zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ МІСЬКОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Лерніченко К.В.

Україна, Київ

Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

Аннотация: В статье предложено формирование системы тарифов на услуги городского водного транспорта. Исследованы процессы и методы ценообразования. Определён метод ценообразования для установления базового тарифа по видам услуг городского водного транспорта, а именно: метод ценообразования на основе достижения целевой прибыли. Разработан алгоритм формирования системы тарифов на услуги городского водного транспорта в виде блок-схемы, который предусматривает поэтапную реализацию, следствием которой является установление конечной системы тарифов.

Ключевые слова: городской водный транспорт, формирования системы тарифов, ценообразование в системе городского водного транспорта.

 

Нестримний темп урбанізації тягне за собою розбудову житлових масивів та транспортної інфраструктури мегаполісів і є причиною ускладнення руху пасажиропотоків й погіршення екологічного стану в містах, внаслідок використання власного автомобільного транспорту, та стане передумовою появи, в найближчому майбутньому, ситуації наближеної до колапсу. Міста з вигідним гідрографічним положенням мають додаткові можливості для формування транспортної інфраструктури здатної оптимізувати транспортні потоки шляхом її розширення за рахунок впровадження міського водного транспорту (МВТ), представленого Water Bus (маршрутні перевезення) і Water Taxi (перевезення на замовлення).

Впровадження МВТ передбачає формування системи тарифів на дані послуги, що представляє собою процес ціноутворення, який є елементом методичного підходу і механізму оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств системи МВТ. Процес ціноутворення складається з шести послідовних етапів [1, с.79]: постановка завдань ціноутворення, визначення попиту, оцінка витрат, аналіз цін і витрат конкурентів, вибір методу ціноутворення, встановлення остаточної ціни.

Методи ціноутворення поділяються на прямі та непрямі. Методи прямого ціноутворення передбачають безпосереднє визначення ціни, тобто такі методи дозволяють отримати кількісну характеристику ціни. Методи непрямого ціноутворення не дозволяють безпосередньо визначити ціну, але ці методи певним чином впливають або на саму ціну, або на її сприйняття споживачами. [2, с. 124]:

Вважаємо, що встановлення базового тарифу за видами послуг МВТ слід здійснювати за методом ціноутворення на основі досягнення цільового прибутку, внаслідок відсутності даних щодо попиту і неможливості його прогнозування. Але враховуючи існування потенційного попиту, підприємства МВТ встановлюватимуть таку ціну, яка дозволить покрити всі витрати і отримати заплановану норму прибутку на інвестований капітал (формула 1) [3]:

 (1)

де

  собівартість одиниці продукції;

  запланована норма прибутку на інвестований капітал у відсотках;

  величина інвестованого капіталу;

 запланований обсяг виробництва і збуту продукції.

Розроблений алгоритм формування системи тарифів на послуги МВТ, у вигляді блок-схеми, передбачає поетапну реалізацію – рисунок 1.

На передпроектному етапі обґрунтовуються норми прибутку на інвестований капітал і визначається базовий рівень тарифів (погодинно для Water Taxi і за кілометр шляху для Water Bus) для забезпечення досягнення цільової норми прибутку на інвестований капітал. Отримане базове значення тарифу закладається в розрахунки за розробленим методичним підходом до оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств системи МВТ. Базове значення тарифу переглядається доти, доки не буде отриманий його оптимальний рівень. Далі, здійснюється оцінка ефективності діяльності підприємств МВТ за методичним підходом та погодження умов державно-приватного партнерства за кожним з видів МВТ. На тестовому і експлуатаційному етапах відбувається розробка підходів до диференціації цін (знижки, диференційоване значення прибутковості за видами послуг МВТ та в рамках номенклатури послуг за сегментами, що обслуговуються). Здійснюється перерахунок показників ефективності інвестицій (IRR, NPV, PI, DPP) за фактичним значенням попиту, собівартості і фінансових показників. У випадку отримання негативних значень показників ефективності інвестицій, обґрунтовуються рівні знижок для того, щоб отримати додаткові надходження прибутку, за рахунок збільшення попиту внаслідок надання знижок, які покриють втрати прибутку від встановлення цін зі знижками. Позитивні значення показників ефективності інвестицій є сигналом для формування остаточної системи тарифів на послуги МВТ.

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритму формування системи тарифів на послуги МВТ (джерело – власна розробка)

 

Література

1.     Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 3-тє вид., виправл. – К.: Кондор, 2005. – 214 с.

2.     Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

3.     Скрутол С.Д. Методика ціноутворення в системі маркетингу / С.Д. Скуртол // МНЖ «МРЕ», 2010, №3, Т.2, С.81-86.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info