zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБКИ СТИНАВСЬКОГО НАФТОВОГО РОДОВИЩА НА ЗМІНУ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

 

Стельмах О.Р., Гоптарьова Н.В., Жученко Г.О.

Україна, м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Стынавское месторождение углеводородов одно из крупнейших месторождений Прикарпатья. Для увеличения выхода продукции предусмотрено добавочное бурение 51 скважины. Внедрение проекта обуславливает необходимость изучения воздействия на окружающую среду и разработку природоохранных мероприятий. Характеристика видов и степени существующего и предполагаемого влияния, а также комплекс природоохранных мероприятий приведены в данной статье.

 

Площа Стинавського родовища становить 32,5 км2. Родовище відкрито в 1967 р. На сьогодні 11 свердловин працює, а 8 ліквідовані. Подальша розробка передбачає буріння 51 свердловини глибиною до 3900 м і об’ємом 192800 пог. м.

Основні види впливу розробки родовища: механічне порушення земної поверхні та ґрунтів, хімічне забруднення повітря, водного середовища, ґрунтового покриву [1]. При експлуатації промислових споруд в робочому режимі їх вплив мінімальний і можливий лише при аварійних ситуаціях.

Вплив на геологічне середовище обумовлений бурінням нових свердловин з вилученням керну та шламу, фільтрацією бурового та тампонажного розчинів в надра, зміною мінерального складу та фільтраційно-ємнісних параметрів у пристовбурних частинах свердловин. Об’єм вибурених порід становить 8550 м3. Ступінь порушення геологічного середовища (К) становить 6,84 · 10-6 %, тобто практично відсутній. При бурінні ще 51 свердловини К = 2,7 · 10-4 %.

Для запобігання шкідливому впливу на надра проектом передбачено заходи: безамбарний метод буріння, відповідна конструкція колон свердловин і технологій буріння, цементний розчин заливається до гирла свердловин, гідростатичний тиск стовпа бурового розчину повинен перевищувати пластовий тиск протидіяти водовіддачі у пласти гірських порід, обов’язкове противикидне обладнання, герметизація гирла свердловин, збереження скелету пласта. Збір, утилізація, нейтралізація, захоронення відходів буріння проводиться на місці проведення робіт [2].

Зроблено розрахунок об’ємів відходів при бурінні перших чотирьох проектних свердловин: вибуреної породи 23850 м3, шламу 17887 м3, промивної рідини 42930 м3, бурових стічних вод 85860 м3, розчину для випробування свердловин 2186 м3. В бурових стічних водах будуть присутні компоненти: глиниста суспензія, графітовий порошок, кальцинована сода, нафта, КМЦ, КССБ-4. Більшість з них належить до ІV класу токсичності, а ІІІ клас складає до 2 %. Бурові стічні води використовують на технічні потреби і для бурового розчину. Перед збором нафтової плівки з поверхні рідких бурових відходів, її засипають адсорбентом з розрахунку 0,4 кг на 10 м2 площі збірної ємності.

Основними джерелами забруднення повітря при бурінні свердловин є привід бурової, котельня, ємності для бурових відходів та паливно-мастильних матеріалів, двигуни транспорту. Забруднюючі речовини: сажа, вуглеводні, оксиди азоту і вуглецю, ангідрид сірчистий. Контроль викидів показав, що вміст забруднень від стаціонарних джерел не перевищує гранично допустимих концентрацій [3]. Фонові концентрації основних забруднюючих речовин відповідають нормативному стану атмосферного повітря.

При роботі техніки, проведенні кислотних обробок, гідророзриві пласта виникає додатковий шум. Найбільш потужним джерелом шуму є буріння свердловин. Замірами встановлено, що нормативні значення звукового тиску в межах житлової зони досягаються на віддалі 160 м, при розмірі санітарно-захисної зони 300 м.

Для охорони атмосферного повітря передбачені наступні заходи: використання для буріння електроприводу, герметичність викидних ліній, замірних пристроїв, ємностей, систем збору, попередньої підготовки і транспорту продукції, профілактичний ремонт обладнання, резервуарів, запірної арматури, планова заміна спрацьованих трубопроводів, дотримання правил експлуатації механізмів.

Для запобігання негативному впливу на водні об’єкти заплановано заходи аналогічні збереженню земних надр. Окрім цього, буріння під кондуктор проводити на чистій воді, без використання у бурових розчинах хімреагентів І та ІІ класу небезпеки та обмежено ІІІ класу, повна гідроізоляція бурових і технологічних майданчиків, відведення дощових вод. Господарсько-побутове водопостачання промислу здійснюється привізною водою. Орієнтовні об’єми водоспоживання і водовідведення при бурінні свердловин становлять 192800 м3. Для зменшення витрат води при бурінні необхідно: змащувати штоки бурових насосів, не допускати перелив води із ємностей, перевіряти арматуру водопроводів, обладнати ротор обтирачем свічок, щодобово перевіряти справність запірної арматури, герметичність водопроводів та ємностей.

