zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ

 

Іванов О.В.

Україна, м. Івано-Франківськ

 Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

В настоящее время актуальными являются задачи, связанные с модернизацией источников, а также с повышением эффективности транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии. Рассмотрена задача повышения эффективности работы системы теплоснабжения здания. Проведен анализ режимов теплопотребления здания. С помощью компьютерного моделирования построена модель системы энергоэффективного теплоснабжения здания.

 

Важливою складовою енергозбереження в Україні є впровадження ефективних рішень у комунальному секторі при споживанні теплової енергії для систем теплозабезпечення населення. На опалення, освітлення та охолодження будівель витрачається біля третини первинних енергоресурсів, що споживається в світі. Тому і питання ефективного використання енергії в будівлях є дуже актуальним.

Останнім часом питання енергозбереження та підвищення енерго- і ресурсоефективності у всіх сферах життєдіяльності став піднімається на різних рівнях. Особливе значення приділяють заходам, спрямованим на підвищення енергоефективності будівель і споруд адміністративного та виробничого призначень. Мета цієї роботи полягає в дослідженні однотрубної конфігурації системи опалення будівлі при загальному регулюванні, а також у разі доповнення системи місцевими терморегуляторами.

Одним із ефективних інструментів при вирішенні задачі підвищення якості управління розподілом і споживанням енергоресурсів є моделювання режимів функціонування систем енергопостачання. Його переваги проявляються як на етапі проектування при визначенні оптимальних проектних параметрів системи та її структури, так і при проведенні реконфігурації системи з метою підвищення її ефективності, але вже з урахуванням накопичених статистичних даних за результатами експлуатації [1,2]. Оскільки модель створюється для знаходження найбільш ефективних режимів роботи системи, то параметри об’єктів моделі повинні задовольняти вимоги енергоефективності, які можуть складатися на основі енергетичних паспортів будівель, нормативної та технічної документації і результатів енергоаудиту системи.

В даній моделі в якості основного критерію енергоефективності функціонування системи теплопостачання вибрано фактичну температуру зовнішнього повітря, оскільки її зміна призводить до найбільш значної зміни кількості теплової енергії, що споживається.

Теплова енергія на опалення Q згідно [3] визначається за формулою

                                                     (1)

де q – питомий показник максимального теплового потоку на опалення житлових будинків на 1 м2 загальної площі, Вт; Vоб’єм приміщення, м3;  – розрахункова температура внутрішнього повітря, °С;  – розрахункова температура зовнішнього повітря, °С.

Об'єктом моделювання є система централізованого теплопостачання типового житлового будинку. Система складається з котла, ввідних і відвідних трубопроводів, стояків, підводок до опалювальних приладів, нагрівальних елементів, термостатів, а також запірно-регулюючої арматури. Об'єктом дослідження в даній моделі було обрано однотрубну конфігурацію системи опалення з послідовним приєднанням радіаторів.

Для оцінки енергоефективності однотрубних систем опалення при різних методах регулювання в додатку Simulink математичного пакета Matlab розроблено універсальну теплову модель будинку [4]. Реалізація моделі в пакеті Matlab ґрунтується на уявленні кожного окремого функціонального компонента у вигляді блоків s-функцій і підсистем (рисунок 1).

В основі теплової моделі лежить закон збереження енергії для типового житлового чи виробничого приміщення.

Для вирішення завдання, поставленого в даній роботі, проведено дві серії дослідів, що полягали в дослідженні впливу зовнішнього фактора на тепловий режим приміщень, що містять систему опалення: 1) з загальним регулюванням; 2) з місцевим регулюванням за допомогою терморегуляторів.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: D:\РОБОТА_ІФНТУНГ\Конференції\Півд_укр_гуман_альянс_2015\document1.jpg

Рисунок 1 – Розрахункова модель системи теплопостачання будівлі

 

У кожній серії дослідів були розглянуті різні приміщення, розташовані на різній відстані. Опалювальні прилади з'єднані послідовно – вертикальна однотрубна розводка. В якості зовнішнього фактора була прийнята температура зовнішнього повітря, зміна якої задавалося в діапазоні [-30; 5] °С з кроком 5 °С.

Порівняльний аналіз результатів першої серії дослідів показав, що загальне регулювання опалювального приладу забезпечує стабілізацію температури повітря всередині приміщень. Регулювання температури повітря в приміщенні першого за напрямком руху теплоносія є найбільш оптимальним, тоді як віддалені приміщення характеризується відносно великим часом регулювання.

Аналіз другої серії дослідів показує, що відсутність індивідуального регулювання не дозволяє системі опалення підтримувати оптимальний тепловий режим приміщень. Температура повітря всередині приміщення вищих поверхів виявляється завищеною протягом всього опалювального сезону. Навпаки, приміщення першого поверху характеризується дефіцитним теплопостачанням. В такому випадку система опалення не тільки не задовольняє нормативним значенням параметрів мікроклімату, але і викликає додаткові тепловтрати. Нерівномірний розподіл теплоносія між радіаторами є найбільш важливим недоліком однотрубних систем опалення.

Дослідження показали, що застосування місцевих терморегуляторів в системі опалення дозволяє підтримувати індивідуальний тепловий режим приміщення, а регулювання виключає перевитрати тепла і дозволяє здійснювати перерозподіл теплоносія між опалювальними приладами.

 

Перелік посилань на джерела

1.     Ратушняк Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання: [навч.посіб.] / Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 120 с.

2.     Іванов О.В. Застосування енергозберігаючих технологій в системах теплопостачання / О.В. Іванов // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – С.252 – 255.

3.     Любарець О.П. Проектування систем водяного опалення: [посiбник для проектувальникiв, інженерів i студентiв технiчних ВНЗ] / О.П. Любарець, О.М. Зайцев, В.О. Любарець. – Відень-Київ-Сімферополь, 2010. – 200 c.

4.     Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5+Simulink 4/5. Основы применения / В.П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 768 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info