zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Становлення психології сімї як галузі наукових знань: причини та основні етапи

 

Посвістак О.А.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы прослежены причины и основные периоды становления психологии семьи как научной сферы. Выделены 4 этапа и показан вклад исследователей в развитие психологии семьи на каждом из них. Установлено, что процесс утверждения семейной психологии происходило в связи с другими науками: философией, антропологией, социологией и т.д. и в рамках других сфер психологического знания: социальной психологии, психологии личности и др.

Ключевые слова: семья, брак, психология семьи, семейная психотерапия.

 

Наукова реконструкція причин та основних етапів становлення психології шлюбно-сімейних відносин допоможе досліднику усвідомлено орієнтуватися в передумовах і витоках сучасного стану шлюбно-сімейних відносин, забезпечить його інструментом для ефективного пошуку перспективних шляхів розв’язання проблем сім’ї та шлюбу. Це свідчить про важливість і актуальність вивчення сімейного циклу як з метою створення повноцінної теорії функціонування сім'ї, так і для практичної роботи:

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що основними причинами зростання інтересу до психологічних досліджень сім’ї можна назвати зміни в структурі та функціях самої сім’ї, спричинені переходом у ХІХ ст. до міського способу життя, завдяки якому шлюб перестав бути наслідком економічних мотивів; індустріалізацією, яка  сприяла поширенню нуклеарних сімей; зміною економічних основ укладення шлюбу на емоційні і прагнення знайти особистісну самореалізацію; історичними подіями ХХ ст.: Жовтнева революція 1917р., Друга світова війна, технічний прогрес тощо привели до швидких змін в суспільстві, до яких сім’я не встигала адаптуватися; як наслідок, сімейні люди стали часто звертатися до фахівців зі скаргами на емоційні проблеми [3].

Крім того, розвиток психологічних досліджень, в межах яких відбувалося вивчення окремих проблем сім’ї і розвиток сімейної психотерапії зробив затребуваним і розвиток наукових досліджень в галузі психології сім'ї.

В процесі становлення психології сім’ї як галузі наукових знань можна виділити такі етапи:

1. З античних часів до ХІХ ст. – переддослідницький. На цьому етапі окремі думки про шлюб та сім’ю обговорювалися філософами, істориками, юристами, соціологами, антропологами тощо, переважно, в контексті дослідження проблем держави та права [4].

2. ХІХст. – 20 – 30-ті рр. ХХ ст. – початок систематичного вивчення проблем сім’ї в межах різних наук; початок психологічного вивчення проблем сім’ї.  Зміни структури та функцій сім’ї породили потребу вибудовувати подружні та дитячо-батьківські стосунки на новій основі, що, в свою чергу, породило запит до вивчення закономірностей міжособистісних стосунків у сім'ї. [1, с. 23]. Перші спроби дослідити окремі проблеми психології сім’ї були здійснені ще у ХІХ ст. в межах психіатрії. Ф. Уденон, І. Маляревським, В.Бехтєрєвим, І. Сікорським, М. Річмонд тощо [6].  Теоретичною основою психології сім'ї стали, також, дослідження в соціальній психології, психології особистості, педагогічної психології тощо[1, с. 23].

3. 20 – 30-ті – 50-ті рр. ХХ ст. – початок систематичного вивчення сімейної психології в межах інших сфер психологічного знання. Соціальний запит на оптимізацію життєдіяльності сім'ї, підвищення ефективності подружньої взаємодії і дитячо-батьківських стосунків, вирішення проблем виховання дітей у сім'ї, адже знання, здобуті у межах інших наук та галузей психології уже не могли вирішити назрілі проблеми.

Водночас, починаючи із середини 1940-х років зростає потреба населення в сімейній психотерапії практично у всіх країнах світу. Це пов’язано з тим, що Друга світова війна викликала деструктивні процеси в сім'ях, технічний прогрес, швидкі зміни в суспільстві, вибух народжуваності привели до збільшення кількості розлучень, тому об'єктом підвищеної уваги стала саме сім'я [2].

4. З 50-х рр. ХХ ст. – зародження сімейної психотерапії та початок виділення психології сім’ї в окрему наукову сферу.

а) початок 1950-х рр. – зародження сімейної психотерапії, у психіатрів зародилися перші ідеї про важливість сім'ї в лікуванні душевних хвороб і були зроблені перші спроби залучення до психотерапевтичної роботі всієї сім’ї.

б) з 1960-і рр. групою в Поло-Альто відбуваються дослідження мікродінаміки (комунікативних процесів) сім'ї. Відповідно до найважливіших стратегічних завдань при роботі з сім'єю належить зміна патологічних інтеракцій.

в)у 1970-ті рр. створюються сімейні консультації, де сімейні психотерапевти намагаються працювати з сім’єю як з цілісністю. На зміну комунікативної парадигмі приходить структурна, на перший план висувається аспект структури сімейної системи. Бестселером 1980-х стає книга С. Мінухіна «Сім'я і сімейна психотерапія».

В цей час досягає своєї зрілості системна сімейна психотерапія М. Боуена. М. Боуен першим почав досліджувати фактор макродинаміки сімейної системи. 1970-ті рр. – це, також, розквіт гуманістичної психології (К. Вітакер, В. Сатір); у центрі роботи гуманістичного напрямку виявляється аспект сімейної ідеології – правила, норми і цінності сімейної системи.

г) У 1980-і рр. структурна психотерапія була піддана критиці через властиві їй механістичність і спрощеність, а на перший план виходить стратегічний підхід. Стратеги активно враховували як структуру, так і мікро- і макродинаміку системи.

д) Починаючи з другої половини 1990-х помітно посилюється вплив конструктивізму, насамперед – через когнітивну психологію і когнітивну психотерапію. У конструктивістсько-орієнтованому напрямку на перший план виходить аспект ідеології – робота з принципами і переконаннями учасників системи з метою взаємної узгодженості цих принципів, а також – корекція різних викривлень мислення [5].

Висновки. На основі аналізу наукових джерел і літератури встановлено, що основними причинами зростання інтересу до психологічних досліджень сім’ї можна назвати: зміни в структурі та функціях самої сім’ї, розвиток психологічних досліджень, в межах яких відбувалося вивчення окремих проблем сім’ї та розвиток сімейної психотерапії, який зробив затребуваним і розвиток наукових досліджень в галузі психології сім'ї. У процесі становлення сімейної психології можна виділити 4 основних етапи, завершальний з яких розпочався у 1950-х рр. формуванням сімейної психотерапії.

 

Список використаних джерел

1.     Антонов, А. Социология семьи / А. Антонов, В. Медков. – М.: МГУ, 1996. – 304с.

2.     Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии / Дж. Браун, Д. Кристенсен. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

3.     Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.

4.     Минеева, О.А. Фамилистика. Обзор научных представлений о семье / О.А. Минеева , А.Г. Лидерс  // Социальный психолог. – 2011. – №1. –  С. 19 – 59.

5.     Холмогорова, А.Б. Семейная психотерапия: история, основные школы, концептуальный апарат / А.Б. Холмогорова // Современная терапия психических расстройств. – 2007. – №2. – С.19 – 29.

6.     Эйдемиллер, Э. Психология и психотерапия семи / Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 656 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info