zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АВТОБІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ГАЛИЧИНИ ТА БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

 

Шологон Л.І.

Україна, м. Івано-Франківськ

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

 

В статье проанализированы автобиографии украинских писателей Галичины и Буковины конца ХІХ – начала ХХ века, как важные источники к изучению национально-культурного движения украинцев на протяжении указанного временного промежутка. В частности, обращено внимание на автобиографические произведения И.Франка, В.Стефаника, Марка Черемшыны, О.Маковея, В.Шашкевича, О.Кобылянской, Н.Кобрынской.

 

Автобіографії відомих діячів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. мають важливе значення, коли необхідно з’ясувати факти з життя видатних діячів української культури, отримати оцінку багатьох подій та осіб крізь призму особистого світогляду. Вони, як і спогади та листи, часто містять такі відомості стосовно життя епохи, яких немає в інших джерелах. Хоча автобіографіям, як і іншим джерелам особового характеру, притаманна певна специфіка, а саме: автор писав про себе тільки ті факти зі свого життя, які хотів донести до майбутнього читача.

Неабиякої уваги заслуговують автобіографії І.Франка, що датовані 1890, 1893, 1909 рр. [1]. Незважаючи на те, що були написані в різний час і з різною метою, є неоднаковими за викладом матеріалу, проте дозволяють зробити висновок про різнопланову працю письменника, яка була важливою складовою національно-культурного руху українців краю впродовж 70-х рр. ХІХ – початку ХХ ст., небайдужість до проблем свого народу.

Варто також зазначити, що в жодній із вищевказаних автобіографій, він не оминув восьмимісячного ув’язнення і вироку суду, який покарав його шеститижневим позбавленням волі за політичні переконання 1877 р. Це можна пояснити тим, що саме ця подія виявилася фатальною в життєвому шляху І.Франка, оскільки суттєво перешкодила реалізувати професійні плани, зокрема, отримати згодом посаду доцента Львівського університету, і в повній мірі реалізувати свій науковий потенціал.

Серед автобіографічних праць, написаних українськими письменниками кінця ХІХ – початку ХХ ст., варто виокремити: автобіографію В.Шашкевича, вперше опубліковану літературознавцем М.Возняком 1911 р. [2], автобіографічну працю русофільського громадського діяча І.Наумовича [3], підготовлену на замовлення головного редактора віденської газети “Русская правда” Г.Купчанка; “Автобіографію” В.Стефаника [4] (написав 9 лютого 1926 р. на прохання Івана Лизанівського, котрий готував до друку друге повне видання творів письменника), автобіографічні праці Марка Черемшини (написані 1901 р. на замовлення всеукраїнської антології “Вік”, в третьому томі якої вміщено два його оповідання і розвідку “Моя автобіографія”, що вперше повністю надрукували у ЛНВ за 1927 р.) [5], автобіографії О.Маковея [6] та О.Кобилянської [7], що з’явилася на сторінках цього ж видання відповідно 1925 і 1927 р.; автобіографічні нотатки Н.Кобринської [8], які як низка інших автобіографій письменників, були написані на прохання професора О.Огоновського і опубліковані, з деякими змінами, у багатотомному виданні “Історії літератури руської”. Серед письменників Наддніпрянщини, що співпрацювали з українцями Галичини були й Г.Хоткевич [9] та П.Грабовський [10], які зафіксували коротку інформацію з цього приводу у своїх автобіографіях.

Щодо автобіографій літераторів Галичини, то в більшості з них з неабиякою майстерністю відтворено дитячі років письменників, була інформація про соціальний статус батьків, фактори, що вплинули на формування світогляду, згадки про роки навчання в гімназіях краю та університетах держави, повідомлення про те, коли вперше спробували себе на письменницькій ниві та опублікували свої твори, відомості про громадську діяльність, сімейний стан, професію, адже літературною та журналістською працею було складно заробити кошти для життя тощо. Окрім цього в автобіографічних творах письменників чимало згадок про громадсько-культурних діячів з якими працювали пліч-о-пліч та, які нерідко мали неабиякий вплив на формування їхнього громадсько-культурного світогляду. Про них вміщено інформацію в таблиці.

