zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОВА ЗАСОБІВ ЗМІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМЕНТАР

 

Сулима Н.М., к.ф.н., доц. Пацаранюк Ю.М.

м. Чернівці

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ЯЗЫК СРЕДСТВ СМИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

 

Сулима Н.Н., к.ф.н., доц. Пацаранюк Ю.М.

г. Черновцы

Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ

 

Мовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але за 24 роки незалежності владні чинники не спромоглися забезпечити відповідне її статусові функціонування. У державних установах документація ведеться переважно українською, проте службовці далеко не завжди говорять нею, не кажучи вже про бізнесменів, військових, спортсменів, працівників багатьох інших сфер, де її використання й далі залишається обмеженим.

Одним із елементів громадського життя, який активно реагує на суспільні процеси й віддзеркалює їх, є засоби масової інформації. Їх вплив дуже великий на громадську свідомість. Здатність швидко й майже тотально охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу формувати суспільну думку, визначати духовні цінності. Ось чому мова засобів масової інформації – важлива проблема сучасних наукових розвідок.

Актуальність теми дослідження зумовлюється виявленням наявності помилок, елементів жаргонних фраз, елементів суржику, використанні розмовної не літературної лексики у виданнях ЗМІ.

Мета роботи: проаналізувати мовні особливості сучасних західноукраїнських засобів масової інформації (радіо, телебачення, преси), надати їм лінгвістичний коментар щодо літературності, стильової зумовленості, доречності у використанні тощо.

Зазначимо, що засоби масової інформації – це важлива складова нашого суспільства й нашого життя, оскільки вони є найпотужнішими засобами передачі інформації. На думку відомого журналіста України В.Лизанчука, «засоби масової інформації – це складна, цілеспрямована, динамічна система, що охоплює періодичні друковані видання, радіомовлення, телебачення, кіно, інформаційні агентства, інші форми періодичного поширення соціальної інформації». Академік А. Москаленко зазначає, що до ЗМІ належать також інформаційні служби: телеграфні агентства, преса, рекламні бюро, прес-служби, агентства паблік-рілейшенз, професійні журналістські клуби й асоціації, органи управління системою журналістики, організації, що займаються підготовкою і перепідготовкою журналістських кадрів [1].

Мова засобів масової інформації характеризується певним стилем викладу інформації, мовними і позамовними особливостями газетно-публіцистичного стилю. Публіцистичний стиль – це стиль суспільної комунікації, громадського життя.

У пресі, з погляду стилістики, використовується найбільш неоднорідна лексика, яка повинна бути спрямована на загальне розуміння. Тут мовні можливості письмової розмовної мови пов'язані зі спеціальною лексикою окремих галузей науки. У рекламних оголошеннях використовуються стилістично різноманітні лексичні одиниці як, наприклад, неологізми, іншомовні слова, засоби виразності, емоційна й експресивна лексика, для того щоб привернути увагу читачів і утримати інтерес.

Що стосується синтаксичного оформлення мови ЗМІ, варто перш за все згадати численні мовні кліше і шаблони. У пресі часто використовується інверсія, особливо у підзаголовках і заголовках, щоб логічно виставити на передній план необхідні слова. Еліптичні речення, особливо у підзаголовках і заголовках, також привертають увагу читача. Емоційно-забарвленими у газеті є питальні та окличні речення, особливо риторичні питання.

На жаль, іноді газетний текст є прикладом недбалого ставлення працівників ЗМІ до рідної мови. Все частіше у газетах, на телебаченні, радіо журналісти вживають елементи суржику, жаргонізми, просторіччя та помилки у своїх статтях, що знижує літературні якості мовлення, стирає грань між книжними стилями й усно-побутовими типами мовлення, нівелює серйозність обговорюваних тим.

За приклад можна навести уривки зі статей газети «Проскурів» міста Хмельницького. Одним з основних і найбільш поширеніших помилок є елементи суржику тобто російські слова, вимов­лені на український лад, або українські слова, оформлені по-російськи: А банк і досі пред’являє (укр. – ставить) вимоги до сплати (укр. – щодо сплати) кредиту до так званого боржника (19.01.16); Тож надіємось (укр. – сподіваємось) на плідну співпрацю з нашими комунальниками (20.03.16). Ще одним суттєвим недоліком є плутанина з відмінками, несприйняття українських закінчень: Проблема підтоплення територій довгі роки була актуальна (прав. – актуальною) для Синельникового (29.02.16); Ще в новорічні свята побували в цій школі-інтернат (прав. – школі-інтернаті) спортивного спрямування (10.01.16). Вживання сполучень слів з прийменниками викликає деякі труднощі і є причиною помилок у газетних текстах, спричинених незнанням значень деяких українських прийменників та наданням невластивих їм значень: У минулому році (прав. – торік або минулого року) були добудовані та введені в експлуатацію об’єкти незавершеного житлового будівництва (19.02.16); Нинішній рік має Стати періодом активізації правозахисної діяльності по всіх (прав. – у всіх) напрямах (18.02.16). Входження жаргонної лексики у стиль газет зумовлене насамперед її експресивністю, прагненням журналіста яскраво викласти думку, загострити увагу читача на певних реаліях суспільного й політичного життя: На щастя, Фарт не покинув нашу команду після невдачі у минулій грі (11.03.16); Словом, почалося тертя (11.03.16). Просторічні, розмовні лексичні одиниці та синтаксичні конструкції: Якщо брати кредит, то це обов’язково відіб’ється на ціні й до того недешевого хліба (18.02.16); А це завжди влітає у досить солідну копійку (18.02.16) [2].

Також досить часто в західній Україні у виданнях зустрічаються діалектні слова. Регіональний мовний колорит значною мірою формують, як відомо, діалекти, тобто підрозділ мови, що об’єднує групу говірок, пов’язаних між собою низкою спільних явищ, відсутніх в інших говірках. До прикладу можна навести статті з Ужгородської газети «Ріо»: Здавалось ще вчора молодий парубок то був ген той щей мікрус …(підліток) На Україні все більше підлітків файкують (курити)(15.03.16); Коли чиновник робить добро, то робить це з помпою…(з пихою) (29.02.16); Колиба посеред галявини для президента не з дешевих…(хата)(28.02.16)[3].

Отже, тексти засобів масової інформації засвідчують: мова живе, розвивається, і завдання небайдужих до її долі всіх громадян України, а особливо журналістів, - дбати, щоб мова зберігала свої національно-культурні риси. А от акули пера мусять мати тонке мовне чуття, розуміти, що треба, а чого не варто пускати в інформаційний світ. Та й загалом, усім носіям української мови необхідно частіше заглядати у словник, аби в повному обсязі використовувати те словесне багатство, яке має наша мова. І пам’ятати: мова – це не лише засіб спілкування, а й національний скарб, збереження державності країни, особливий чинник формування нації.

 

Список використаною літератури

1.     Бібліофонд [Електронний ресурс] Електроннабібліотека: навчальної та художньоїлітератури: [cайт] - Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=586820#1

2.     Проскурів [Електронний ресурс] Газета Хмельницької мійської ради: [cайт] - Режим доступу: http://www.proskuriv.info/

3.     Ріо [Електронний ресурс] Закарпатьська Народна Газета: [cайт] - Режим доступу: http://rionews.com.ua/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info