zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТРАВНІ ФЕРМЕНТИ ПІД ДІЄЮ ВИХРОВИХ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ НА ЩУРАХ

 

Федорович М.В., Хоменко О.М., Руденко А.І.

Україна, Дніпропетровськ, ДНУ ім.О.Гончара

 

Изучали влияние вихревого импульсного магнитного поля (ВИМП) на протеолитические ферменты пищеварительной системы в условиях in vivo. Установлено, что правонаправленное ВИМП увеличивает протеолитическую активность пепсина, а трипсина снижает. Влияние ВИМП левого направления вращения приводит к уменьшению протеолитической активности обоих ферментов.

Ключевые слова: вихревое импульсное магнитное поле, протеолитическая активность, пепсин, трипсин.

 

Магнітні поля (МП) низької частоти – фізичний фактор, що, як довели дослідження останніх років, здатний істотно впливати на організм людини, зокрема, на його шлунково-кишковий тракт (ШКТ) [1,2,3]. Завдяки застосуванню МП можливо корегування багатьох порушень функцій ШКТ, це особливо актуально у випадках, коли використання фармацевтичних препаратів стає неможливим через наявність алергії на компоненти препаратів, або через побічні їх дії [1]. Можливе комбінування МП та медикаментів для досягнення початкового стану функціональних систем за менші проміжки часу. Впливу МП підлягають усі рівні організації біологічної системи, тому важливе вивчення взаємодії як усього організму, так і окремих компонентів систем з МП [1,6,7,8,9,10].

Метою даної роботи стало дослідження впливу  вихрового імпульсного магнітного поля (ВІМП) на протеолітичну активність пепсину та трипсину у щурів.

Дослідження проводилось на 17 лабораторних білих щурах – самцях лінії Вістар вагою 180-200. Щури були розподілені на групи: перша група – контрольна, друга – щури, що підлягали впливу ВІМП правого напрямку спрямування, третя – щури, що підлягали ВІМП лівого напрямку спрямування. Дослідження тривало 2 тижні. Для впливу ВІМП тварини заходили в іммобілізаційну камеру та поміщалися на північний магніт апарату «Магнітер-2». Тварини контрольної групи знаходились у відповідних умовах.

Визначення активності пепсину проводили за методикою, розробленою в лабораторії патофізіології у ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» [3], активності трипсину - за методом Ерлангера в модифікації Шатернікова [4]. ВІМП генерувалось за допомогою апарата «Магнітер – 2». Для впливу в умовах були обрані наступні параметри ВІМП: частота модуляції ВІМП була 75 Гц, час експозиції - 15 хвилин, величина магнітної індукції - 15 мТл. Така величина магнітної індукції була обрана після проведених раніше досліджень [11]. Дані оброблялися за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин та інтервалів вірогідності за t-критерієм Стьюдента.

Встановлено, що за впливу ВІМП правого напрямку обертання активність пепсину у шлунковому соці вірогідно зросла з 0,96±0,06 мг/мл до 1,103±0,07 мг/мл (р<0,05, рис.1), тоді як за впливу ВІМП лівого напрямку обертання змінює цей показник з 0,96±0,06 мг/мл до 0,92±0,05 мг/мл.*Зміна активності пепсину за впливу ВІМП правого та лівого напрямку обертання узгоджується з дослідженнями минулих років, де обиралися ВІМП інших параметрів для однократного впливу [2,5,11].

 

Рис.1 Зміна активності пепсину за умов in vivo під впливом ВІМП різних напрямків обертання. Умовні позначення: *- р<0,05.

 

За впливу ВІМП правого напрямку обертання активність трипсину в сироватці крові змінизилась з 5,925±0,95 мкМ/млЧхв до 1,038±0,75 мкМ/млЧхв (рис.2). А за впливу ВІМП лівого напрямку обертання з 5,925±0,8 мкМ/млЧхв до 1,6±0,9 мкМ/млЧхв. Зниження активності трипсину в сироватці крові у щурів, можливо, пов’язане зі зниженням кількості трипсиногену в сироватці крові, що може свідчити про панкреатопротекторну дію ВІМП лівого та право напрямків спрямування. Для встановлення механізмів впливу ВІМП на клітини підшлункової залози необхідне морфологічне дослідження панкреатоцітів.

