zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 

Ксенич А.І.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

The results of experimental studies of gas-dynamic processes accompanying gas flow in plastic pipelines are presented. The formulas for the coefficient of hydraulic resistance in the polyethylene gas pipelines of low pressure under different modes of motion of the gas have been proposed. The research of the microstructure of the high-density polyethylene surface was performed.

Keywords: gas networks of low pressure, polyethylene pipes, hydraulic calculation, friction factor.

 

В останнє десятиріччя для газифікації населених пунктів України окрім традиційних сталевих труб почали широко застосовувати поліетиленові газопровідні труби. Основні відмінності сталевих і поліетиленових газових мереж полягають в особливостях газодинамічних процесів, що супроводжують рух газу.

Так, при проведені гідравлічних розрахунків систем газопостачання з поліетиленових труб, згідно з вимогами вітчизняного нормативного документа [1], абсолютну еквівалентна шорсткість внутрішньої поверхні газопроводу слід приймати =0,002 см.  Що стосується вимог відповідного нормативного документа Російської Федерації СП 42-101-2003 [2], пропонується зовсім інше значення  =0,0007 см. В світовій же практиці, при проведені гідравлічних розрахунків, використовується значення абсолютної еквівалентної шорсткості =0,00015 см.[3] Таке розходження величин одного і того ж параметра свідчить про те, що достовірна величина шорсткості поліетиленових газових труб невідома широкому загалу учених, а тому потребує додаткового вивчення.

Для встановлення особливостей газодинамічних процесів в сучасних поліетиленових газопроводах за допомогою експериментальної установки нами проведені експериментальні дослідження енерговитратності поліетиленових ділянок низького та середнього тиску в діапазоні витрат, що відповідає робочим умовам в системах газопостачання населених пунктів.

Суттєвий вплив на газодинамічні процеси в газопроводах відіграє стан та структура внутрішньої поверхні трубопроводу. На рисунку 1 наведено один із знімків поверхні зразка поліетилену високої щільності, одержаний за допомогою атомно-силового мікроскопа NanoScope III групою вчених з Бельгії та Голланді [4]. Темні області відповідають впадинам на поверхні, світлі області – підвищенням. Для глибшого аналізу особливостей структури поверхні зразка поліетиленового матеріалу нами розроблено програмне забезпечення ScanProf, яке дає змогу,  використовуючи знімки атомно-силового мікроскопа, побудувати профіль поверхні в довільному перерізі.

 

Рисунок 1  – Знімок поверхні  зразка поліетиленового матеріалу, зроблений  атомно-силовим мікроскопом NanoScope III

 

Приклад одержаних результатів для перерізу 4-4 наведений на рисунку 2.  По вертикалі відкладена висота виступів у нанометрах, по горизонталі – довжина зразка в мікрометрах.

Аналіз інтерпретації результатів досліджень засвідчив, що максимальна різниця висот профілю структури поверхні зразка поліетиленового матеріалу становить   метра. Закономірності зміни висоти та форми виступів шорсткості поверхні поліетиленового матеріалу якісно відрізняються від характеру змін виступів шорсткості сталевих труб.

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу встановити особливості руху газу в поліетиленових газових мережах. Досліджено мікроструктуру внутрішньої поверхні поліетиленових труб і виявлено суттєві відмінності від мікроструктури внутрішньої поверхні сталевих труб. Зазначена відмінність, на нашу думку, спричинює особливості взаємодії потоку газу з внутрішньою стінкою поліетиленової труби, що знайшло відображення у особливостях прояву законів тертя при русі газу та математичних моделях, що їх описують.

 

Рисунок 2 – Структура поверхні зразка поліетилену, одержаного за технологією, що відповідає технології виготовлення поліетиленових газових труб в Україні

 

На основі результатів експериментальних досліджень гідравлічної енерговитратності поліетиленових газопроводів розроблено ряд уточнених методик розрахунку газових мереж низького та середнього тиску з поліетиленових труб, які передбачають використання наведених вище математичних моделей для коефіцієнта гідравлічного опору.

 

Перелік посилань на література

1.     Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди: ДБН В.2.5-20:2001. – Офіц. вид. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 2001. – 286 с. – (Державні будівельні норми України)

2.     Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб: СП 42-101-2003. – [Действующий от 2003-07-08]. М.: ЗАО "Полимергаз", ГУП ЦПП, 2003. 223 с.  [Свод правил по проектированию и строительству].

3.     Handbook of polyethylene pipe / [The plastic pipe institute]. – USA.: The plastic pipe institute, inc., 2006. – 540 p.

4.     Morfology of Extruded High-Density Polyethylene Pipes Studied by Atomic forse Microscopy / D. Trifonova, P. Drouillon , A. Ghanem [and oth.] // Journal of Applied Polimer Science. – 1997. – Vol. 66. – P. 515–523.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info