zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА - НЕОБХІДНА УМОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Зіневич А.В.

Україна, мніпропетровськ

Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Раскрыто понятие педагогического мастерства как необходимого условия педагогической деятельности преподавателя; взаимосвязь педагогического мастерства и педагогической культуры; охарактеризованы условия для педагогического творчества как важного пути формирования педагогического мастерства.

 

Соціальні перетворення, що відбуваються в Україні, ставлять нові завдання перед системою освіти та потребують впровадження в педагогічний процес вищих навчальних закладів нових технологій навчання, творчого використання результатів науково-педагогічних досліджень, подальшого професійного розвитку педагогічних працівників. Стратегічним напрямком реформування освітньої галузі є формування сучасного кадрового потенціалу, педагога нової генерації, здатного до реалізації освітньої політики держави.

Вищезазначене підвищує вимоги до особистості викладача, його професійної майстерності. Є кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності. На думку Н.В.Кузьміної та М.В.Кухарева - "це найвищий рівень педагогічної діяльності..., який виявляється в тому, що за відведений час педагог досягав оптимальних наслідків". О.І.Щербаков розуміє педагогічну майстерність як синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва й особистих якостей педагога. Ш.О.Амонашвілі не дає чіткої дефініції педагогічної майстерності, але називає її основні риси: "Бути майстром педагогічної справи - це означає мати вихідну позицію, яка є особистісно-гуманною", "...це яскрава особистість, мудра, чуйна, доброзичлива і принципова людина; ...це першодослідник теоретичних рекомендацій, який може переконливо довести або спростувати. Його творчість може збагатити педагогічну науку і практику новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам".

Зовні майстерність педагога - це вирішення різноманітних педагогічних завдань, успішна організація освітнього процесу й отримання відповідних результатів, але її сутність полягає в певних професійних і особистісних якостях, які породжують цю діяльність і забезпечують її ефективність. Тому справжній педагог-майстер повинен бути в постійному творчому пошуку резерву оптимізації як професійного, так і особистісного потенціалу, оскільки педагогічна майстерність - це своєрідний синтез особистої культури, знань і світогляду педагога, його всебічної теоретичної підготовки з досконалим володінням прийомами навчання і виховання, педагогічною технікою і передовим досвідом.

На думку науковців (Г.П. Васяновича, С.У. Гончаренка, Н.Г. Ничкало, В.В. Ягупова та ін.), основою педагогічної майстерності є педагогічна культура, основні складові якої - педагогічна спрямованість, психолого-педагогічна ерудиція, висока педагогічна майстерність і організованість, уміння продуктивно поєднувати освітню і науково-дослідницьку діяльність, сукупність професійно важливих якостей, постійне самовдосконалення.

Вищезазначена сутність педагогічної майстерності акцентовано визначає проблему постійного професійного розвитку кожного викладача. Вважаємо, що важливими шляхами формування педагогічної майстерності викладачів є створення умов для педагогічної творчості, а також розвиток його особистих якостей, активне вивчення, узагальнення і впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, організація освітнього процесу на діагностичній основі та науковому проектуванні, забезпечення ефективного психологічного супроводу.

Педагогічна творчість - це завжди творення чогось нового на основі перетворення пізнаного: нового результату або оригінальних шляхів і методів його одержання. Перетворення і новизна - дві найістотніші характеристики творчості.

У педагогічній науці та освіті сперечаються про те, що є критерієм творчої діяльності - процес чи продукт; чи повинні притаманні творчості риси - перетворення і новизна - виступати об'єктивними показниками розвитку, чи можуть вони бути і суб'єктивними (тобто хід пошуку і його результати виявляються новими тільки для суб'єкта, що пізнає, але не для суспільства в цілому). На наш погляд, зазначені позиції в педагогічному процесі не виключають одна одну.

У педагогічній творчості найчастіше присутня саме суб'єктивна новизна думок, позицій, відношень, оцінок, почуттів, що виникають під час навчального проектування і втілення в життя прийнятих рішень. Стосовно мети творчої педагогічної діяльності - особистості студента, то хоч знання, вміння, професійні навички, що набуваються майбутнім студентом самі по собі не нові, проте вони мають здатність швидкої адаптації до нових обставин, педагогічної діяльності.

Особливістю педагогічної творчості є також те, що це завжди співтворчість. Вона тісно пов'язана, злита з творчістю усього педагогічного колективу, кожного студента. Один із основних партнерів викладача по творчості - студент, надзвичайно складний, динамічний, неповторний. Діючий сьогодні педагогічний засіб завтра виявляється безплідним. Нове втрачає привабливість і новизну, творче завдання сприймається вже як стереотипне. Тому педагогічний колектив коледжу працює на основі партнерської взаємодії, що дає можливість постійно розвивати усі елементи педагогічної системи: мету, зміст, засоби, методи, форми.

