zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Визначення критерію оцінки раціональних параметрів зубчастого зачеплення шестеренного насоса за подачею

 

Осін Р.А., Красота М.В., Матвієнко О.О.

Україна, Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

В работе предложено применять в качестве критерия оценки технического уровня шестеренного насоса по подаче коэффициент использования объема венцов шестерен. Приведена аналитическая зависимость для определения коэффициента использования венцов шестерен и представлена его геометрическая интерпретация.

 

Шестеренні насоси (НШ) в порівнянні з іншими об'ємними гідромашинами (поршневими і пластинчастими) мають ряд істотних переваг: високі питомі показники, нечутливість до забруднень, простота конструкції, невисока вартість.

Оскільки принцип роботи НШ ґрунтується на використанні особливостей евольвентного зубчатого зачеплення, то, зрозуміло, що подачу насоса визначають геометричні параметри вузла, що качає. Тому, були виконані дослідження, присвячені подальшому вдосконаленню зубчатого зачеплення на основі більш детального розуміння особливостей роботи НШ.

Основоположним напрямом розвитку техніки, що визначає рівень її досконалості, є підвищення питомих показників. Після створення НШ вченим, конструкторам і винахідникам вдалося вийти на певний рівень досконалості НШ за подачею. Проте, на теперішній час існує об’єктивна необхідність у покращенні показників шестеренного насоса. Для розвитку конструкції НШ існує необхідність у виборі критерію раціональних параметрів. Отже, дана робота присвячена пошуку такого критерію з метою подальшого підвищення функціональних параметрів НШ та вдосконалення вузла, що качає.

При пошуку критерію оцінки раціональних параметрів зубчатого зачеплення вузла, що качає, шестеренного насосу (НШ) за подачею в літературних джерелах [1-5] зустрічається лише один параметр, який можливо назвати прототипом шуканого критерію оцінки раціональних параметрів НШ за подачею – це робочий об’єм насосу, що доводиться на одиницю ширини вінця шестерень:

 

, (1)

 

де  - робочий об'єм насоса, мм3;  - ширина вінця шестерень, мм.

Проте, дослідження цього параметра показали, що він непридатний для порівняння подачі насосів з параметрами зубчатого зачеплення насоса, які відрізняються один від одного.

В якості критерію оцінки раціональних параметрів зубчатого зачеплення, що характеризує технічний рівень НШ по подачі пропонується застосовувати коефіцієнт використання об'єму вінців шестерень насоса,  (КВОВШ) [6]:

 

, (2)

 

де  - робочий об’єм насоса, що доводиться на одиницю ширини вінця шестерень;

 - дійсна міжцентрова відстань;  - діаметр вершин зубів шестерень.

Залежність для визначення робочого об’єму можна представити у вигляді [3]:

 

, (3)

 

Виконавши перетворення, отримаємо:

 

, (4)

 

Запропонований КВОВШ насоса є безрозмірним коефіцієнтом, що дозволяє визначити технічний рівень шестеренних насосів різних типорозмірів за подачею.

Геометрична суть КВОВШ насоса полягає в тому, що він визначає, яку частину об'єму, зайнятого тілом вінців шестерень насоса складає робочий об'єм насоса. На рис. 1 і 2 представлена геометрична інтерпретація КВОВШ: на рис. 1 для випадку, коли об'єм вінців шестерень обмежується прямокутним паралелепіпедом; на рис. 2 для випадку, коли об'єм вінців шестерень обмежується складнішою фігурою, що точніше обмежує простір, в якому розташовані вінці шестерень насоса.

 

Рисунок 1 - Геометрична інтерпретація КВОВШ, при якому об'єм вінців шестерень обмежується прямокутним паралелепіпедом.

 

Рисунок 2 - Геометрична інтерпретація КВОВШ, при якому об'єм вінців шестерень з бічної поверхні обмежується двома циліндричними поверхнями і двома паралельними площинами.

 

Подача є однією з основних характеристик НШ. У роботі [4] проведений ретельний аналіз більше півтора десятка аналітичних залежностей для визначення подачі шестеренного насоса. Відповідно до статті [4] для визначення подачі використовується залежність:

, (5)

де  - ширина шестерні, мм;  - число зубів ведучої шестерні;

 - частота обертання ведучої шестерні насоса, об/хв;

 - площа міжзубової западини, мм2;

 - мінімальна величина об'єму відсіченої порожнини (ВП), мм3.

Площу міжзубової западини і мінімальний об'єм западини Є.М. Юдін [3] пропонує визначати відповідно до наступних залежностей:

, (6)

 

, (7)

 

 

де  - радіус основного кола;  - кут зачеплення;  - кут вершини евольвентного профілю;  - радіус кола западин зубів;  - радіус кола вершин зубів;  - кут дуги зуба по початковому колу.

Після перетворень, отримаємо:

. (8)

 

Таким чином, подальші заходи з удосконалення технічного рівня НШ по подачі доцільно виконувати з урахуванням впливу змінюваних параметрів на КВОВШ

Висновки. В якості критерію оцінки раціональних параметрів зубчастого зачеплення вузла, що качає, НШ за подачею запропонований коефіцієнт використання об’єму вінців шестерень (КВОВШ), залежність якого від вихідних параметрів зубчатого зачеплення дозволяє всебічно його досліджувати з метою визначення пріоритетних напрямків подальшого підвищення подачі НШ.

 

Список використаної літератури

1.     Башта Т.М. Объемные гидравлические приводы/Т.М. Башта – М.: Машиностроение, 1969. – 628 с.

2.     Вулгаков Э.Б. Эвольвентные зубчатые предачи в обобщающих параметрах: [справочник по геометрическому расчету]/Э.Б. Вулгаков, Л.В. Васина – М.: Машиностроение, 1978. –174 с.

3.     Юдин Е.М. Шестеренные насосы. Основные параметры и их расчет / Е.М. Юдин – [2-e изд. перераб. и доп.]. – М.: Машиностроение, 1964. – 236 с.

4.     Усовершенствование математической модели мгновенной подачи шестеренного насоса /[Кулешков Ю.В., Осин Р.А., Руденко Т.В., Матвиенко А.А.] // збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація» – Кіровоград, КНТУ – 2008 – № 20 – С. 253–262.

5.     Рыбкин Е.А. Исследование и разработка конструкций шестеренных насосов / Е.А. Рыбкин, А.А. Усов – М.: ЭНИМС, 1956. –178 с.

6.     Руденко Т.В. Улучшение функциональных характеристик шестеренного насоса путем регулирования подачи: дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук: 05.05.17 / Руденко Тимофей Викторович – Кировоград, 2007. – 252 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info