zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ

 

Садовська Н.П., ГаморА.Ф., Росоха Г.В.

Україна, м. Ужгород,

Державний вищий навчальний заклад

Ужгородський національний університет

 

В работе приведены результаты исследований влияния способов выращивания рассады перца на рост, развитие растений и урожайность. Изучена длительность межфазных периодов при выращивании рассады трех сортов перца сладкого по кассетной и грунтовой технологиям. Установлено количество и масса плодов, сформированных растениями при разных способах выращивания рассады, изучены их биометрические параметры, определена урожайность сортов (ранняя и общая), изучена абортивность сортов в почвенно-климатических условиях района исследований. Установлен значительный рост урожая при выращивании рассады кассетным способом.

 

Серед овочевих культур, які вирощуються в Україні, перець (Capsicum annum L.) є однією з традиційних і найпоширеніших. Але потреба у його плодах на сьогоднішній день задовольняється не повною мірою. Світове виробництво перцю складає 22 млн. т., в Україні – 146 тис. т. на рік. Існуючий рівень виробництва не забезпечує науково – обґрунтовану річну норму споживання, розроблену у НДІ харчування МОЗ України. Низька урожайність, висока собівартість перцю обумовлені, насамперед, трудомісткістю його вирощування та збирання урожаю [1].

Збільшення виробництва перцю на основі підвищення урожайності можливе лише за правильного підбору сортів та чіткого виконання всіх агротехнічних прийомів вирощування, а також впровадження нових інтенсивних технологій, які забезпечують отримання продукції з найвищим рівнем якості [2]. До таких технологій можна віднести і вирощування розсади у касетах. Широке впровадження у сучасну практику касет дає можливість вирощувати і безпечно висаджувати на постійне місце розсаду навіть тих овочевих культур, які мають слабку кореневу систему.

Завдяки касетного способу вирощування рослини краще адаптуються до умов відкритого ґрунту, підвищується загальний урожай та частка раннього врожаю.

Метою роботи було вивчення впливу способів вирощування розсади перцю на тривалість фаз розвитку та урожайність.

Дослідження проведені в 2014-2015 роках в ґрунтово-кліматичних умовах передгірної зони Закарпаття (Хустський район). Об’єктами досліджень слугували сорти перцю солодкого Ласточка (контроль), Барбурка та Подстоліна.

Розсаду вирощували двома способами: у касетах та в ящиках з ґрунтом. Висів насіння проводили у першій декаді березня на глибину 1,5 – 2 см. У відкритий ґрунт розсаду висаджували повністю сформованою (6-8 листків) у І та ІІ декаді травня. Дослід закладали методом рендомізованих блоків у 3-х кратній повторності, схема висадки 70х35 см. Облікова площа ділянки – 10 м2. У фазі бутонізації у рослин кожного варіанту видаляли першу - коронну квітку. Під час вегетації рослин, починаючи з фази бутонізації і до кінця плодоношення, підраховували кількість бутонів, квіток та зав’язей, які осипалися. Підрахунки проводили на 10 модельних рослинах кожного сорту, після чого визначали середні значення. Під час досліджень проводили фенологічні спостереження та відмічали тривалість міжфазних періодів.

Збір урожаю проводили по мірі вступання плодів у технічну стиглість. Товарність плодів визначали згідно ДСТУ 2659-94 «Перець солодкий свіжий» [3].

Найбільшим вплив способу вирощування розсади спостерігали при проходженні міжфазного періоду “сходи – перший справжній листок” у сортів Ласточка та Барбурка. У сорту Ласточка він складав 12-13 днів за касетного способу вирощування, що на 6-7 днів менше, ніж за ґрунтового вирощування рослин. У сорту Барбурка різниця в тривалості цього періоду складала 6 днів на користь касетного способу вирощування.

Спосіб вирощування розсади позначився і на тривалості всього вегетаційного періоду досліджуваних сортів. Зокрема, рослини сорту Барбурка, розсада яких була вирощена в касетах, проходили період від появи сходів до початку плодоношення за 150 днів, в той час як вирощені через ґрунтову розсаду – за 165 днів. У сортів Ласточка та Подстоліна цей період теж був коротшим за касетного вирощування, і різниця складала відповідно 9 та 3 дні.

Отже, спосіб вирощування розсади проявив певний вплив на ростові процеси молодих рослин. За касетного способу вирощування формування першого справжнього листка значно випереджало цей процес у порівнянні з традиційним вирощуванням. Особливо це позначилося на сортах Ласточка і Барбурка, що в подальшому призвело до прискорення початку плодоношення майже на півтора –два тижні.

Часто у рослин відбуваються фізіологічні порушення, які призводять до зниження урожайності. Одним з таких явищ є абортивність, тобто нездатність рослин зав’язувати плоди. Причини, що викликають опадання генеративних органів, можуть бути різними: занадто низька або дуже висока температура повітря, брак світла, вологи і ряд інших факторів. У нашому випадку абортивність, найбільш імовірно, була спричинена високими літніми температурами (34 ºС і вище), що спостерігалися у 2015 році.