 

Рис. 2 Зміна активності трипсину в сироватці крові під впливом ВІМП різних напрямків обертання. Умовні позначення: *- р<0,05.

 

Остаточні механізми впливу ВІМП на організм не встановлені, але існує безліч гіпотез. Зміни в ферментативній активності пепсину та трипсину можна пояснити природою цих молекул. Ймовірно, ВІМП різного напрямку обертання має неоднаковий вплив на зв’язки в середині молекул, а також може інгібувати чи активувати перетворення проферментів у ферменти. Дізнатися, які молекулярні переорієнтування здійснюються в будові ферментів, можна, провівши рентгеноструктурний аналіз. В умовах впливу ВІМП in vivo, в організмі відбуваються зміни на всіх рівнях його структурної організації. Можливо, ВІМП перебудовує клітинну мембрану, сприяючи панкреатопротекторному ефекту, подібно до еритроцитів та хлоропластів [6,7]. Разом з тим змінюється діяльність центральної та вегетативної нервової системи [8,9,10], які регулюють дію всього організму, в тому числі й активність ферментів ЖКТ. Отримані результати дозволяють підтвердити можливість використання ВІМП для корекції порушених функцій ЖКТ.

 

Список літератури:

1.     Готовский М.Ю. Биологическое действие переменных электирических и  магнитных полей/ М.Ю. Готовский// Традиционная медицина. Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС». - Москва, 2011. - № 3(26). – С. 4-13.

2.     Хоменко О.М. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на функції органів травлення та крові (моделі та механізми): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандиол.наук: спец. 03.00.13 « Фізіологія людини і тварин»/О.М. Хоменко.–Дніпропетровськ, 2002.–20 с

3.     Клініко-лабораторна оцінка функціонального стану секреторних залоз шлунка (методичні рекомендації)/ А.І. Руденко, Т.В. Майкова, Л.М. Мосійчук,О.А.Пономаренко, Т.М. Толстикова, А.С. Сиротенко.–К., 2004.–23с.

4.     Шатерников В.А. Методы определения активности трипсина в сыворотке крови / В.А. Шатерников // Медицина. Биохимические методы исследования в клинике. – 1969. – С. 206–209.

5.     Управление протеолитической активностью пепсина при воздействии вращающимся магнитным полем на мышей / Т.И. Субботина, А.А. Хадарцев, М.А. Яшин, А.А. Яшин // Бюл. эксперим. биологии и медицины. - 2005. - Т. 139, 3. - С. 294-296.

6.     Вихревое влияние импульсного магнитного поля на осмотическую резистентность эритроцитов крыс/ Г.А. Задорожная, В.П. Ляшенко, Т.Г. Чаус, А.А. Лис, Я.А. Ткаченко // "Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина". - Дніпропетровськ, 2010. – № 1. . – C. 25-30.

7.     Bлияние импульсных магнитных полей различных характеристик на некоторые компоненты перекисного гомеостаза хлоропластов гороха/ Е.А. Васильева, Ю.В. Синицына, Е.О. Половинкина, Е.С. Яшина, А.П. Веселов // Bестник Hижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2011. – № 2.  – C.174-177.

8.     Задорожна Г. О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд.биол.наук: спец. 03.00.13 « Фізіологія людини і тварин»/ Г.О. Задорожна. – К., 2009. - 20 с.

9.     Турицька Т.Г. Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції: подання на Премію Президента. Представлено ДНУЗТ ім..ак. В. Лазаряна/ Т.Г. Турецька, Г.Г. Сидоренко. – 2015. – 16 с.

10.  Темурьянц Н.А. Состояние симпатоадреналовой системы при изолированном и комбинированном с гипокинезией действием переменного магнитного поля сверхнизкой частоты/ Н.А. Темурьянц, В.С. Мартинюк, В.И. Малыгина// Физика живого. - Т. 15, №2. – 2007. - С.40-48.

11.  Федорович М.В. Модуляція активності протеолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту під дією вихрового імпульсного магнітного поля/ М.В. Федорович, О.М. Хоменко, А.І. Руденко// Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя. – Т.2. – 2014. – С.12-13.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info