Специфічний не тільки предмет педагогічної творчості - людина, яка розвивається, особистість, що формується, а й її "інструмент" - особистість викладача-творця. У педагогічному коледжі за останні роки кількість викладачів, які займаються науково- дослідницькою діяльністю, збільшилася. Це не випадково, адже творчо працюючий викладач - це викладач-раціоналізатор. У процесі навчально-методичної роботи він стає учасником науково-дослідницької сфери, дієво оволодіваючи при цьому засобами наукового пізнання, методами наукового дослідження. Перехід до власної наукової діяльності вимагає відповідних знань про закономірності функціонування не тільки педагогічної науки, а й науки взагалі. Викладач повинен уміти чітко визначати об'єкт і предмет дослідження, його завдання, чітко сформулювати гіпотезу, сконструювати методику дослідження, реалізувати її практично, проаналізувати результати і на цій основі визначити на нові цілі своєї педагогічної діяльності.

Педагогічна творчість не виникає сама собою. Для її розвитку потрібна сприятлива атмосфера, стимулююче середовище, відповідні зовнішні та внутрішні умови. Безпосередніми джерелами творчих, новаторських ідей і рішень є соціальне замовлення держави; досягнення науки, в тому числі наук про людину, її виховання і розвиток - педагогіки, психології і методик; передовий педагогічний досвід, особистий досвід і сформовані на його основі мислення та інтуїція педагога. Жодне з цих джерел не можна абсолютизувати, брати ізольовано від інших.

За анкетними даними більшість викладачів навчального закладу є творчими особистостями, яким притаманне натхнення, інтуїція, фантазія, кмітливість, працелюбство.

Окрім того, третє тисячоліття вносить радикальні зміни у процес формування майбутнього педагога, а відповідно і в аспекти особистості викладача педагогічного коледжу. Це розумова ініціатива, постійне прагнення пізнання, самовдосконалення. Сучасний рівень соціального життя вимагає від викладачів не тільки розвитку високого інтелекту, а й педагогічної майстерності, почуття нового. Основою для напрацювання далекоглядності й передбачення є глибока поінформованість, ерудиція, висока громадянська активність.

Викладач повинен володіти культурою мови і мовлення, щоб вдало передати нюанси своїх думок, доступно трактувати науковий матеріал, вільно володіти педагогічними ситуаціями.

У коледжі щорічно проводиться аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників згідно з вимогами до кваліфікаційних категорій і стажовим рівнем. Це дає можливість визначити рейтинг роботи викладачів та спрямувати їх на професійний розвиток.

Саме з цією метою в навчальному закладі впроваджена рейтингова система, яка об'єктивно враховує всі фактори формування педагогічної майстерності викладачів залежно від індивідуальних психологічних особливостей кожного. До критеріїв рейтингу, крім вже зазначених вище параметрів, входять ті, які характеризують ініціативу, впровадження інноваційних форм роботи, передового педагогічного досвіду та наукових доробок.

Із використанням рейтингової системи реалізується об'єктивність діяльності викладачів у присвоєнні категорій та педагогічних звань, що сприяє вдосконаленню якості освітнього процесу.

Професійному розвитку викладачів сприяють щорічні зустрічі з науковцями, наукові семінари, науково-практичні конференції, педагогічні читання з метою взаємного обміну передовим педагогічним досвідом та ознайомлення з психолого - педагогічними досягненнями.

Визначальним особистісним показником підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності є внутрішня потреба кожного викладача в самовдосконаленні та піднесенні творчого, інтелектуального рівня. Адже педагог повинен виховувати своїм прикладом. Тому важко переоцінити роль особистості викладача, його духовного світу в розвитку здібностей, нахилів і професійних талантів майбутніх педагогів.

 

Література

1.     Вулканова В.В. Словник методиста. – К.:«Основа», 2008. - 192 с.

2.     Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. - С. 151

3.     Дудніченко Н.В. Розвиток творчого стилю діяльності педагога засобами методичної роботи школи: Дис.канд.пед.наук: 13.00.01 [Текст] / Криворіз.держ.пед.ун-т. – Кривий Ріг, 2003. - 195 с.

4.     Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН,1998. - 168 с.

5.     Руснак Т. Нові часи – нова школа: особистість над усе /Т.Руснак // Завуч. – 2004. - № 7. - С. 1 - 6.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info