zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.016.80]:33

 

ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ФЕДЬКА ЯК АКСІОЛОГІЧНИЙ КОД КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВНЗ

 

Якубовська М.С.,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українознавства,

документознавства та інформаційних

технологій УАД (Львів)

 

Анотація: на прикладі аналізу естетичного коду письменника Василя Федька і використання його творчих надбань в практиці навчально-виховної роботи досліджено аксіологічний код культурологічного становлення особистості сучасного студента ВНЗ як складову частину культурологічної парадигми сучасної професійної освіти.

Ключові слова: парадигма освіти, інноваційні технології, культурологічний світогляд, архетип професійної освіти, філософія освіти, культурологічна компетентність, теорія діяльності.

 

Abstract: The Case of the analysis of aesthetic code writer Vasily Fed'ka and use his creative achievements in the practice of educational work investigated axiological formative cultural code of modern university students as part of the cultural paradigm of modern vocational education.

Keywords: paradigm of education, innovative technology, cultural worldview, the archetype of professional education, philosophy of education, cultural competence, activity theory.

 

Аннотация: на примере анализа эстетического кода писателя Василия Федько и использования его творческих достижений в практике учебно-воспитательной работы исследованы аксиологический код культурологического становления личности современного студента вуза как составную часть культурологической парадигмы современного профессионального образования.

Ключевые слова: парадигма образования, инновационные технологии, культурологический мировоззрение, архетип профессионального образования, философия образования, культурологическая компетентность, теория деятельности.

 

ХХ вік по праву можна назвати віком інженерії. Технічна база суспільства вже не може функціонувати без інженерної праці. Техносфера, що швидко розвивається, породжує такі проблеми, про які раніше і не здогадувались. Сама інженерна діяльність за останні десятиріччя невпізнанно змінилася, що породило невідповідність між існуючою системою інженерної освіти та інженерною діяльністю.

Предметом інженерної діяльності є техніка, а вона зазнає революційних змін, що об’єктивно вимагає підтягування освіти до нових рубежів технічного прогресу, адже інженерна практика є тим містом, що єднає науку з матеріальним виробництвом. Проте головна ознака кризи вищої освіти, у тому числі й інженерної, не у відриві від передового виробництва і досягнень науково-технічної революції, а в її дегуманізації.

Криза освіти – це криза гуманістичної традиції розглядати людину як мету, а не як засіб. Оскільки головною функцією вищої школи став не розвиток особистості, а підготовка кадрів, тобто освіта зводилась і зводиться до спеціального навчання, до того це стало загальносвітовим процесом.

Чисто функціональний підхід до людини як до робочої сили, спеціаліста неминуче породжує таке ж функціональне відношення до природи, як до справжнього ресурсу, що підлягає інженерному освоєнню. До того традиційне виробництво відчужене від наукових принципів, не стимулює освіченість, а лише потребує "дипломованих спеціалістів". Коло, таким чином, замикається. У такій ситуації освіта перетворюється в примусову працю по запам’ятовуванню вузькоспеціальних знань, потрібних лише для роботи.

Використання надбань сучасної культурологічної науки, зокрема надбань сучасної української літератури, у системі сучасної професійної освіти дасть можливість сформувати нову, якісно нову школу інженерії. Василь Федько – сучасний український письменник, котрий працює у різноманітних жанрах. Новела. оповідання, вірш, гумореска набувають новітнього розвитку у творчості Василя Федька. Автор поетичних збірок «На зламі віку» (2002 р.), «Сопілка і барабан» (2003 р.), «Привид України» (2004 р.), «Сопілка і барабан» (видання друге, доповнене, 2005 р.), «З голосу предків» (2007 р.). Лауреат літературних премій, у тому числі премії імені Ірини Вільде. Друкувався в літературно-мистецькому журналі «Дзвін» та на сторінках альманаху «Літературний Львів». Дипломант першого, другого і третього ступенів літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска.

Творчість Василя Федька сконцентрувала у собі і літературне вміння автора, і життєвий досвід. У прозі Василя Федька кожна новела несе високу дидактичну настанову, за якою кожна людина мусить сама творили свій духовний світ.

