zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В МЕДИЦИНІ

 

асист. Литвинюк Н.Я.

Україна, м. Чернівці

Вищий державний навчаьний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. В статті проаналізовані причини виникнення конфліктних ситуації в закладах охорони здоров’я та запропоновані новітні технології управління конфліктами.

 

Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що діяльність будь-якої організації, в тому числі і медичної, неможлива без виникнення конфліктів та стресових ситуацій. За останній час спостерігається збільшення нервової напруженості серед населення із-за зростання цін на життєві потреби, медичні послуги та медикаменти [ 2, 110].

Конфлікт – це найбільш гострий спосіб вирішення значимих протиріч, які виникають у процесі взаємодії, що полягає у протидії суб’єктів конфлікту та супроводжуються виникненням негативних емоцій [ 1, 96 ].

У зв’язку з недостатністю фінансування охорони здоров'я і неможливістю забезпечити пацієнтів медичною допомогою із застосуванням сучасних медичних технологій підтримується стан внутрішньої тривоги і професійної незадоволеності [ 3, 96]. Часто соціальні та побутові проблеми переносяться конфліктуючими сторонами на процес міжособистісного спілкування, тим самим провокуючи конфлікт.

В медицині існують наступні види конфліктів:

·       Міжособистісні (лікар – лікар, лікар – пацієнт, лікар – адміністратор);

·       Міжгрупові (адміністрація медичного закладу – пацієнт, лікар – родичі пацієнта).

Причини конфліктів можуть бути досить різноманітні: економічні, деонтологічні, діагностичні, лікувальні, профілактичні, психологічні. На виникнення конфліктів впливає специфіка праці, стаж та вік працівників.  В умовах реформування охорони здоров'я, підвищується психоемоційна напруженість, різноманітні протиріччя у наданні медичної допомоги тощо [4, 100]. Все це приводить до виникнення конфліктної ситуації, а в подальшому і конфліктів. Будь-який, навіть мінімальний конфлікт, де однією із сторін є хвора людина, завжди впливає на її здоров’я.

В охороні здоров'я виділяють наступні способи вирішення конфліктів:

·       Досудовий, коли конфлікт вирішується на первинному рівні (лікар – пацієнт, лікар - завідувач відділенням, пацієнт – адміністрація лікувально – профілактичного закладу тощо);

·       Судовий, коли конфлікти вирішуються органами державної та недержавної юрисдикції.

Запровадження єдиних стандартів надання медичної допомоги та удосконалення роботи лікувально – профілактичних закладів потребує реформування керівництва у цій галузі. Зростають вимоги до керівників медичних закладів, їх професійних знань та вмінь, підвищується напруженість медичної праці, змінюється економічна мотивація не тільки керівників, але й їх підлеглих. Конфлікт в лікувально – профілактичному закладі потребує негайного втручання для нівелювання його негативних наслідків. Керівнику потрібно ретельно розбиратися у закономірностях виникнення конфлікту, динаміці його розвитку, вміти визначати його функції та прогнозувати наслідки для вибору оптимальної тактики його регулювання. Практика довела, що для виходу із конфліктної ситуації найбільш ефективною є тактика компромісу. Основне завдання керівника у регулюванні конфлікту - мотивація вчинків учасників конфлікту, блокування їх агресивної поведінки та використання позитивних функцій конфлікту. Створення позитивних взаємовідносин із підлеглими неможливо без підвищення мотивації медичного персоналу, застосуванням керівником методики саморегуляції. Запровадження інноваційних технологій часто виступає підґрунтям створення конфліктних ситуацій, які виникають на різних рівнях надання медичних послуг в лікувально – профілактичних закладах. Стабілізація психологічного здоров'я пацієнтів, підвищення якості надання медичних послуг, прямо пропорційно залежить від вміння управляти конфліктами в закладах охорони здоров'я.

Таким чином, в період реформування охорони здоров'я, стає необхідним вивчення причин виникнення конфліктних ситуацій, розробки технології управління конфліктами, що буде сприяти своєчасному вирішенню проблеми, а також дасть змогу регулювати та адаптувати відповідні зміни до практичної охорони здоров'я.

 

Література.

1.     Практикум з соціології. Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. За ред. В.М. Пічі. – Львів «Новий світ – 200», 2006. – 360 с.

2.     Герасіна Л.М. Конфліктологія: [підручник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. ] / Л. М. Герасіна, М.І. Панов, Н. П. Осипова та ін.- Харків: Право, 2002. – 256 с.

3.     Кисельова О. І. Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристики, співвідношення / О.І. Кисельова //Юридична наука і практика. – 2011. - №1 – С. 95 – 99.

4.     Підвищення професійного рівня керівників медичних закладів – підґрунтя реформування галузі / В. М. Лобас, О. Т. Дорохова, Н. М. Адоньєва [ та ін. ] // Мед. Освіта. – 2011. - №3. – С. 99 – 101.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info