zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 658.15

 

ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА»)

 

Кононенко О.С.

Україна, м. Київ, НТУУ«КПІ»

 

Даная статья посвящена вопросам анализа финансового состояния промышленого предприятия. Представлены формулы для расчета интегрального показателя оценки финансового состояния предприятия. Продемонтрирована практическая реализация метода анализа финансового состояния на основе интегрального показателя.

 

Необхідність у фінансовому забезпеченні при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності  виникає у всіх її учасниках постійно, так як фінанси є загальним індикатором конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. У зв’язку з цим зростає роль і значення такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Різносторонність оцінки фінансового стану зумовлює необхідність всебічної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства з метою встановлення проблем розвитку і розробкою практичних рекомендацій поліпшення фінансового стану [2]. Вирішенням даної проблеми може стати підхід, заснований на розрахунку інтегрального показника оцінки фінансового стану.

Так, як вплив показників фінансового аналізу та фінансовий стан підприємства має різний характер для розрахунку інтегрального показника доцільним є використання формули середньоарифметичної зваженої, за допомогою якого кожному показнику надається свій рівень значимості [1]:

I=, (1)

де  – кількість показників оцінки фінансового стану;

 – стандартизоване значення фінансового показника;

– вага фінансового коефіцієнта.

Проведення процедури стандартизації вимагає відбувається за допомогою ділення значень показників (фінансових коефіцієнтів) на стандартизоване значення ( тобто:

 =  (2)

 

де хі – фактичне значення фінансового коефіцієнту;

аі – стандартизоване значення фінансового коефіцієнту.

Отже, формула розрахунку інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства буде виглядати наступним чином:

I= (3)

Окрім визначення ваги на стандартизованих значень фінансових коефіцієнтів необхідним є систематизація на певні категорії: A (показники майнового стану), B (показники ліквідності та платоспроможності), C (показники ділової активності), D (показники рентабельності). Результати систематизації наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1. Стандартні значення фінансових показників та їх вагові коефіцієнти після формалізації процесу формування інтегральної оцінки

Показник

Вага

Стандартне значення

Показники майнового стану (А)

1

Коефіцієнт вибуття основних засобів

1

0,01

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

2

1,0

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

1

0,2

Показники ліквідності та платоспроможності (В)

1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1

0,6

2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1

0,2

3

Коефіцієнт покриття

1

0,7

4

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

3

0,5

5

Коефіцієнт фінансування

3

5

6

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

3

0,1

7

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

3

0,1

Показники ділової активності (С)

1

Коефіцієнт оборотності активів

1

1,9

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2

5

3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3

5

4

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

1

5

5

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

2

5

6

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

3

5

Показники рентабельності (D)

1

Коефіцієнт рентабельності активів

1

0,01

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

1

0,01

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

2

0,01

4

Коефіцієнт рентабельності продукції

1

0,01

 Складено автором на основі [3]

 

Процес розрахунку фінансового показника інтегрального показника фінансового стану ТОВ «Форнетті-Україна» представлений в табл. 2.

 

Таблиця 2. Розрахунок інтегрального показника фінансового стану ТОВ «Форнетті-Україна»

 

Показник

 

Рік

2011

2012

2013

2014

A,B,C,D

S_i

A,B,C,D

S_i

A,B,C,D

S_i

A,B,C,D

S_i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показники майнового стану (А)

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

1

0,2

1,25

1,25

1,35

1,35

1,6

1,6

1,95

1,95

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

2

1

1,14

2,28

0,83

1,66

0,4

0,8

0,08

0,16

3

Коефіцієнт вибуття основних засобів

1

0,01

1

1

2

2

1

1

1

1

A

-

4,53

-

5,01

-

3,4

-

3,11

Показники ліквідності та платоспроможності (В)

1

Коефіцієнт покриття

1

1,57

1,57

1,8

1,8

1,14

1,14

1,11

1,11

1,57

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1

1,35

1,35

1,13

1,13

0,75

0,75

0,65

0,65

1,35

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1

0,45

0,45

0,45

0,45

0,1

0,1

0,2

0,2

0,45

4

Коефіцієнт платоспро-можності (автономії)

