2. – С. 53.

9.     Проценко В.А. Тканевые базофилы и базофильные гранулоциты крови / Проценко В.А., Шпак С.И., Доценко С.М. – М.: Медицина, 1987. – 170 с.

10.  Лопунова Ж.К. Анализ тридцатилетнего изучения тканевых базофилов в норме и патологи / Ж.К. Лопунова // Кубанск. науч. мед. вестник . – 1995. – № 5. – С. 46-48.

11.  Сарыева О.П. Морфология тимуса, селезёнки, надпочечников и особенности физического развития крыс под влиянием гуминовых соединений : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. мед. наук : спец. 03.00.25 “Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных” / О.П. Сарыева. – М., 2006. – 19 с.

12.  Бахмет А.А. Морфологическая характеристика селезёнки, паховых лимфатических узлов и лифоидных бляшек тонкой кишки крыс при эмоциональном стрессе, а также в условиях воздействия некоторых олигопептидов : автореф. дисс. на соискание науч. степеня д. м. н. : спец. 14.03.01 «Анатомия человека» / А.А. Бахмет. – Москва, 2010 – 44 с.

13.  Pulsford А. Cell types and interactions in the spleen of the dogfish Scyliorhinus canicula L.: an electron microscopic study /A. Pulsford, R. Fange, W. J. W. Morrow // Journal of Fish Biology, vol. 21, no. 6, pp. 649-662, 1982.

14.  Bhattacharjee А. Surface morphology of immunocompetent cells isolated from spleen of Bufo himalayanus (Gunther) / А. Bhattacharjee, Koutilya Das, Sanjib Kr // Indian Journal of Experimental Biology (IJEB). – Mar-2008. – Р. 191-195.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info