Найбільшу кількість генеративних органів, які осипалися, було помічено у сорту Подстоліна – в середньому 3,6 шт./рослину. При цьому середня кількість сформованих на одній рослині плодів складала 5,9 шт. Абортивність у сорту Барбурка була найменшою – 2,9 шт./рослину. Середня кількість сформованих плодів у цього сорту досягала 4,9 шт./рослину. Якщо прийняти до уваги, що за всіма сортами проводився належний однаковий догляд, в тому числі і полив, то, на нашу думку, цей сорт виявився найбільш стійкий до високих температур, які спостерігалися на протязі вегетації рослин у 2015 році.

Тим не менше, вивчення частки зав’язей, які осипалися, показує на її відносну сталість. Чим більшою була потенційна здатність у сорту до формування генеративних органів, тим більша кількість їх у кількісному вираженні осипалися. Але у відсотках вона змінювалася дуже мало і знаходилася в межах від 37,2 до 37,9 %.

Плоди з найбільшою масою (92,9 г) формували рослини сорту Подстоліна у варіанті з використанням касетної розсади, а у варіанті з ґрунтовою – 85,0 г. Плоди з найменшою масою формувалися у варіанті з сортом Барбурка (80,0 г), при вирощуванні розсади ґрунтовим способом. У інших досліджуваних сортів маса плодів у касетних рослин також проявляла тенденцію до зростання.

У більшості випадків касетний спосіб вирощування розсади позитивно впливав на формування біометричних параметрів плодів. Найбільше це проявилося у збільшенні маси плодів та їх діаметру. Так, у сорту Подстоліна за використанням касетної розсади, середня маса плодів сягала – 92,9 г, а у варіанті з ґрунтовою – 85,0 г. Збільшення товщини стінок плодів за касетної технології вирощування розсади спостерігалося тільки у сорту Ласточка (6,0 проти 5,5 мм). Крім того, касетний спосіб вирощування розсади у всіх варіантах призводив до збільшення кількості та маси плодів з рослини.

Урожай ранньої продукції (станом на 15 серпня) у всіх сортів перцю був вищим за касетного вирощування розсади. Найвищий урожай отримано для сорту Барбурка. За касетного способу вирощування він досягав 5,4 т/га, що на 0,2 та на 0,6 т більше, ніж у сортів Ласточка та Подстоліна. Слід наголосити, що сорт Барбурка сформував найвищий ранній урожай і за умов вирощування ґрунтової розсади. У зазначеному варіанті він досягав 3,9 т/га, в той час, як у сорту Ласточка та Подстоліна – відповідно 3,4 та 3,2 т/га.

Найбільшою часткою ранньої продукції (23,4 %) у загальній масі врожаю виділявся сорт Ласточка за касетного способу вирощування розсади. Найбільший приріст до контролю отримано у варіанті з касетним вирощуванням сорту Барбурка (2,0 т/га).

За використання касет зростала і загальна врожайність усіх досліджуваних сортів перцю солодкого. Найвищий урожай (24,7 т/га) сформував Сорт Подстоліна. При цьому, у варіанті з касетною розсадою урожайність на 25,6 % перевищила варіант з ґрунтовою розсадою, а приріст урожайності по відношенню до контролю склав 49,0 %.

Урожайність у варіанті з сортом Ласточка за вирощування розсади касетним способом досягала 22,1 т/га, що на 7,1 % менше від Барбурки та на 10,5 % менше від Подстоліни. Низькі показники урожайності (16,6 т/га) в порівнянні з іншими сортами спостерігалися у сорту Ласточка і в контрольному варіанті.

Найменша різниця у величині урожайності по роках спостерігалася у сорту Подстоліна як за касетного, так і за ґрунтового вирощування розсади. У більшості варіантів, незалежно від способу вирощування розсади, більший урожай перцю формувався у 2014 році.

Найвищою товарністю плодів (96,3 %) виділявся сорт Ласточка за касетного способу вирощування розсади. У варіанті з ґрунтовою розсадою вона дещо знижувалася (на 1,1 %), але все ж перевищувала товарність плодів інших двох сортів, незалежно від способу вирощування розсадних рослин.

Отже, використання касетного способу вирощування розсади перцю у більшості випадків призводило до скорочення тривалості міжфазних періодів, що в подальшому прискорювало початок плодоношення рослин, збільшення ранньої і загальної урожайності сортів та підвищення товарності продукції.

 

Cписок літератури

1.     Иванов Г., Штрахов В. Стабильно высокий урожай перца – это реально и возможно / Г. Иванов, В.  Штрахов // Настоящий хозяин. – 2007. - № 12. – С. 26-29.

2.     Куницкий Э. Производство рассады овощей для открытого грунта / Э. Куницкий // Овощеводство. – 2009 - №2. – С. 45-50.

3.      Перець солодкий свіжий. Технічні умови: ДСТУ 2659-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 9 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info