zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ

 

Якимів Й.В., Бортняк О.М., Іващенко Л.В.

Україна, м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Разработан алгоритм и программное обеспечение для выявлений энергоэффективных режимов эксплуатации магистральных нефтепроводов, работающих с недогрузкой. Критерием энергоэффективных режимов перекачки нефти принят минимальный удельный расход электроэнергии на перекачку нефти.

 

Зменшення обсягів постачання нафти призводить до роботи трубопроводів України з недовантаженням. Ефективна експлуатація таких нафтопровідних систем передбачає необхідність вибору відповідних енергоефективних режимів транспортування. Експлуатаційні режими роботи нафтопроводу визначаються продуктивністю, тисками на виході перекачувальних станцій, підпорами перед ними і можуть змінюватися залежно від ритмічності поставок, джерел надходження та фізичних властивостей нафти, температурних умов в районі проходження трубопроводу, а також характеристик нафтоперекачувального обладнання, роботи системи регулювання та інших чинників, що в свою чергу впливає на величину енергетичних затрат на перекачування нафти.

Споживання електроенергії насосними агрегатами є однією із основних статей витрат, що впливають на собівартість транспортування нафти. Тому критерієм вибору енергоефективних режимів експлуатації трубопроводів в умовах недовантаження можна вважати мінімальні питомі затрати потужності на перекачування.

Початковими даними для виконання розрахунків з вибору енергоефективних режимів експлуатації трубопровідних систем є такі параметри: фізичні властивості нафти, що перекачується, обмеження з максимально допустимого тиску на виході станцій із умови міцності трубопроводу та мінімально допустимого тиску на вході в проміжні станції із умови безкавітаційної роботи насосів на проміжних станціях, геометричні характеристики трубопроводу на кожному перегоні між станціями, математичні моделі напірних та енергетичних характеристик насосів, які включаються в роботу, температура транспортованої нафти та продуктивність, з якою повинно здійснюватись перекачування [1, 2, 3].

Для виявлення енергоефективних режимів роботи нафтопроводів виконуються такі розрахунки:

1) Визначаються фізичні властивості нафти за температури перекачування.

2)     Обчислюються значення максимально допустимих напорів на виході із станцій і

мінімально допустимих підпорів на вході в станції.

3)     Виконується гідравлічний розрахунок нафтопроводу для кожного перегону, при

якому визначаються сумарні втрати напору за формулою

                ,                                               (1)

де 1,02 – коефіцієнт, що враховує 2 % на втрати напору в місцевих опорах від втрат напору на тертя;  - прискорення вільного падіння;  - коефіцієнт гідравлічного опору для -го перегону, що визначається за відомими формулами гідродинаміки;  і - довжина та внутрішній діаметр -го перегону між станціями;  - витрата нафти; - різниця геодезичних позначок кінця і початку -го перегону.

4) За математичними моделями розраховуються напори, створювані підпірними та основними насосами при розрахунковій продуктивності.

5) Визначається потужність, яку споживає підпірний насос,

                 , кВт.                                                (2)

де  - густина нафти; - напір, що створює підпірний насос;  - ККД підпірного насоса;  - ККД електродвигуна, що є приводом підпірного насоса.

6) Обчислюється потужність, яку споживають основні насоси на кожній станції,

                             , кВт,                                      (3)

де  - напір на виході  -ої станції,

                                 ,                                                  (4)

 

- підпір на вході в -у станцію; - напір, що створює -ий магістральний насос на -ій станції;  - ККД основних насосів -ої станції;  - кількість перегонів між станціями

                             ,                                                             (5)

 - ККД -го насоса на -ій станції; -ККД електродвигуна, що є приводом основного насоса.

7) Розраховуються затрати потужності на перекачування нафти в системі трубопроводу

                          ,                                                    (6)

8) Знаходяться питомі затрати потужності на перекачування нафти

                            ,                                                  (7)

де  годинна продуктивність нафтопроводу;  - загальна довжина трубопроводу, км.

За запропонованим алгоритмом розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє проводити розрахунки режимів роботи магістральних нафтопроводів при різних ступенях їх завантаження. З використанням програмного забезпечення проведені багатоваріантні розрахунки з виявлення енергоефективних режимів роботи реального магістрального нафтопроводу.

 

Список джерел і літератури

1.     Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

2.     Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.

3.     Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В., Бортняк О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info