zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПЕРЕДУМОВИ ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

 

Немченко Ю.В.

Україна, м. Київ,

НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Аннотация. Значимой задачей образования в условиях информационного общества является формирование самостоятельной креативной личности. В тезисах описан опыт использования смешанной формы обучения и индивидуальной образовательной среды.

 

Макроекономічний розвиток країни значною мірою залежить не лише від ступеня її інтегрованості у міжнародну торгівлю, а і від рівня її технологічного розвитку та здатності запропонувати продукт, який матиме попит на світовому ринку. Здатність творити нове стає вирішальним чинником продуктивної діяльності в добу глобалізації, а людина, якій притаманні такі якості характеризується як цілісна, креативна особистість [1]. Креативність є невід’ємною складовою ефективної діяльності, без якої неможливий стійкий розвиток та організаційні зміни. Усе нове, що виникає в уяві людини, будується з тих елементів оточуючої дійсності, які містяться в попередньо засвоєному нею досвіді. Уява є вищою формою почуттєвого відображення світу і знаходиться на межі чуттєвості і мислення [2]. У свій час Соічіро Хонда зазначив: «Теорія без практики – порожня, практика без теорії – сліпа». Українська освітня система традиційно забезпечує досить потужну теоретичну підготовку. Залишається доповнити її практичною компонентою, яка перенесе успіхи теорії на практику і здійснить прорив у виробничій сфері.

Формувати креативну особистість, покладаючись на типові навчальні програми, що реалізуються у рамках класно-урочної системи навчання неможливо. Для цього як творчий викладач, так і студент повинні мати певну ступінь свободи для особистого розвитку. Навчальним планом регламентована самостійна робота студента як одна з форм навчальної діяльності. Проте, цей вид навчальної діяльності викладачі досить часто розглядають як перелік запитань, які студент має опрацювати самостійно, а студенти – як необов’язкові питання для успішного складання іспитів. Такий підхід формує інформаційні «провали», що ніби й не помітні на перший погляд, але відіграють важливу роль у формуванні професійної компетентності та якості фахівця у вирішенні прикладних завдань.

Додатковим компонентом «нестабільності» в освітній системі є динаміка змін знанієвої та технологічної складової. Швидкі зміни у теорії, технологіях змушують педагогів швидко на них реагувати, змінюючи зміст навчальних програм, методику викладання. Важливим у вирішенні названих освітніх протиріч є застосування нових підходів до організації самостійної роботи студентів, що базується на активному використанні інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних сервісах мережі Інтернет.

Першим кроком на цьому шляху має стати створення інформаційно-освітнього простору у широкому розумінні цього поняття. Поняття «освітній простір», залежно від ознаки своєї масштабності, може вживатися у глобальному або інституціональному контексті. У першому випадку говорять про глобальний освітній простір або єдиний інформаційний простір системи освіти [3, с. 4-5]. У другому випадку термінологія стосується навчального закладу.

Продовж останніх років переважна більшість навчальних закладів формує власні освітні ресурси, наповнюючи їх типовими навчальними матеріалами. В одних випадках ці ресурси мають високу якість, разом з тим зростає кількість низькоякісних, незавершених або побудованих на помилкових твердженнях ресурсів. Особливість використання електронних ресурсів полягає у їх відкритості, глобальному поширенні матеріалів, необмеженості доступу в часі та просторі, відвертості, прямій взаємодії з користувачем та наданні додаткової (надлишкової) інформації. В таких умовах викладач зіштовхнувся з проблемою відбору інформаційних ресурсів, які варто рекомендувати для використання студентом для самостійного опрацювання. Тобто постала проблема персоніфікації навчальної інформації. Для здійснення такого відбору найбільш оптимальним виявився метод контент-аналізу, який дозволяє сформувати з наявних у мережі ресурсів пакет тематичної інформації, представляючи при цьому як широкий спектр поглядів різних експертів, так і офіційну точку зору на досліджувану проблему.

Раніше створені електронні інформаційні ресурси кафедри відтворюють зміст навчального матеріалу та досить опосередковано ведуть облік їх використання. Складною технологічно проблемою залишається облік активності студента в програмах самостійного навчання.

Пошук комплексного вирішення навчально-адміністративних завдань дозволив зробити висновок, що найбільш оптимальним інструментом для формування освітнього простору навчального закладу (підрозділу) можна вважати сервіси Google Apps, які легко інтегруються в існуючі освітні системи навчальних закладів. Ці сервіси вільно поширюються, об'єднані спільним інтерфейсом, багатомовні, надають необхідний комплекс програмного забезпечення для навчання. До переваг також слід віднести: надійність; захищеність даних; персоналізований доступ до ресурсів та сервісів; можливість формування груп та підрозділів користувачів; фільтрування небажаного контенту; централізоване адміністрування; великий обсяг дискового (хмарного) простору; кросплатформенність; інтеграція з іншими програмними засобами освітнього закладу.

Обравши в якості базової платформи сервіси надані компанією Google, перед викладачами кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін постало завдання створити власні облікові записи користувачів у системі веб-сервісів Google Apps.

Доступ до сервісів корпоративної системи та програми «календар» дозволив працівникам кафедри інформувати колег про плани та розклад своєї роботи та узгоджувати взаємодію з колегами. Програма автоматично здійснює оповіщення учасників навчального процесу про заплановані події та результати проведених заходів, здійснює розсилку необхідних повідомлень.

Хмарне сховище Google Drive дозволило розмістити відкриті документи у загальнодоступному місці, забезпечуючи при цьому персоніфікований доступ і колективну роботу. Служба автоматично фіксує всі звернення до файлу та виконанні дії. Для більш зручного використання хмарного сховища можна установити на робочому ПК надбудову Google Cloud Connect, яка інтегрується до пакету Microsoft Office. Надбудова надає можливість віддаленим здійснювати спільну роботу з документами Word, PowerPoint і Excel. На основі власного досвіду, зауважимо про необхідність пам’ятати, що доступ до документів за замовчуванням відкритий, що може призвести до викрадення цінних матеріалів.

Одним з найпопулярніших сервісів компанії Google Inc. є відеохостинг YouTube. Кожен користувач Google Apps має можливість створювати власний відеоканал. Проте, кількість корисних для навчання матеріалів сьогодні достатня, і на основі контент-аналізу ресурсів, нами було розроблено каталог якісних тематичних посилань на відеоматеріали, які можна використати під час самостійної навчальної роботи.

Отже, використовуючи Google Apps викладачами кафедри створено віртуальний освітній простір, який забезпечив умови для використання змішаної моделі навчання, яка поєднує традиційні методи та форми аудиторної роботи і контрольованої самостійної роботи студента, що сприяло актуалізації самостійної роботи студента, та підвищило рівень їх мотивації до навчання.

 

Література

1.     Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління / Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», 2011. С. 18-23

2.     Калініченко Ю.Б., Смірнова Я.І. Креативність як основа менеджменту організації / СДУ // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. №4. – С. 186 – 191.

3.     Биков В.Ю. відкрите навчальне середовище та сучасні мережеві інструменти систем відкритої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/703/1/2.pdfПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info