zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ОБЛІК НАФТИ В РЕЗЕРВУАРАХ З ПЛАВАЮЧОЮ ПОКРІВЛЕЮ

 

Лісафін В.П., Стрембіцький А.І.

Україна, м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Метою роботи є оцінювання впливу атмосферних опадів на облік нафти в резервуарах з плаваючою покрівлею. За результатами досліджень доведена необхідність внесення поправок при визначенні рівня рідини в таких резервуарах, що в свою чергу призводить до корегування маси нафти в резервуарі, яка при оперативному обліку визначається обʼємно - масовим методом.

 

Облікові операції є важливою складовою процесу транспортування нафти магістральними нафтопроводами. Підвищення точності вимірювання, контролю та обліку маси нафти потребує рішення правових, організаційних та технічних питань щодо розробки оптимально вигідних процедур виконання операцій з приймання та зберігання продукту в резервуарах. Без обліку нафти неможливо забезпечити оптимальний технологічний режим роботи магістрального нафтопроводу.

Останнім часом в Україні при реконструкції резервуарних парків нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів зберігається тенденція застосування резервуарів з плаваючою покрівлею. Це резервуари місткістю 20000 м3, 50000 м3, є один резервуар місткістю 75000 м3. Застосування плаваючих покрівель повʼязано із особливостями спорудження резервуарів великих обʼємів (діаметри таких резервуарів досягають декілька десятків метрів), а також з метою скорочення втрат нафти від випаровування [1, 2].

У звʼязку із значною кількістю опадів на території України [3] виникає питання їх видалення з покрівель – для цього проектують спеціальні системи водоспуску. Звичайно, під час дощу видалити воду з покрівлі моментально неможливо. Це повʼязано з геометричними дефектами настилу покрівлі – хлопунами, витрачається певний час на підтікання води до приймальника опадів, а взимку за відʼємних температур не весь сніговий покрив встигає розтанути. Таким чином, виникає додаткове привантаження покрівлі за рахунок води (снігу). Внаслідок цього рівень нафти між стінкою резервуара і понтонним кільцем та в напрямній трубі резервуара збільшується (в останній відбувається визначення рівня за допомогою радарних пристроїв), а це в свою чергу вносить похибку при визначенні реального рівня нафти в резервуарі (облік нафти обʼємно - масовим методом полягає у використанні калібрувальних таблиць з визначенням густини нафти за температури зберігання).

Розглянемо схему затвору між плаваючою покрівлею і стінкою резервуара (рисунок 1).

 

 

Рисунок 1 – Схема плаваючої покрівлі (ущільнення покрівлі і напрямної

труби не показані)

 

Введемо наступні позначення:

- вага покрівлі; - обʼєм нафти, що витискається покрівлею за відсутності дощових опадів; - обʼєм нафти, що витискається покрівлею за наявності води на ній; - густина нафти; - густина води.

Застосовуючи закон Архімеда, можемо записати баланс сил:

за відсутності води на покрівлі

;     (1)

за наявності води на покрівлі

.  (2)

Шляхом нескладних математичних перетворень знаходимо

.    (3)

Обчислимо площі зазору між покрівлею і корпусом резервуара, а також площу двох напрямних

;  (4)

 

,      (5)

 

де , , - діаметри резервуара, покрівлі та напрямних відповідно.

Тоді (рисунок1) буде дорівнювати

.  (6)

Розрахунки показують, що, наприклад, для резервуара РВСПП - 50000 за наявності 1 м3 води на покрівлі, величина складає 0,03 м.

Таким чином необхідно вводити корекцію показників пристроїв визначення рівня з метою виключення похибок при облікових операціях в резервуарах з плаваючою покрівлею за наявності опадів на них.

 

Перелік джерел і літератури

1.     Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.     Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.

3.     Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваненя. ДБН В.2.5-75: 2013. – Київ, 2013.-128 с.

4.     Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України.: Наказ Держнафтогазпрому, міністерства економіки, міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.99 N 81/38/101/235/122. - [Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.1999 р. за № 685/3978].Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info