Основним впливом на ґрунтовий покрив при експлуатації родовища є механічне порушення ґрунтів під час розчищення та плануванням будівельних майданчиків, трас трубопроводів, під’їзних шляхів. Для запобігання негативному впливу на ґрунт при бурінні свердловини передбачено наступні заходи: буріння без амбарним методом, зняття і зберігання родючого шару ґрунту, технологічний майданчик підіймається над рівнем території на 0,25 м, облаштування гідроізоляційного покриття, встановлення залізобетонних лотків для стоків, встановлення контейнерів для збору побутового сміття, облаштування гирла експлуатаційної свердловини нафтозбірним колодязем, рекультивація порушених земель. Для попередження розливів і забруднення хімічними реагентами при їх перевезенні використовують спеціальну техніку з герметичними ємностями. Всі операції при проведенні соляно-кислотних обробок проводяться у замкнутому циклі. Вся система обв’язки підлягає випробуванню на герметичність. Водний розчин соляної кислоти постачається на об’єкт у готовому вигляді.

Оптимальний варіант подальшої розробки родовища передбачає буріння 51 похило- спрямованих свердловин способом "куща" з майданчиків вже існуючих свердловин. При дотриманні розмірів СЗЗ навколо свердловин та нафтозбірних пунктів, процес видобутку нафти є безпечним для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. У межах впливу існуючих та проектних джерел забруднення довкілля житлова забудова, а також об’єкти і споруди інших галузей промисловості та споруди соціально-економічного призначення відсутні.

Отже, основне екологічне навантаження прийме на себе геологічне і водне середовище, атмосферне повітря, ґрунт, рослинний покрив. На всі інші складові довкілля передбачається незначний вплив. Можливі залишкові впливи проектованої діяльності наступні: викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у атмосферу становитимуть 2,768 т/рік (очікувані концентрації забруднень складатимуть 0,4-0,97 частки ГДК і не перевищать нормативні показники для населених пунктів і робочої зони), сумарний забір води на період буріння орієнтовно становитиме 451538 м3. Крім цього, відбудеться механічне порушення та хімічне забруднення буровим розчином геологічного середовища при бурінні, підвищений рівень шуму в житловій забудові (але нижче допустимого), вилучення земельних ділянок у довгострокового користування,

Наведені вище природоохоронні заходи і рекомендації спрямовані на забезпечення стабільної і безаварійної експлуатації родовища та зниження наслідків від спорудження і облаштування свердловин. Прогнозовані ризики щодо природного і соціального середовищ можливі тільки внаслідок аварій при спорудженні свердловин та в процесі експлуатації родовища. Основними причинами виникнення аварій можуть бути: нафтогазопрояви та відкриті фонтани в процесі буріння свердловини, порушення технології при випробовуванні свердловини, корозійне та зловмисне пошкодження продуктопроводів.

Найбільшу небезпеку для навколишнього середовища становить аварійний викид пластової рідини (нафти). Для його попередження передбачаються відповідні параметри бурового розчину, обв’язка устя свердловини на період розкриття продуктивних горизонтів противикидним обладнанням і фонтанною арматурою.

Комплексна оцінка впливу на довкілля [4] показала, що параметри шкідливого впливу планової діяльності не перевищують нормативні показники. Досвід розробки і експлуатації Стинавського нафтового родовища показав достатню надійність існуючої системи видобутку нафти. При дотриманні правил, норм і технологій буде гарантовано мінімально вплив на довкілля. При штатній роботі прямі викиди газу на промислі відсутні. За час експлуатації родовища аварійних ситуацій не зафіксовано.

Види і ступінь захворюваності місцевого населення не відрізняється ніякими особливостями відносно загальних статистичних даних Стрийського району.

 

Список літератури

1.     Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення. - К.: Держбуд України, 2004.- 21 с.

2.     Охорона довкілля. Природоохоронні заходи під час споруджування свердловин на нафту та газ: СОУ 73.1-41-11.00.01:2005.− К.: Держгеолслужба України, 2005. -109 с.

3.     Звіт по контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства "Бориславська нафтова компанія" у с. Нижня Стинава Стрийського району.- Львів: ПП ЦНТ, 2011. - 145 с.

4.     Моніторинг навколишнього природного середовища в межах впливу діяльності об’єктів НГВУ "Бориславнафтогаз"/ Івано-Франківськ: НДПІ ПАТ "Укрнафта", 2013.- 49 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info