zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

 

Савич В.О.

Україна, м. Рівне

Національний університет водного

господарства та природокористування

 

The problem of estimate efficiency financial institutions’ activities is exposed in the article. The results of the development of an automated system for determining the efficiency of banking institutions with the use of programming Visual Basic.

 

У сучасних умовах проблема оцінки ефективності діяльності підрозділів банку стала набувати першочергового значення. Недостатній рівень банківського менеджменту зумовлює погіршення надійності фінансових установ і навіть банкрутство деяких вітчизняних банків. Специфіка управління комерційними банками полягає в тому, що вони змушені працювати в умовах нестабільної економічної ситуації. Це відбивається на якості банківських продуктів і засобах управління банківським портфелем [1]. Детальне дослідження ефективності діяльності структурних підрозділів банку може сприяти розвитку банківської стратегії, що й зумовлює актуальність даного дослідження [2].

Незважаючи на високу актуальність, оцінка ефективності діяльності підрозділів банку є складним завданням. Банківські менеджери не завжди знають, на основі яких показників здійснювати оцінку. Крім того, не завжди особи, відповідальні за прийняття рішень, залучаються до процесу визначення ефективності.

Отже, проблема удосконалення організації діяльності фінансових установ в сучасних умовах належить до найбільш актуальних як у науковому, так і в організаційно-методичному аспектах.

Адаптація зарубіжних розробок до умов і специфіки діяльності банків в Україні становить значний науковий і практичний інтерес та потребує спеціальних досліджень. У зарубіжній практиці існує декілька способів підвищення ефективності управління банківською діяльністю, але для України необхідно визначати, які з них є більш дієвими в умовах сучасних економічних перетворень.

Метою наукових досліджень, як правило, є обґрунтування шляхів проведення ефективного банківського менеджменту для досягнення стабільної діяльності банку та оптимізації фінансового управління в умовах невизначеності і ризику [1]. Більшість комерційних банків України не має належного досвіду роботи, що призводить до неефективного управління ресурсами, значна їх частина зазнає фінансових труднощів, а деякі з них стають банкрутами.

Ефективне управління, що веде до успіху, припускає прогнозування та своєчасне передбачення можливих змін, пристосування до них і контролю за їх рухом. Акціонери, депоненти і працівники банку розраховують на такий рівень управління діяльністю банку, який зможе забезпечити безпеку фондів і заощаджень, а також прибутковість операцій. У звязку з цим поняття ефективного управління охоплює такі основні напрями: стратегічне планування; маркетинг; управління технологічним розвитком; фінансовий контроль; підготовка кадрів [3].

Стратегія забезпечення ефективності діяльності банку визначається як сукупність цілей, дій, спрямованих на ефективну роботу банківської установи через координацію та ефективне використання ресурсів, а також вибір максимально дійових методів та способів її забезпечення [5].

Зазначимо, що одним із найголовніших завдань впровадження цієї стратегії в банківську практику є реорганізація структури банку, виділення центрів відповідальності, визначення оціночних показників, які характеризують їх роботу. З огляду на це, важливим завданням є оцінка діяльності кожного структурного елементу банку, на основі якої керівництво банку прийматиме рішення про подальше його функціонування.

Метою даної роботи є визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив подальшої діяльності його відділень, підвищення ефективності діяльності відділень банку на базі використання автоматизованої інформаційної системи, яка б задовольняла вимогам обліку фінансового стану банку та якості обробки інформації.

При вирішені питання створення інформаційної системи потрібний цілеспрямований вибір програмного забезпечення, який повинен спиратися на системно-комплексну оцінку. Проблема полягає в тому, що система має задовольняти кілька вимог: бути достатньо функціональною, завершеною з точки зору обліку (автоматизації обліку), бути універсальною, тобто враховувати специфіку фінансових установ. При вирішенні цього питання необхідно продумати проблему інтенсифікації автоматизації цілісного управлінського обліку фінансово-економічних служб.

Сучасне програмне забезпечення будується відповідно до вимог, принципів і методів ведення обліку, облікового забезпечення, виходячи із можливостей сучасної техніки.

Вітчизняні програмні продукти, призначенні для обліку на малих підприємствах, повинні відповідати основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи національні специфічні риси підприємств (галузь діяльності, розміри і форму власності). Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний продукт автоматизації інформаційної бази контролінгу. Тому можливості бухгалтерських програм можуть слугувати критерієм для їх якісних оцінок і вибору для застосування. До цих критеріїв потрібно віднести можливість програмного забезпечення інформаційної бази: 1)вести облік активів, капіталу, зобов’язань з елементами управлінського обліку; 2) формувати фінансову, податкову, статистичну звітність; 3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення господарської діяльності; 4) на базі даних можливостей поводити автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю. Наведені оціночні компоненти інформаційної бази мають включати можливість ведення первинного обліку та складання різних форм первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, оборотну відомість, бухгалтерські реєстри тощо.

У дослідженні подані результати розробки автоматизованої системи визначення ефективності роботи відділень банківської установи з використанням засобів Visual Basic, що дозволяють створювати гнучкі і розвинуті інформаційні системи. Реалізація запропонованого проекту апробована на реальних даних. Проект дозволяє зменшити тривалість проведення розрахунків та ймовірність помилок, які можуть при цьому виникати, підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень.

Етапи проектування екранної форми та розробки сценарію діалогу користувача з ПК є творчим процесом. На цьому етапі здійснюється вибір елементів керування і розташування їх на формі так, щоб пояснити наочність та зручність застосування цих елементів для користувача проектом. Характерною особливістю даного проекту є його орієнтація на користувача-непрофесіонала з метою звільнення його від ручних розрахунків.

Використання запропонованого проекту, реалізованого в середовищі Visual Basic, фрагменти якого наведені на рис. 1, 2, 3, дозволить автоматизувати проведення розрахунків основних показників діяльності та платоспроможності банку і оцінити їх рівень ефективності.

 

Рис.1. Загальний вигляд форми визначення комісійного результату

 

Рис.2. Загальний вигляд форми для визначення ефективності діяльності фінансової установи

 

Рис. 3. Загальний вигляд форми для визначення прибутку фінансової установи

 

Отже, використання запропонованого проекту дозволить автоматизувати проведення розрахунку основних показників діяльності та платоспроможності банку і оцінити їх рівень.

 

Література

1.     Челомбітько Т.В. Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності// Вісник ХНУ. – 2008. - №3.

2.     Синки Джю мл. Управление финансами в коммерческих банках / ДЖ. Мл. Синки; пер. с анг. – М. – Catllaxy, 1994. – 820 c.

3.     Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. – К.: Вд-во Європ. Ун-ту, 2003. – 300 с.

4.      Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: навч. посібник вид. 2-ге перероб. і доп. /В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; за ред. В.Ф Ситника. – К.:КНЕУ, 2005. – 420 с.

5.     Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку // Регіональна економіка, №4, 2008.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info