zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРАТЕГІЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ І КОНТРОЛЬ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

Таралло В.Л.

Україна, м. Чернівці

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація: Наведені теоретичні засади стратегії дій щодо покращання здоров’я населення та їх контролю на ґрунті запропонованих засобів нової інформаційної технології.

 

Аннотация: Приведены теоретические основы стратегии действий по улучшению здоровья населения и их контроля с использованием предложенных средств новой информационной технологии.

 

Вступ. Будь-які перебудови систем охорони здоров’я в країнах світу повинні спрямовуватися на покращання здоров’я населення. Провідними показниками ефективності чинних заходів постають середня тривалість (очікуваного) життя (для поколінь новонароджених), його складова – середня тривалість «здорового» життя та якість життя (інтегральна), репрезентована процентним співвідношенням «здорової» та загальної середньої тривалостей життя. За потреби, тривалість «здорового» життя можна визначати в узгодженні з тими чи іншими провідними чинниками смертності, інвалідності, з чинниками «нездорового» існування, який пов’язаний вибором середовища життєдіяльності, умов способу та укладі життя в останньому [1]. Визначення наведених показників дієвості (ефективності) оздоровчих програм і заходів вимагає створення на всіх адміністративних територіях чинної інформаційної бази даних, а бажаність їх порівняння – формулювання спільних методології та технології обробки.

Мета дослідження. Визначити провідні інтегральні параметри динаміки здоров’я населення для контролю ефективності оздоровчих програм на підпорядкованих територіях.

Матеріал і методи дослідження. Використано демографічні матеріали Чернівецької області [2] математична обробка яких здійснена за системним підходом [3], ідеологією [4,5] та чинними методичними розробками [6, 7].

Результати дослідження та їх обговорення.

Визначення стратегії дій щодо покращання здоров’я населення засновується на всебічному аналізі динаміки збереження ресурсу здоров’я і життя жителів всіх регіонів України з 1979 року. В розрахунках цих параметрів залучені удосконалені методи визначення малюкової смертності, таблиць смертності та показників трендової тривалості життя [1]. За характером та перегинами кривини виживання (шкали довголіття) наочно і у вимірах точно визначалися основні змінні етапи пристосування населення до умов існування протягом життя – так звані періоди адаптації, адаптованого існування та дезадаптації. Перший період триває з моменту народження покоління однолітків до часу (віку) з найменшим показником їх смертності, третій – з моменту початку стрімкого нарощування швидкості вимирання до граничного віку життя останнього члена покоління однолітків. Проміжок між цими двома періодами – другий період, в якому спостерігаються найменші вікові показники смертності. Ці періоди, як нами доведено [1], унікальні для всіх популяцій і суттєво залежні як від геохімічних і ландшафтних, так і від антропогенних чинників – за доступністю та якістю взаємодії, напряму та характеру взаємовпливу населення і середовища його існування і, отже, якістю будови останнього для збереження здоров’я, в тому числі, за якістю створеної системи охорони здоров’я.

Порівняння характеру кривини дійсних шкал довголіття (і відповідних вимірів) з кривиною шкали довголіття (та її математичними характеристиками), що була побудована за бажаними параметрами здоров’я і смертності Європейської політики ВООЗ «Здоров’я – 21» для населення Чернівецької області на 2020 рік [8] дозволило нам визначити на багатьох досліджуваних територіях існуючі унікальні проблемні ділянки в різних статево-вікових групах. З їх урахуванням визначався (шляхом порівняння реальних і контрольних значень [1]) так званий невикористаний життєвий ресурс – як в окремих періодах, так і в середині них. Отримані результати дозволили визначити статево - вікові ризики з боку збереження здоров’я і життя у відповідності до пропонованих ВООЗ для Європейського регіону стандартів [9].

Всі розрахунки проводилися з використанням параметрів закону виживання популяцій та закону збереження здоров’я [1, 4, 5, 9]. Водночас визначалися обсяг і структура бажаних ресурсів для усунення існуючих ризиків з метою досягнення бажаних результатів та швидкість їх досягнення на окремих етапах.

Отриманні результати засвідчили можливість наукового обґрунтування і наукового супроводження загальних та цільових програм, спрямованих на покращання здоров’я населення на будь-яких територіях.

Водночас отримані результати дозволили визначити загальні стратегічні напрями покращання здоров’я населення на будь-яких територіях, серед яких провідним напрямом постало налаштування всіх оздоровчих програм на:

·       скорочення тривалості І та ІІІ (за шкалою довголіття) з розширенням меж ІІ періоду – адаптованого існування;

·       зменшення значень всіх вікових ризиків здоров’ю і життю;

·       збільшення значень показників внутрішньої та зовнішньої життєстійкості населення (за законами виживання популяцій та збереження здоров’я).

Доведено, що спрямування всіх оздоровчих заходів і способу життя населення поступово призводить до скорочення поширеності хронічних хвороб у всіх статево - вікових групах, загальної смертності і сталого збільшення середньої тривалості життя [1].