Краса родинного вогнища – одна із провідних тем творчості Василя Федька. Письменник стверджує, що синтез різноманітних виховних впливів, зокрема сім'ї, навчальних закладів, усіх галузей культури суспільства, без винятку формує особистість, бо людина розвиває в собі не лише те, що бере в спадок від батьків, й те, що набуває під час становлення. Саме це розмаїття й відкриває простір для само створення та самореалізації.

 Архетип культурологічного становлення співвідносний із проблемами гуманітарного (духовного) розвитку суспільства. Поняття «гуманітаризація» не подається ні у філософському, ні у психологічному, ні в педагогічному словниках, що доступні педагогам і психологам.

У Британській енциклопедії взагалі це поняття трактується з незвичайної для нашої традиції точки зору як теологічна течія, протилежна унітарній. Однак дослівний український переклад слова гуманітаризація звучить як олюднення освіти.

Одними з перших про гуманітаризацію української освітньої системи (1995) стали писати С.Гончаренко та Ю.Мальований, яким належить таке її трактування: «Гуманітаризація передбачає повернення освіти до цілісної картини світу, і перш за все, світу людини, світу живого і цілісного, до всебічної культури, до олюднення знань» [1]. Творчість Василя Федька знакова у створенні цілісної картини світу, у якій роль людської індивідуальності, її здатність до праці набуває важливого значення.

Письменник Василь Федько порушує й поетично осмислює такі теми, проблеми, які бентежать кожну трудову людину планети; по-друге, він так уміє сказати про своє, власне, особисте, що воно стає власним, особистим для мільйонів читачів. На літературній ниві поет складався упродовж десятиліть, у скарбницю життєвого досвіду вкладаючи як власний життєвий досвід, а і літературний хист.

На думку письменника Василя Федька, поняття людської особистості пов’язано із поняттям душі, яка є її підґрунтям, що знаходиться в глибині людського «я», в глибині серця. Письменник продовжує філософію українського народу, яку вчений Г.Сковорода називає «філософією серця», кордоцентризмом.

Василь Федько наполягає на тім, що справжнім предметом людидинознавчих наук, зокрема культурології, є «суб’єкт –субстанція». який створює концепцію розвитку особистості, її соціальної та несоціальної детермінації. У своїх творах письменник Василь Федько утверджує буттєву самобутність людської індивідуальності, а також стверджує, що культурологічні цінності, блага існують найперше в межах людської індивідуальності.

Архетип культурологічних поглядів, утверджених у художній творчості. Зокрема у творах Василя Федька, повинен допомогти освоїти нашу сучасність у її живій змістовності, виразити засобами цих наук інтереси та почуття наших сучасників.

Як зазначалося вище, допомогти у вирішенні поставлених проблем може культурологічна традиція, яка протягом усієї історії людства супроводжує філософсько-психологічну думку, оскільки філософів різних напрямів постійно хвилюють питання місця людини в суспільстві, її прагнення до волі та самобутності. Тому з часів виникнення культурології як течії у науці стверджується, що людині надається право самій спробувати знайти своє місце в цьому світі. У творах Василя Федька наскрізною лінією проходить культурологічна парадигма: якщо характер людини створюється обставинами, то треба, значить, зробити обставини людськими.

Письменник Василь Федько стверджує, що подальшого розвитку філософія культурологічного буття людини утверджується через повернення людини до самої себе як людини суспільної, тобто людяної. У народі кажуть: «Знання без людяності – це меч у руках безумця». Тому вся національна система виховання пронизана бути пронизана культурологічною парадигмою, в основі якої лежить гуманне ставленням до особистості вихованця. Видатний український філософ Г.Сковорода до цього додає, що «розум завжди любить до чогось братися, і коли він не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого».

Таким чином ми бачимо, що використання художньої парадигми творчості письменника Василя Федька може стати важливою. складовою аксіологічного коду культурологічного становлення особистості студента ВНЗ.

 

Використана література:

1.        Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти. – Рівне: Листа – М, 2003. – 128 с.

2.        Федько Василь. Життя за сонцем. – Львів, 2012. – 32 с.

3.        Федько Василь. На розкопках пам’яті. – Львів, 2012. – 68 с.

4.        Encyclopedia BRITANNICA anew survey of universal knowledge. – Encyclopedia BRITANNICA, Inc, Chicago-London-Toronto, 1946. –Vol. 2. – 1000 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info