zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТУПЕНЯ ПІДВИЩЕНННЯ ТИСКУ В НАГНІТАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ ВІД ЗВЕДЕНОЇ ВИТРАТИ І ОБЕРТІВ

 

Лісафін  В.П.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

The use of computer technology in the calculation of operating modes of the main gas pipeline compressor station with the help of classic graphics performance VNIIGAZ is impossible. Therefore it is necessary to use the latest analytical forms. The mathematical modeling of gas compression in the centrifugal supercharger compressor station with gas turbine drive was conducted. The relationship between the gas pressure ratio and the reduced capacity and the reduced speed in the supercharger has been investigated. On the basis of a mathematical model of tripartite according to the gas pressure ratio on the reduced productivity, which is obtained at the nominal value of the reduced prm was obtained the  universal model that allows to calculate the pressure ratio at any given frequency without complicated recalculations. The accuracy of the proposed model for the most common full-head and nonfull-head compressors in the range of operating capacities given no more than 2%, which exceeds the accuracy of graphic constructions.  The model can be used in the calculation of of operating modes of the compressor station.

 

Відцентрові нагнітачі знайшли широке застосування для компримування природного газу на компресорних станціях магістральних газопроводів [1].

Умови роботи нагнітача відрізняються від умов його випробування, тому для розрахунку режимів роботи компресорної станції користуються заведеними графічними характеристиками першого роду, які розроблені ВНДІгазу [2].

Одною з основних характеристик нагнітача є ступінь підвищення тиску

, (1)

де та  - абсолютні тиски газу на виході та вході в нагнітач.

Для опису залежності ступеня підвищення тиску від зведеної продуктивності для номінальної обертової частоти найчастіше використовують двочленну формулу або поліном у вигляді [3, 4]

, (2)

де ,  і - коефіцієнти, які можуть бути знайдені за трьома відомими значеннями ступеня  підвищення тиску та зведеної витрати  з графічної характеристики конкретного нагнітача.

За існуючими методами обчислення ступеня підвищення тиску за обертів, що відмінні від номінальних,  необхідно визначати допоміжний коефіцієнт, який в свою чергу залежить від політропічного ККД нагнітача за відомого значення зведеної продуктивності (його визначають графічно або шляхом математичного моделювання відповідної кривої характеристики, що вносить додаткову похибку) та показника політропи [3].

Коефіцієнти в рівнянні (2) представимо в вигляді залежності від зведених обертів  (з точністю до 2 %  можна використовувати поліном другого ступеня)

; (3)

 

; (4)

 

, (5)

де - коефіцієнти, які отримані шляхом математичної обробки графічних характеристик нагнітача.

В таблиці 1 представлені результати обчислень коефіцієнтів у рівняннях (3) – (5) для деяких найбільш поширених нагнітачів газотранспортної системи України.

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів у рівняннях (3) - (5)

 

Модель

нагнітача

Коефіцієнти

Ц-6,3/76-1,45

2,175

-1,996

0,776

-0,01643

0,0268

-0,0016

0,0012

-0,0048

0,0133

520-12-1

1,037

-0,075

0,2355

-1,4210-4

1,41910-4

7,55410-4

2,10510-7

-2,8510-7

-1,1510-6

RF 2ВВ-30

1,773

-1,477

0,536

-2,4310-3

3,99010-3

1,13010-3

2,11410-6

-3,2610-6

-1,6910-6

PCL-804-2

1,326

-0,686

0,7064

-8,2410-4

1,20710-3

4,18510-4

6,53910-7

-8,1210-7

-8,6610-7

 

Таким чином, отримана математична модель для ступеня підвищення тиску в нагнітачі природного газу одночасно від  двох параметрів – зведеної продуктивності та зведених обертів.

Використання отриманих результатів дозволяє проводити розрахунок режиму роботи компресорних станцій, що обладнані відцентровими нагнітачами, без використання зведених графічних характеристик останніх і перерахунку ступеня підвищення тиску в нагнітачі за відмінності зведених обертів від номінальних.

 

Перелік джерел і літератури

1.     Ревзин Б.С. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа /Б.С. Ревзин, И.Д. Ларионов. – М.: Недра. 1991. – 303 с.

2.     Волков М.М. Справочник работника газовой промышленности /М.М. Волков, А.Л. Михеев, К.А. Конев. – М.: Недра. 1989. – 286 с.

3.     Касперович В.К. Трубопровідний транспорт газу /В.К. Касперович. – Івано-Франківськ, Факел.1999. – 194 с.

4.     Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ / Й.В. Якимів. - Івано-Франківськ, Факел.2001. – 230 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info