zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

к.мед.н., доц. Ясинська Е.Ц.

Україна, м. Чернівці

Вищий державний навчаьний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. В статті проаналізовані сучасні методи управління закладами охорони здоров’я, які ґрунтуються на принципах інтеграції традиційних та сучасних форм і методів.

 

Управлінські проблеми висвітлюються в усіх напрямках реформування охорони здоров’я, але питання розробки та впровадження ефективних методів управління залишаються не вирішенеми [1,12]. У зв’язку з цим, необхідно розглянути усі методичні підходи щодо діяльності медичних організацій. Управління охороною здоров’я - це цілеспрямована інформаційна дія на об’єкти системи охорони здоров’я (лікувально – профілактичні заклади, об’єднання лікарів тощо) з метою збереження та покращення рівня здоров’я населення [3, 65]. Основу управління складає дія суб’єктів на об’єкт управління (заклади охорони здоров’я). Охорона здоров’я має свою специфіку управління, яка обумовлена функціонуванням управлінської системи за допомогою методів управління. Виділяють наступні методи управління в медичних організаціях:

1.     Економічні методи – система прийомів та засобів дії на виконавців за допомогою співставлення затрат та результатів. В якості основних методів управління виступає система оплати медичних послуг, яка повністю покриває затрати медичного закладу;

2.     Організаційно – розпорядчі методи управління, які носять директивний (обов’язковий характер). До них відносяться стандарти методів діагностики та лікування. Розпорядчі методи реалізуються у формі наказу, розпорядження, інструктажу тощо);

3.     Соціально – психологічні методи управління. До методів соціально – психологічної дії відносять моральне заохочення, соціальне планування, переконання, особистий приклад, міжособисті взаємовідносини, створення та підтримка соціально – психологічного мікроклімату у колективі.

Окрім основних, існують спеціальні методи управління: системний та ситуаційний аналіз, інтегративний підхід, дискусійні методи та інше.

Велику популярність в охороні здоров'я набув метод системного підходу, при якому охорона здоров'я розглядається не як конгломерат складових його елементів, компонентів, а як цілісна, складна і динамічна система. Методологія системного підходу та системного аналізу, що виникла наприкінці 1950-х рр. в США, застосовується для: 1) конструювання системи; 2) оптимізації функціонування системи; 3) наукового обґрунтування оптимальних варіантів управлінських ріщень; 4) оцінки ефективності діяльності системи [2, 96 ].

В основі роботи інформаційної системи лежить підсумування даних щодо складу та реальної вартості лікування кожного пацієнта. Такий підхід дозволяє оцінювати реальні методи лікування порівняно із розробленими стандартами. Абсолютно новим підходом до управління організаціями охорони здоров'я є кластерний підхід [3,78]. Відповідно до теорії М. Портера, кластер - це група географічно взаємопов'язаних компаній (постачальники, виробники) і пов'язаних з ними організацій. Мета кластера - посилення конкурентних переваг як окремих учасників, так і кластера, а в довгостроковій період - перспективи регіону в цілому [3, 110].

Зокрема, в організаціях кластер може мати таку мету, як тісну співпрацю суспільства, влади і бізнесу для забезпечення охорони здоров’я населення регіону, управління розвитком системи охорони здоров’я у регіоні, розвиток регіональної інфраструктури в самій галузі охорони здоров’я, так і, розвиток інноваційних технологій тощо. Особливість організації кластера полягає у тому, що учасники входять у нього не повністю, а лише певною частиною, призначеною для виконання поставленої мети. З іншого боку, кластер може включати в себе абсолютно різні структури. Найбільш яскраво кластерний підхід проявляється в системі організації додаткового лікарського забезпечення.

До позитивних умов існування кластерного підходу можна віднести наступні: існування медико-технологічних та наукових інфраструктур, психологічна готовність до кооперації. Стримуючими чинниками для розвитку кластерів можуть бути: низька якість бізнес-клімату в сфері охорони здоров’я, низький рівень розвитку асоціативних структур, які не справляються із завданням вироблення і просування пріоритетів і інтересів регіональних закладів охорони здоров’я. Реальні вигоди від розвитку кластера помітні тільки через декілька років, тому наявність стійкої стратегії розглядається як один з найбільш важливих чинників його розвитку.

Таким чином, удосконалення методів управління закладами охорони здоров’я в період реформування системи має ґрунтуватися на принципах інтеграції традиційних і сучасних методів і форм управління, адекватних суті ринкових соціально-економічних перетворень.

 

Література.

1.         Багненко, С.Ф. Административная реформа и здравоохранение / С.Ф. Багненко, В.В. Стожаров, А.В. Кириллов, В.А. Федотов // Скорая медицинская помощь. – 2010. – № 4. – С.10 - 16.

2.         Беркутов, А.М. Современные тенденции и проблемы управления здоровьем / А.М. Беркутов, Ю.Б. Кириллов, Е.М. Прошин // Вестник новых медицинских тех- нологий. – 2009. – № 3-4. – С. 92 -104.

3.         Друкер, П. Классические работы по менеджменту / П. Друкер; [пер. с англ. И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева; ред. Р. Пискотина]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 219 с. – (Сколково).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info