zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИБІР ТОЧКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДВОДУ ДО МАГІСТРАЛЬНОГО НАФТОПРОВОДУ

 

Якимів Й.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Исследовано влияние точки подключения отвода на расход жидкости в отводе, а соответственно и во всей трубопроводной системе. Задача решена с использованием уравнений баланса напоров, описывающих подачу жидкости в конец трубопровода и в конец отвода от основной магистрали.

 

Для поставки нафти шляховим споживачам, якими можуть бути нафтопереробні заводи, пункти наливу нафти в залізничний або водний транспорт, будують відводи від магістральних нафтопроводів. Відводів від магістралі може бути декілька. Такі трубопровідні системи називають розгалуженими. Особливістю експлуатації розгалужених трубопровідних систем є велика кількість різних режимів роботи, що залежить від кількості відводів, які одночасно включаються в роботу. Режим роботи розгалуженого нафтопроводу характеризується витратою рідини на ділянках основної магістралі і у відводах, величиною тиску на виході нафтоперекачувальної станції та у характерних точках траси. Кожній схемі роботи системи відповідають певні витрати потужності на перекачування нафти. Ці параметри визначаються на основі гідравлічного розрахунку трубопровідної системи. Обов’язковою умовою при розрахунку розгалужених трубопровідних систем є забезпечення подачі рідини в кінцевий пункт трубопроводу. Методики гідравлічного розрахунку розгалужених трубопроводів висвітлені в роботах [1, 2, 3, ]. Практика експлуатації розгалужених трубопровідних систем свідчить, що в роботу переважно включається один із відводів, рідше два відводи. Величина витрати рідини у відводі залежить від діаметра відводу та точки підключення відводу до нафтопроводу, чим визначається його довжина і тиск на початку відводу. За заданого розміщення споживача витрата рідини у відводі певного діаметра буде залежати від довжини відводу, тобто точки підключення відводу до магістралі і відповідного значення тиску. Тому важливим є правильний вибір точки підключення відводу до основної магістралі. Як критерій правильності вибору такої точки може служити максимальна витрата рідини у відводі. За найкоротшої віддалі від основної магістралі до споживача будуть мінімальні втрати енергії на ділянці «точка підключення відводу – кінець відводу». Але в такому випадку тиск на початку відводу, що визначає величину витрати у відводі, буде меншим, ніж коли відвід підключений ближче до початку трубопроводу.

Основою для гідравлічного розрахунку розгалужених трубопровідних систем служать основні рівняння гідродинаміки, до яких відносяться рівняння нерозривності потоку і рівняння Бернуллі.

Вихідними рівняннями для виконання гідравлічного розрахунку трубопроводу з одним відводом є рівняння балансу напорів, записані для основної магістралі і напрямку, що включає частину основної магістралі і відвід [1, 2]:

 

, (1)

 

, (2)

 

де А, В – коефіцієнти математичної моделі напірної характеристики перекачувальної станції;

Q1, Q2 – витрата рідини на першій і другій ділянках основної магістралі;

- витрата у відводі;

, ,  - коефіцієнт гідравлічного опору для ділянок основної магістралі та відводу;

, ,  - сталі комплекси величин для ділянок основної магістралі та відводу, які входять у формулу Дарсі-Вейсбаха:

, (3)

 

, (4)

 

; (5)

 

, , - довжина ділянок основної магістралі та відводу;

- різниця геодезичних позначок кінця і початку основної магістралі із врахуванням залишкового напору в кінці трубопроводу;

- різниця геодезичних позначок кінця відводу і початку трубопроводу із врахуванням залишкового напору в кінці відводу.

1,02 – коефіцієнт, який враховує 2 % на втрати напору в місцевих опорах від втрат напору на тертя;

 - прискорення вільного падіння;

, ,  - внутрішні діаметри ділянок основної магістралі і відводу.

Рівняння балансу напорів розв’язуються із врахуванням рівняння балансу витрат

 

. (6)

 

При розв'язуванні системи рівнянь (1) – (2) із врахуванням (6) застосовується метод послідовних наближень оскільки коефіцієнти гідравлічного опору , , є складними функціями, залежними від невідомих величин витрат нафти ,  і . Причому вид функціональної залежності залежить від режиму течії нафти у трубопроводі.

Дослідження з виявлення впливу точки підключення відводу на гідравлічний режим розгалуженого нафтопроводу проведені для трубопровідної системи з довжиною основної магістралі 200 км, діаметром 720 х 9 мм, з діаметром відводу 530 х 8 мм. Трубопроводом перекачується нафта густиною , кінематичною в'язкістю , , температура, за якої перекачується нафта, 1,3 оС. Перекачування нафти здійснюється нафтоперекачувальною станцією, математична модель напірної характеристики якої  (), допустимий тиск у розгалуженій системі трубопроводів, геодезична позначка початку нафтопроводу 232 м, точки підключення відводу 324 м, кінця основної магістралі 325 м, кінця відводу 316 м.

Найкоротша віддаль від точки підключення відводу до магістралі 20 км. Розглянуті випадки, коли найкоротша віддаль від магістралі до кінця відводу знаходиться на відстані 40, 60, 80, 100, 120, 140 і 160 км від початку трубопроводу з однаковою геодезичною позначкою точки підключення відводу і кінця відводу.

Результати розрахунків з виявлення впливу точки підключення відводу на гідравлічний режим розгалуженої трубопровідної системи показали, що при найкоротших віддалях точки підключення відводів до 60 км витрата рідини у відводі складає 1120,5 м3/год, визначається максимально допустимою швидкістю рідини у відводі і не залежить від тиску у точці підключення відводу.

Аналіз розрахунків свідчить, що існують максимальні значення витрати рідини у відводі при різних віддалях від початку трубопроводу до точки підключення найкоротшого відводу. Це пояснюється величиною тиску в точці підключення відводу, а відповідно, перепадом тиску на ділянці «точка підключення відводу – кінець відводу».

Наукова новизна результатів досліджень полягає у виявленні точки підключення відводу до основної магістралі розгалуженої трубопровідної системи, за якої буде забезпечуватись найбільша витрата нафти у відводі.

Результати досліджень можуть бути використані при проектуванні розгалужених нафтопроводів і нафтопродуктопроводів для вибору точки підключення відводу і визначення можливої подачі нафти чи нафтопродуктів шляховим споживачам.

 

Список джерел і літератури

1.     Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.     Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

3.     Середюк М.Д. Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лур’є М.В. – К.: НМК ВО, 1992. – 136 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info