Належить зазначити, що виміряний чинник ризику, який визначається в дослідженнях постає і як маркер і як показник – вимірювач здоров’я, зміст якого є носієм як негативних, так і позитивних якісних ознак. Негативні відбивають зміни в здоров’ї спостережувані групи населення (очікувані або ті, що сталися), позитивні – дають чітко спрямовану основу для розробки певних оздоровчих заходів (програм), для їх регулювання, управління ними, визначення належної фінансової підтримки, контролю ефективності окремих і спільних заходів.

Зауважимо, що будь-який дослідник в довільно вибраному аспекті спостереження населення здатний побачити і виміряти лише окрему частку спостережуваного явища і змін в останньому. Тільки спостереження за середовищем в цілісності (і в ньому – за об’єктом, процесом, подією) дозволяє побачити цілісність всебічно і вірно виокремити в ній фактор ризику і тільки розгляд цілісності дозволяє виміряти так званий «повний» ризик – (здоров’ю, життю, виникненню хвороби, отриманню травми, інвалідності тощо), точно виміряти частку, пов’язану з певним чинником, визначити його роль і вагу у формуванні спостережуваного явища, зокрема здоров’я населення (популяції, дема, родини, окремої людини), прогнозувати небажані зміни.

Проведення чинних досліджень вимагає усвідомлення, що для реалізації цілей управління (менеджменту) в охороні здоров’я в структурі чинників ризику здоров’ю і життю належить виокремлювати наступні: 1) похідні від людини (популяції, населення тощо); 2) похідні від середовища їх життєдіяльності; 3) похідні від наслідків взаємодії перших із другими. В подальшому належить поділяти виокремлені чинники ризику на керовані і некеровані. Глибша структуризація чинників ризику визначається цілями, завданнями та предметами дослідження, ознаками останніх тощо.

Докладна стратифікація ризиків здоров’ю і життю на всьому циклі існування населення (популяції, дему) сприяє на всіх перехідних етапах спостереження за ним та його станом запровадити адекватні об’єкту і релевантні до структури ризиків його існуванню, збереженню захисту і розвитку оздоровчі заходи і програми.

Висновки.

1.   Запропоновані провідні контрольовані складові стратегії покращання здоров’я населення;

2.   Реалізація чинна у стратегії (оздоровчих заходів і програм) сприяє зменшенню поширеності хронічних захворювань, інвалідності і смертності, збільшенню середньої і граничної тривалостей життя, їх «здорової» частки;

3.       Покращання здоров’я населення невід’ємне від реалізації програм оздоровлення середовища його життєдіяльності, визначення якості останнього повинно бути похідним від показників здоров’я населення;

4.       Сучасні інформаційні технології дозволяють запровадити системні моделі динамічного контролю здоров’я людей і тривалості їх життя, а також системне обґрунтування бажаних напрямів оздоровчих заходів з урахуванням програми ВООЗ «Здоров’я для всіх».

Перспективи подальших досліджень.

Практична реалізація наведеної теоретичної розробки буде сприяти досягненню в Україні стандартів здоров’ї населення за політикою ВООЗ для Європейського регіону: «Здоров’я – 21» та «Здоров’я – 2020» [8, 10].

 

Література:

1.     Tarallo V.L. Classics of population health / Tarallo V.L. – Chernovtsy: BSMU, 2015. – 736 p.

2.     Статистичний щорічник Чернівецької області у 2014 році. – Чернівці, 2015. – 381 с.

3.     Тимофієв Ю.О. Концепції охорони здоров’я та інтерфейсний підхід до їх реалізації / Ю.О. Тимофієв, В.Л. Таралло // Хист. – Чернівці, 1993. - №1. – С. 24-28.

4.     Таралло В.Л. Закон выживания популяций / В.Л. Таралло, П.В. Горский, Ю.А. Тимофеев – Сертификат-лицензия МРПИИН МАИ СЭС ООН. Рег.№ 000324, шифр 00005, код 00015. – Москва. – 04.06.1998 г.

5.     Горський П.В. Закон збереження здоров’я / П.В. Горський, В.Л. Таралло // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. - № 2-3 (18-19). – С. 75-79.

6.     Таралло В.Л. Метод построения таблиц смертности / В.Л. Таралло В.Л., П.В. Горский – Сертификат-лицензия МРПИИН МАИ СЄС ООН. Рег. № 000323, шифр 00012, код 00015. – Москва. 04.06.1998 г.

7.     Таралло В.Л. Інформаційні та методичні основи спостереження за динамікою хронічних захворювань / В.Л. Таралло // Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12, №3. – С. 113-116.

8.     Здоровье – 21. Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе. Европейская серия «Здоровье для всех», №6.- Копенгаген: ЕРБ ВОЗ, 1999. – 310 с.

9.     Таралло В.Л., Горський П.В. До визначення умов реалізації в Україні Політики ВООЗ для Європейського регіону «Здоров’я-21»: бажані цілі та орієнтири//Буковинський медичний вісник. – Чернівці, 2003. – Т.7. - №3. – С.155 – 160.

10.  Здоровье 2020. Основы политики и стратегия / Шестьдесят вторая сессия, Европейский региональный комитет EUR/RC62/8, Мальта, 10-13 сентября 2015 г. Док. EUR/RC62/Conf. Doc./8. – ЕРК ВОЗ, 2011. – 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info