zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З БІОДОБАВКАМИ

 

Лісафін Д.В., Іщук О.О., Вязніцев Ю.В.

Україна, м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

Целью работы является обзор и оценка последствий и перспектив применения смесевого дизельного топлива с биодобавками в разных отраслях национальной экономики Украины и вопросов связанных с контролем их качества.

 

Виходячи з економічної ситуації, яка склалася, за останні роки Україна має від’ємний енергетичний баланс, що відображається структурі споживання енергоносіїв, в тому числі моторних палив. За даними наведеними у [1] станом на 2009 рік країна забезпечувала національну економіку паливно-енергетичними ресурсами лише на 53% (імпортувала до 85% сирої нафти та нафтопродуктів). Останнім часом криза у виробництві пального не тільки не покращилась, але і, очевидно внаслідок соціально-економічних факторів та військово-політичної обстановки, погіршилась. Крім того внаслідок активного ведення бойових дій на сході України та збільшення чисельного складу військових формувань призвели до значного збільшення споживання рідних видів моторних палив, в першу чергу палива дизельного.

В пошуках шляхів зменшення собівартості та збільшення долі сировини вітчизняного походження, а також враховуючі світові тенденції пошуку відновлювальних джерел сировини для виробництва палив та зменшення негативного екологічного впливу експлуатації техніки на навколишнє середовище, актуальним питанням є використання палив моторних з різними біодобавками.

В сучасному розумінні та у відповідності до чинних нормативних документів, біодизельне паливо – це суміш дизельного палива нафтового походження та додатків рослинного та тваринного походження. Переважно в якості таких додатків використовуються метилові (етилові) естери жирних кислот рослинних та тваринних жирів (FAME - Fatty Acid Methyl Esters).

Сучасне сумішеве дизельне паливо може бути, як товарним продуктом, що виробляється на європейських та українських промислових НПЗ, так і продуктом виробленим в "напівкустарних" умовах на українських міні-НПЗ. Враховуючи те, що додавання біодобавок дозволяє значно здешевити собівартість кінцевого продукту за рахунок відсутності акцизу та меншої собівартості самих добавок по відношенню до нафтового дизельного палива існує небезпека збільшення вмісту біодобавок вище допустимого, регламентуючими документами, рівня.

За даними [3] проведені експлуатаційні дослідження протизносних і протизадирних властивостей FAME та сумішевих видів палива дозволяють стверджувати, що ресурс плунжерних пар паливних насосів незначно збільшується. Авторами статті це пояснюється наявністю в FAME фосфоліпідів, які при підвищенні температури вступають у взаємодію з металевими поверхнями тертя і утворюють на поверхнях металеві мила, які володіють протизносними та протизадирними властивостями.

Також позитивним ефектом від використання FAME в товарних дизельних паливах є відносне підвищення цетанового числа (ЦЧ). За даними досліджень [1] ЦЧ FAME в чистому вигляді становить від 51 і вище, що сприяє скороченню періоду затримки запалення та більш м’якої роботи двигуна. Підвищена майже в три рази температура спалаху чистого FAME в закритому тиглі (120°С і більше) сприяє більш високій вибухопожежобезпечності сумішевих дизельних палив [1].

Однак, поряд з позитивним ефектом від застосування FAME, встановлено, що для забезпечення ефективної експлуатації дизелів на сумішевих видах палива необхідно скоротити строки технічного обслуговування розпилювачів форсунок, де відбуваються явища закоксовування отворів [3].

Крім того вкрай важливим аспектом використання та споживання сумішевих дизельних палив є їх низька фізична стабільність та висока гігроскопічність, особливо під час тривалого зберігання. Дослідження, які були проведені американськими вченими, [4] процесів деградації та забруднення сумішевого палива під час зберігання показали, що сумішеве дизельне паливо з FAME деградує протягом 3-6 місяців зберігання (в залежності від вмісту FAME), що унеможливлює його подальше застосування за призначенням. Додатково під час деградації паливо утворює біоплівки на поверхні шару рідини, які викликають підвищену корозію внутрішніх стінок резервуарів.

Враховуючи економічний ефект від застосування сумішевих дизельних палив на техніці та особливостей його зберігання, слід відмітити, що застосування їх є доцільним лише при мінімальних термінах між виробництвом та безпосереднім використанням за призначенням.

На сьогоднішній день основним документом, що регламентує якість дизельного палива є ДСТУ 7688-2015, який розроблено з метою забезпечення впровадження та застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив [5]. Цим стандартом допустима об’ємна частка біодобавок варіюється від 5 до 7 %, при чому процедура визначення вмісту біодобавок в сумішевих дизельних паливах не є обов’язковою.

Іншою проблемою є відсутність національного стандарту методу контролювання FAME у дизельному паливі та обладнання для його контролювання. На даний момент єдиним стандартизованим методом дослідження вмісту FAME згідно [3] є ДСТУ EN 14078:2003, який передбачає використання методу інфрачервоної спектрометрії, що потребує наявності спеціального обладнання, яке відсутнє в більшості вітчизняних лабораторій контролювання якості пального.

З огляду на вищезазначене можна зробити наступні висновки:

·       з урахуванням сучасних тенденцій та норм Євросоюзу, використання сумішевих дизельних палив є доцільним та економічно вигідним для національної економіки України, за умови скорочення терміну між виробництвом та безпосереднім використанням;

·       в тих галузях національної економіки, які потребують тривалих термінів зберігання дизельного палива (Державний резерв, силові структури та ін.) з термінами зберігання більше 3-х місяців, доцільно виключити випадки закупівлі та використання для таких цілей сумішевого дизельного палива та налагодити дієвий контроль вмісту біодобавок.

·       потребують розробки спеціалізовані національні стандарти на дизельне паливо, яке закладається на зберігання, де чітко будуть чітко зазначена заборона додавання FAME.

 

Перелік джерел і літератури

1.     В.Семенов. Биодизель в Украине или из Украины? «Зеркало недели», №26, 11-31 июля 2009

2.     ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови.

3.           Особливості експлуатації паливної апаратури дизелів сільськогосподарського призначення при застосуванні біологічного палива. В.А. Войтов, М.С. Даценко, М.В. Карнаух, С.П. Сорокін. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. Випуск 144, 2011

4.     Wendy J. Goodson. Assessment of Biocontamination and Biodeterioration in Diesel/Biodiesel Blend Storage Tanks. Annual PHEWG Meeting, October, 2015

5.     Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Постанова КМУ від 01.08.2013 р. №927.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info