zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ PHOTO M 1.21 У МОРФОМЕТРІЇ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ

 

Школьніков В.С.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

Аннотация. При использовании программы Photo M 1.21 (компьютерная гистометрия) в морфометрическом исследовании структур спинного мозга эмбрионов и плодов человека без аномалий развития, а также плодов с мальформациями были установлены передне-задние и поперечные размеры сегментов, площадь серого и белого вещества, площадь нейроэпителиального слоя, продольные и поперечные размеры, а также площадь нейронов и их ядер, продольные и поперечные размеры и площадь нейральных стволовых клеток.

 

Вступ. Протягом останнього часу у сфері новітніх технологій відбувається стрімкий розвиток, особливо у розробці та популяризації комп'ютерних технологій, які, не обмежуючись стінами науково-дослідницьких лабораторій, активно інтегруються в повсякденну діяльність лікарів [4]. Одним із таких досягнень є розроблений спеціалізований програмний пакет для оброки зображення це - Photo M 1.21, який дозволяє спростити розрахунок морфометричних параметрів, у тому числі утворів спинного мозку [3].

Мета. На основі застосування програми Photo M 1.21 (комп’ютерна гістометрія) встановити морфометричні параметри сегментів спинного мозку, площу сірої та білої речовини, площу нейроепітеліального шару, а також морфометричні параметри і площу нейронів та їх ядер.

Матеріал та методи. Нами були досліджені сегменти усіх відділів спинного мозку 248 ембріонів та плодів людини віком від 5 до 40 тиж. внутрішньоутробного періоду без аномалій розвитку. Крім того, був досліджений спинний мозок у 20 плодів людини із мальформаціями (сіамські близнюки (17-18 тиж.), баштовий череп (20-21 тиж.), аненцефали (17-18 тиж. та 20-21 тиж.), плоди зі spina bifida (17-18 тиж. та 20-21 тиж.), плоди із тератомами (17-18 тиж.)). У наступному готувались целоїдинові та парафінові блоки із проведенням серійних зрізів спинного мозку товщиною 8-10 мкм. Оглядові препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином, толуїдиновим синім, за Ван-Гізон, а також проводили імпрегнацію сріблом по Більшовському. Під час імуногістохімічного дослідження були використані діагностичні моноклональні антитіла фірми "DacoCytomation": віментин, S-100, CDX-2, Кі-67, Bcl-2 та синаптофізин. Всі отримані препарати оцінювали візуально за допомогою мікроскопа Micromed XS 5520, відеозахват здійснювали камерою ScienceLab DCM 520. Під час морфометричного дослідження серій зрізів сегментів спинного мозку була застосована програма Photo M 1.21 (комп’ютерна гістометрія). Статистичний аналіз цифрових значень здійснювався за допомогою стандартного програмного пакета «Statistica 8.0» фірми Statsoft.

Результати дослідження. Програма PhotoM 1.21 здійснює розрахунок оптичної густини мікрофотографії та обробляє кольорові зображення у форматі .BMP та .JPG. Оптична густина розраховується, як середній десятинний логарифм відношення яскравості фону до яскравості точки об’єкту. При обліку темного поля відеокамери яскравість темного поля віднімається, як із яскравості фону, так і з яскравості об’єкту. Облік фону може виконуватись, як по середньому, так і по окремій мікрофотографії. Також, передбачено інвертування, збільшення контрасту та згладжування об’єкту, визначення відстані між об’єктами та площа ділянки на фотографії та бінарізація по двом порогам. Крім того, передбачений режим калібровки оптичної системи фотометра для перерахунку усіх координат в метричні одиниці. Платформа: Windows 95/98/ME [2].

Суть методу полягає у переведенні зрізів препаратів предметних скелець у цифрове зображення. Масштабування здійснювалось за допомогою об’єкт-мікрометру. Ціна однієї поділки становила 10 мкм. Після чого розраховувалась кількість пікселей від 1000 до 10 мкм для різних збільшень: ×6, ×10, ×20, ×40, ×100 та ×400 (рис.1).

 

A

Б

Рис. 1. Приклад розрахунку параметрів виміру при збільшенні ×100.

А-встановлення кількості пікселей у 500 мкм.

Б-контроль вірності розрахунку параметрів шляхом накладання на об’єкт-мікрометр.

 

Нами визначені лінійні розміри сегментів уздовж спинного мозку – поперечний розмір та передньо-задній розмір правої і лівої половини сегменту (рис.2). Встановлені площа сірої і білої речовини сегментів уздовж спинного мозку. При цьому, площа сірої і білої речовини визначалась окремо, для правої і лівої половин сегменту (рис.2). Окремого пояснення потребує спосіб визначення площі переднього, бічного та заднього канатиків білої речовини сегмента, яка проводилася у режимі "негатив" для чіткого визначення меж сірою та білою речовиною. Межею між канатиками слугують передня серединна щілина та борозни спинного мозку (рис.3). Виконання цитокаріометрії теж забезпечувалось вищеописаним програмним забезпеченням. Встановлювались поперечні та поздовжні розміри клітин і ядер, а також проводилось вимірювання їх площі (рис.3). Автандилов Г. Г. (1990) вказує на те, що при товстих зрізах виникають помилки під час проведення цитокаріометрії, оскільки відбувається оптичний "обман" [1]. Завдяки використанню програми PhotoM 1.21 такий оптичний "обман" корегується, що надає можливість точно вимірювати мікрооб'єкти.

 

A

Б

Рис. 2. А-визначення лінійних розмірів об’єкту. Б-визначення і розрахунок площі об’єкту.

 

A

Б

Рис. 3. А-визначення площі білої речовини у режимі "негатив". Б-цитокаріометрія.

 

Крім вищеозначених вимірів, в сегментах спинного мозку нами були визначені такі параметри, як передньо-задній та поперечний розміри центрального каналу і його площа, а також встановлені гістометричні показники нейроепітеліального шару – товщина по усьому периметру і його площа, довжина волокна радіальної глії тощо.

Висновки. Використання програми PhotoM 1.21 надає можливість швидко і точно виконувати морфометричні розрахунки структур спинного мозку ембріонів та плодів людини.

 

Список літератури.

1.     Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство / Г.Г. Автандилов. – М. : Из-во "Медицина", 1990. – 384 с.

2.     Андроник И.В. Изменение оптической плотности ядер клеток в ходе эмбрионального развития / И.В. Андроник, М.П. Шальнев, Д.А. Светяш // «Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье», г. Санкт-Петербург. – 2010. – С. 21–22.

3.     Беляков А.В. Модернизация фотометрии переживающих срезов мозга / А.В. Беляков // «Механизмы регуляции и взаимодействия физиологических систем организма человека и животных в процессах приспособления к условиям окружающей среды» : тезисы конф. – Санкт-Петербург, 2007 – С. 16.

4.     Бурковський М.І. Комп'ютерна морфометрія нейтрофільних гранулоцитів в клінічній практиці невідкладної хірургії / М.І. Бурковський, Р.М. Чорнопищук // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фундаментальна та клінічна медицина", м. Київ. – 2015. – С. 27–28.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info