zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

 

доц. Ясинська Е.Ц.,

асист. Литвинюк Н.Я.

Украина, м. Чернівці

кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. В статті висвітлюється доцільність процесуальних підходів щодо впровадження стандартів і сертифікації медичної якості, що дозволяє виявити слабкі місця у діяльності медичної організації, підвищити ефективність використання ресурсів, чітко систематизувати всі процеси, встановити відповідальність за роботу, яка виконується.

 

Вступ. У сучасних умовах функціонування системи охорони здоров'я стає актуальним створення і впровадження нових форм управління, що забезпечує підвищення ефективності діяльності медичних організацій при використанні наявних ресурсів [1]. Для успішного розвитку медицини високих технологій необхідно не тільки здійснити заходи щодо зміцнення та переоснащення провідних установ охорони здоров'я - основних виробників високотехнологічних медичних послуг, але й створити оптимальні механізми управління, спрямовані на підвищення якості та ефективності як існуючих, так і створюваних високотехнологічних медичних центрів. Через розмаїття підходів до забезпечення якості медичної допомоги актуальним є аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду в даній галузі. [2]. Система охорони здоров'я більшості зарубіжних країн продовжує активно реформуватися з метою максимального задоволення запитів населення з надання медичної допомоги. Використання показників задоволення медичною допомогою в якості критерію оцінки ефективності обраного напрямку розвитку системи охорони здоров'я дозволяє розробити нові підходи і методи щодо реформування галузі [4]. Якість медичної допомоги забезпечується з одного боку розвитком первинної медично-санітарної служби, з іншого - високотехнологічними видами медичної допомоги. Обидва аспекти вимагають наявність кваліфікованих медичних кадрів, що приймають клінічні рішення на основі наукового підходу, ефективних менеджерів медичних організацій, що забезпечують економічну і клінічну ефективність застосованих методів лікування.

Управління якістю - це безперервний процес впливу на надання медичної допомоги з метою забезпечення якості шляхом послідовної реалізації управлінських функцій [3].

У сучасних економічних умовах питання управління якістю медичної допомоги все частіше розглядаються в аспекті підвищення технологічності всіх процесів її надання, стандартизації та оптимізації вибору медичних технологій, впровадження в практику принципів доказової медицини, нових форм і методів організації та інформатизації. В даний час необхідно створювати системи управління, які спрямовані на підвищення якості медичної допомоги, в основу яких покладені елементи індустріальної моделі менеджменту, заснованої на принципі безперервного покращення і орієнтованої на споживача.

Удосконалення технології процесів надання медичних послуг полягає у зміні ставлення до якості на всіх рівнях управління.

Впровадження стандартів і сертифікації СМЯ (стандартів медичної якості) в медицині дозволяють виявити слабкі місця в діяльності медичної організації, підвищити ефективність використання ресурсів, чітко систематизувати всі процеси, встановити відповідальність за виконання своєї роботи. Впровадження СМЯ в медичній організації дає наступні переваги: дозволяє уникнути втрат від надання послуг неналежної якості, частка яких в системі охорони здоров'я становить за даними ряду фахівців, 30-60%. Діяльність організації, яка ґрунтується на процесуальному підході, описується у вигляді взаємопов'язаних процесів, що забезпечує її чітке розуміння, управління, та постійне покращення. Застосування процесуального підходу на початковому етапі впровадження системи дозволяє подивитися на медичну організацію з боку чітко визначеної відповідальності, повноваження, ресурсів, інформаційних та управлінських зв'язків. Даний підхід не відкидає існуючу систему управління, а визначає шляхи її покращення і поступового переходу до процесуальної системи управління. Завдяки вбудованим механізмам самовдосконалення (внутрішні аудити, аналіз з боку керівництва, зворотній зв'язок від споживачів та ін.) забезпечується своєчасна зміна системи у відповідь на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, а також постійне удосконалення діяльності медичної організації. Залучення персоналу до діяльності щодо покращення якості, дає можливість медичної організації більш ефективно використовувати здібності, знання, вміння та навички своїх співробітників.

При побудові СМЯ знижуються витрати медичної організації, в основному за рахунок упорядкування діяльності, усунення непотрібних або неефективних процесів, зовнішніх і внутрішніх витрат, викликаних дефектами і невідповідностями.

Висновки.

1. З метою збільшення тривалості життя, зниження захворюваності, покращення показників лікування, контролювання процесу зростання вартості медичної допомоги в охороні здоров'я необхідно впровадити стандарти і сертифікацію медичної якості (СМ).

2. Впровадження стандартів і сертифікації медичної якості (СМ) в медицині дозволяє виявити слабкі місця в діяльності медичної організації, підвищити ефективність використання ресурсів, чітко систематизувати всі процеси, встановити відповідальність за роботу, яка виконується.

 

Література

1.     Аджиев М.Э. Анализ принципов организации управления качеством медицинской помощи //Молодой ученый. 2013. № 11. — [Электронный ресурс]. http://www.moluch.ru/archive/58/ .

2.     Малахова Н.Г. Маркетинг в здравоохранении. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 222 с.

3.     Деминг У.Э. Новая экономика : пер. с англ. / У.Э. Деминг. – М. : Эксмо, 2008. – 208 с.

4.     Ліщишина О.М. Належна практика створення медичних стандартів як основа для належної клінічної практики / О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко // Укр. мед. часопис. – 2006. – Т. V–VI, № 3 (53). – С. 21–27.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info