 

Зміст автобіографій письменників Галичини та Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

№ п/п

автор

рік

написання

дата і місце публікації

прізвища громадсько-культурних діячів, про яких згадується в автобіографіях

1

В.Шашкевич

1887 р.

1911 р.

Львів (окрема брошура)

К.Мерунович, Я.Головацький, Д.Танячкевич, Є.Згарський, Ф.Заревич

2

І.Наумович

1891 р.

1891 р.

газета “Галицька Русь”

М.Качковський

3

В.Стефаник

1926 р.

1927 р.

Харків

(повне видання творів письменника)

І.Франко

4

Марко Черемшина

1926 р.

1927 р.

ЛНВ

Ю.Федькович, О.Маковей, О.Борковський, І.Франко

5

О.Маковей

1924 р.

1925 р.

ЛНВ

М.Грушевський, І.Франко, І.Белей

6

О.Кобилянська

1927 р.

1927 р.

ЛНВ

С.Окуневська, Н.Кобринська

7

Н.Кобринська

1893 р.

1895 р. Історія літератури руської” О.Огоновського

І.Франко, С.Окуневська, Є.Ярошинська

 

Підсумовуючи огляд, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на неабиякій джерелознавчій цінності автобіографій українських письменників Галичини та Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст., які незважаючи на те, що були написані у різний час, за різних обставин, містять чимало цікавих відомостей як біографічного, так і загальноісторичного характеру про події, які відбувалися впродовж зазначеного часового проміжку. Вони є цікавими для дослідників, що спробують вивчати національно-культурні процеси на західноукраїнських землях крізь призму просопографії та мікроісторії.

 

Джерела:

1.          Франко І. Лист до М. Драгоманова (Львів, 26 квітня 1890 р.) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 49. Листи (1886–1894) / упоряд. та коментарі Н. О. Вишневської. – С. 236–252; Франко І. Curriculum vitae (Життєпис) / М. Дармограй // Жовтень. – 1966. – № 5. – С. 5–8; Франко І. Лист до редактора видавництва “Herders konversations leхіcon” (Львів, 18 січня 1909 р.) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 50. Листи (1894–1916) / упоряд. та комент. М. С. Грицюти. – С. 357–368; Франко І. Дещо про себе самого / І. Франко // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / за ред. Юрія Луцького. – Нью-Йорк : Українська Вільна академія наук у США, 1989. – С. 261–265; Возняк М. Матеріяли до життєпису Франка (З додатком двох недрукованих його автобіографій) / М. Возняк. – К., 1927. – С. 166–186.

2.          Возняк М. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / М. Возняк. – Львів : З друкарні І. Айхельберга, 1911. – 29 с.

3.          Автобіографія о. Іоанна Наумовича // Галицкая Русь. – 1 (13) ноября.

4.          Стефаник В. Автобіографія // Стефаник В. Повне зібрання творів в трьох томах. Том другий. Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади / відповідальний ред.. : О. І. Білецький. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1952. – С. 9–18.

5.          Черемшина Марко. Автобіографія / Марко Черемшина // Черемшина Марко. Твори : У двох томах. – К. : Наукова думка, 1974. – Т. 2. / упоряд. О. Мишанича. – С. 167– 177.

6.          Автобіографія О. Маковея / О. Маковей // ЛНВ. – 1925. – Кн. ХІ. – С. 230–240.

7.          Кобилянська О. Автобіографія / О. Кобилянська // ЛНВ. – 1927. – Т. ХСІV. – Кн. ХІ. – С. 212–216.

8.          Кобринська Н. Автобіографія // Кобринська Н. Вибрані твори / упоряд., підготовка текстів, вступна стаття і примітки І. О. Денисюка і К. А. Кріль. – К. : Дніпро, 1980. – С. 315–323.

9.          Хоткевич Г. Моя автобіографія / Г. Хоткевич // Хоткевич Г. Спогади. Статті. Світлини / упор. А. Больбаченко, Г. Хокевич. – К. : Кобза, 1994. – С. 8–27.

10.       Грабовський П. Автобіографія / П. Грабовський // Грабовський П. А. Вибрані твори / Редактор І. Ходорковський. – К. : Радянська школа, 1949. – С. 3–6.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info