zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТВОРЕННЯ ЗУСТРІЧНОЇ ХВИЛІ ПОНИЖЕНОГО ТИСКУ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НЕУСТАЛЕНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ЗУПИНКАМИ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ

 

Середюк М. Д., Григорський С. Я.

Україна, м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ

 

Виконаний аналіз методів захисту магістральних нафтопроводів від хвиль підвищеного тиску за реалізації перехідних процесів, спричинених зміною кількості працюючих насосів на нафтоперекачувальних станціях (НПС). За результатами експериментальних та теоретичних досліджень доведено, що створення зустрічної хвилі пониженого тиску шляхом оперативного  відключення  насосів на попередніх НПС дає змогу без будь-яких технічних засобів компенсувати хвилю підвищеного тиску у нафтопроводі.

 

Магістральні нафтопроводи України працюють зі значним недовантаженням. Основним способом регулювання режимів їх роботи є зміна кількості працюючих насосних агрегатів на нафтоперекачувальних станціях. Зупинки і запуски насосних агрегатів спричинюють виникнення нестаціонарних (перехідних) процесів, які характеризуються швидкоплинними змінами тиску і витрати нафти. Перехідні процеси негативно впливають на процес експлуатації нафтопроводів, можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій.

Як засвідчили наші дослідження, тривалість процесу зупинки насосних агрегатів насосів марки НМ, які встановлені на нафтоперекачувальних станціях (НПС) вітчизняних нафтопроводів на перевищує 80 с [1]. При цьому за перші 30 с на вході станції виникає хвиля підвищеного тиску, амплітуда якої може досягати и 1,0-3,0 МПа залежно від параметрів нафтопроводу, характеристик насосів і режиму перекачування нафти [2, 3]. Дана хвиля підвищеного тиску рухається у напрямі попередньої НПС, при її поширенні в нафтопроводі тиск в окремих перерізах може перевищити максимально допустимий, що може призвести до аварійної ситуації.

Результати промислових експериментів на діючому нафтопроводі, теоретичні дослідження закономірностей перехідних процесів у нафтопроводах дали нам змогу виявити такі ефективні методи підвищення технологічної безпеки експлуатації магістрального нафтопроводу при виникненні хвиль підвищеного тиску за зупинок насосних агрегатів, які не потребують жодних матеріальних витрат:

- вибір режимів експлуатації, для яких негативний вплив перехідних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів буде мінімальним;

- зниження уставки максимального робочого тиску системи автоматичного регулювання (САР) на виході проміжних НПС;

- створення зустрічної хвилі пониженого тиску за рахунок оперативної зупинки насосів на попередніх НПС.

Недоліком перших двох методів є те, що їх можна застосовувати тільки за неповного завантаження нафтопроводу. Режими експлуатації нафтопроводу, які передбачають роботу двох або трьох послідовно працюючих насосів на кожній з НПС не будуть безпечними з точки зору забезпечення міцності лінійної ділянки при зупинці насосних агрегатів. Оскільки за повного завантаження нафтопроводу тиск нафти на початку кожного перегону буде близьким або рівним до максимального робочого, то  будь-яка зупинка насоса призведе до перевищення тиску над максимальним робочим. Окрім того за повного завантаження нафтопроводу зниження уставки тиску САР призведе до перевитрат електроенергії, які зумовлені дроселюванням потоку нафти на виході кожної з НПС, а в деяких випадках до суттєвого зменшення пропускної здатності трубопроводу.

Метод створення хвилі пониженого тиску відноситься до активних методів захисту трубопроводів від перевантажень щодо тиску, і його можна застосовувати для будь-яких режимів роботи нафтопроводу. Даний метод вимагає високої надійності лінії зв’язку для оперативної передачі інформації про необхідну зупинку насосних агрегатів на будь-якій НПС. Недоліком цього методу є те, що відключення насосних агрегатів необхідно здійснювати на всіх проміжних НПС, розташованих перед станцією, де відбулася зупинка одного або кількох насосних агрегатів за повного завантаження нафтопроводу. Також зазначимо, що даний метод ефективно працює за спокійного та рівнинного рельєфу траси нафтопроводу, та коли у другій половині перегонів між НПС відсутні значно понижені ділянки.

На практиці домогтися одночасної зупинки насосів на двох НПС неможливо. Тому після незапланованої зупинки насоса на будь-якій НПС буде мати місце технічна затримка зупинки насоса на попередній НПС. Залежно від тривалості затримки зупинки насоса на попередній НПС будуть мати місце різні закономірності зміни тиску по довжині нафтопроводу під час перехідного процесу. Для того, щоб хвиля підвищеного та пониженого тиску зустрілись на віддалі не меншій  від НПС, де створюється хвиля розрідження, максимальний час затримки відключення насосів має становити

, (1)

де  – довжина перегону між НПС;  – швидкість поширення звуку в потоці нафти.

Рисунок 1 ілюструє динаміку зміни тиску в конкретному перерізі нафтопроводу при створенні зустрічної хвилі пониженого тиску.

 

Рисунок 1 – Динаміка зміни тиску в перерізі, що знаходиться на відстані 83 км від кінця нафтопроводу при створенні зустрічної хвилі пониженого тиску

 

Нами встановлено, що для магістрального нафтопроводу умовним діаметром 700 мм за довжини перегону 100 км необхідний час затримки зупинки насосів на попередній НПС не перевищує 80 с [4]. Таким чином, оперативне у межах даного інтервалу часу відключення насоса на попередній НПС дає змогу без будь-яких технічних засобів компенсувати хвилю підвищеного тиску, спричинену зупинкою насосів на наступній НПС. Підвищений тиск буде компенсований на виході попередньої НПС і на початковій частині ділянки нафтопроводу, яка характеризується високими робочими тисками.

 

Перелік посилань на джерела

1. Середюк М. Д. Експериментальні дослідження перехідних процесів у магістральних нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів / М. Д. Середюк, С. Я. Григорський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - №2(35). - С. 16-29.

2. Григорський С. Я. Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів // С. Я. Григорський, М. Д. Середюк / Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 1 (50). - С. 161-172.

3. Григорський С. Я. Методи зменшення негативного впливу перехідних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів, на режими експлуатації нафтопроводу // С. Я. Григорський / Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2 (37) - С. 128-139.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info