zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗПОДІЛУ ПОТОКІВ ГАЗУ МІЖ КОМПРЕСОРНИМИ ЦЕХАМИ НА СТУПІНЬ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ПРИВОДУ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

 

Ксенич А.І., Люта Н.В.

Україна, м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

The aim of this study is to determine the optimal redistribution of gas between gas- compressor units and consistent criteria for optimal operation of pumps in terms of dual stage gas compression, characterized by the lowest energy consumption for transportation.

 

Аналіз сучасного стану газотранспортної системи України засвідчив, що левова частка компресорних станцій оснащена неповнонапірними ГПА, тобто працює в режимі двохступеневого компримування газу. Враховуючи стан ГПА таких компресорних станцій та питомі затрати паливного газу на перекачування газу актуальності набуває питання розробки оптимальних режимів роботи саме неповнонапірних ГПА, які характеризувалися би найменшими питомими затратами паливного газу на проведення процесу перекачування.

Зазвичай на компресорних станціях встановлені однотипні ГПА для проведення процесу перекачування газу, які працюють в групах послідовно, оскільки на них встановлені неповнонапірні нагнітачі. Режими роботи даних ГПА можуть, як суттєво відрізнятися один від одного, так і бути близькими один до одного. Метою даного дослідження є визначення оптимального перерозподілу потоків газу між даними ГПА, а також критеріїв оптимальної послідовної роботи групи нагнітачів в умовах двохступеневого компримування газу, що характеризуються найменшими енергозатратами на транспорт.

Огляд літературних джерел, а також і проведені власні розрахунки засвідчили, що оптимальним критерієм роботи, з точки зору енергоощадності, є той режим двохступеневого компримування газу, при якому перша ступінь загружена на максимально-можливий режим, а друга ступінь – є дожимною, тобто загружена мінімально, виключно з метою забезпечення необхідних технологічних параметрів роботи компресорного цеху загалом. Такий підхід має цілком логічне пояснення. При стиснені газу в першій ступені нагнітачів, відбувається його нагрівання. Нагрітий газ потрапляє в другу ступінь, де питома робота стиснення нагрітого газу є набагато більшою в порівнянні з першою ступінню. Тому, найменші енергозатрати на компримування газу, при двохступеневому компримуванні, мають місце при максимальному завантаженні першої ступені і мінімальному завантажені другої ступені [1, 2].

Послідовність виконання операцій, результатом яких є визначення необхідного перерозподілу витрат газу та визначення оптимального режиму роботи ГПА для двох цехів приведена нижче на рисунку 1.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму визначення оптимального режиму роботи різнотипних неповнонапірних ГПА на КС

 

В якості комплексного критерію для оцінювання цільового використання енергії приводу пропонується ввести у описаний вище алгоритм розрахунок коефіцієнта енергетичної ефективності EN, що є відношенням корисної потужності, затраченої на перекачування газу ділянкою газопроводу, до затраченої на реалізацію даного режиму потужності приводу. Затрачена потужність газотурбінного приводу - це потужність, отримана в результаті спалювання паливного газу, для електроприводу – це потужність електродвигуна. Корисна потужність – це потужність, витрачена на подолання гідравлічного опору ділянки газопроводу, тобто саме та потужність, яка використовується на транспортування газу [4].

Розроблена методика розрахунку є доволі вагомим інструментом оптимізації роботи компресорної станції, що має у своєму складі два компресорні цехи, оснащені різнотипними ГПА, з метою економії паливного газу та оцінювання ефективності використання приводу компресорних станцій магістральних газопроводів.

 

Перелік джерел і літератури

1.      Белоконь Н.И. Газотурбинные установки на компрессорных станциях магистральных газопроводов / Н.И. Белоконь, Б.П. Поршаков. – М.: Недра, 1969. – 112 с.

2.      Ревзин Б.С. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты / Б.С. Ревзин. – М.: Недра, 1986. – 215 с.

3.     Ксенич А.І. Енергоощадні режими роботи компресорних станцій / А.І.Ксенич, М.І.Васьковський // Трубопровідний транспорт, 2013. - № 4(82). - С.18-19.

4.     Люта Н.В. Компаративний аналіз ефективності використання газотурбінного та електричного приводів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів / Н.В. Люта, О.Я. Дубей, І.М. Ісаєва // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 30-40.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info