3

0,72

2,16

0,6

1,8

0,54

1,62

0,56

1,68

0,72

5

Коефіцієнт фінансування

3

0,36

1,07

0,47

1,42

0,53

1,6

0,52

1,55

0,36

6

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

3

1

3

2,6

7,8

-2

-6

-2,2

-6,6

1

7

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

3

0,7

2,1

2,5

7,5

-3,2

-9,6

-3,8

-11,4

0,7

В

-

11,7

-

21,9

-

-10,39

-

-12,81

Показники ділової активності (С)

1

Коефіцієнт оборотності активів

1

1,9

1

1

1,04

1,04

1,02

1,02

1,18

1,18

2

Коефіцієнт оборотності кредитор-ської за боргова-ності

2

5

3,89

7,78

2,42

4,84

2,48

4,96

1,92

3,84

3

Коефіцієнт оборотності дебіторської за боргова-ності

3

5

1,47

4,41

2,71

8,13

1,49

4,47

3,8

11,4

4

Коефіцієнт оборотності матеріаль-них запасів

1

5

9,96

9,96

9,21

9,21

9,81

9,81

6,57

6,57

5

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондо-віддача)

2

5

3,75

7,5

10,35

20,7

5,89

11,78

13,02

26,04

6

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

3

5

4,11

12,33

1,64

4,92

3,1

9,3

1,76

5,28

C

-

42,98

-

48,84

-

41,34

-

54,31

Показники рентабельності (D)

1

Коефіцієнт рентабель-ності активів

1

0,01

3

3

1

1

2

2

3

3

2

Коефіцієнт рентабель-ності власного капіталу

1

0,01

7

7

4

4

5

5

9

9

3

Коефіцієнт рентабель-ності діяльності

2

0,01

1

2

1

2

1

2

2

4

4

Коефіцієнт рентабель-ності продукції

1

0,01

15

15

15

15

12

12

14

14

D

-

27

-

22

-

21

-

30

Інтегральний показник I

-

86,21

-

97,75

-

55,35

-

74,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розраховано автором

 

Шкала визначення типу фінансового стану в залежності від значення інтегрального показника представлена у вигляді таблиці 3. На основі даної шкали дуже легко визначити стан фінансового стану підприємства і загальні тенденції, що характеризують даний стан.

 

Таблиця 3. Класифікація видів фінансового стану підприємства в залежності від значення інтегрального показника фінансового стану

Значення I

Фінансовий стан

Характеристика

1

2

3

Менше 0

Незадовільний

фінансовий стан

Низький рівень ліквідності, збиткова діяльність, низьким рівнем ліквідності та залежністю від зовнішнього фінансування

0-38

Задовільний

фінансовий стан

Нестабільна структура капітал, низький рівень ефективності його використання, низький рівень ліквідності

39-60

Нестабільний фінансовий стан

Низька фінансова стійкість, платоспроможність, високий рівень оборотності активів і загальної прибутковості

61-99

Впевнений фінансовий стан

Оптимальний рівень показників фінансового стану

Більше 99

Куражний фінансовий стан

Виснажливим і ресурсномісткий стан, що характеризується надприбутком і носить короткостроковий характер

Джерело: [1]

 

Результати розрахунків і висновки щодо фінансового стану підприємства занесені до табл. 4.

 

Таблиця 4. Характеристика фінансового стану ЗЕД ТОВ «Форнетті-Україна»

Рік

A

B

C

D

Інтегральний показник I

Тип фінансової системи

2011

4,53

11,7

42,98

27

86,21

Впевнений фінансовий стан

2012

5,01

21,9

48,84

22

97,75

Впевнений фінансовий стан

2013

3,4

-10,39

41,34

21

55,35

Нестабільний фінансовий стан

2014

3,11

-12,81

54,31

30

74,61

Впевнений фінансовий стан

(Складено автором)

 

Отже, науковою новизною представленого у статті дослідження є застосування методу розрахунку інтегрального показника для аналізу фінансового стану  промислового підприємства. Результати проведеного дослідження доводять прикладну значущість методу інтегрального аналізу для комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Автором запропоновано власний погляд на ідентифікацію і систематизацію фінансових коефіцієнтів для проведення аналізу, що представлені у вигляді категорій A, B, C, D. Напрямами подальших досліджень є розробка методики  оцінки фінансового стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

Література:

1.     Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування / Крамаренко Г. О. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 224 с.

2.     Мних Є. В. Фінансовий аналіз : підручник  / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.

3.     Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. — К.: «Хай_Тек Прес», 2008. — 336 с.

4.     Грабовецький, Б. Є. Фінансовий аналіз та звітність: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 281 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info