zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

 

к.мед.н., доц. Ясинська Е.Ц., асист. Вацик М.З.

Україна, м. Чернівці

Вищий державний навчаьний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотация. В статье дана характеристика основных стилей управления в здравоохранении в период реформаторских изменений, а также показаны преимущества и недостатки каждого из них.

 

На сучасному етапі реформування охорони здоров’я відбуваються динамічні зміни у процесах та стилях управління. Виникають непередбачені ситуації, які потребують впровадження якісно нових методів впливу на управлінський процес. Запорукою ефективного управління медичною організацією є професійно підготовлені керівники [1, 150].

Проблеми теперішнього часу, пов’язані з ефективним управлінням, потребують ретельного вивчення стилів керівництва. Ефективне управління сприяє вирішенню різноманітних проблем, створює сприятливий психологічний мікроклімат у колективі, залучає кожного працівника до виконання завдань різної складності [2,121]. Успіх організації цілком залежить від вміння керівника використовувати управлінські функції у своїй діяльності (ставити завдання, мотивувати працівників на ефективну працю тощо).

Питання ефективного керівництва вивчалося ще з часів Ф. Тейлора (1856-1915). Незважаючи на проведення великої кількості досліджень, до теперішнього часу лишається невирішеним питання вибору найкращого стилю керівництва.

На різних етапах становлення управлінських процесів стилі керівництва змінювалися від командно – адміністративного до ліберального. В умовах адміністративно-командної системи управління провідними принципами управління були централізовані, переважно дисциплінарні та розпорядчі стилі управління [3, 98].

Сучасні динамічні зміни в охороні здоров'я вимагають від керуючої та керованої системи медичних закладів швидкої адаптації до соціально – економічних умов і переходу до Европейських стандартів. Успішний керівник у своїй повсякденній діяльності зобов’язаний знати управлінські функції, використовувати різні принципи і методи управління, дотримуватися певного стилю управління [4, 19].

В період реформаторських змін основне завдання провідних керівників охорони здоров'я полягає у застосуванні різноманітних підходів в управлінні, особливо це стосується кадрового потенціалу.

Методи та стилі управління безпосередньо пов’язані з індивідуальними якостями керівника. Стиль управління формується внаслідок взаємовідносин між керівником і підлеглими.

В управлінській діяльності виділяють три основні стилі керівництва: автократичний, демократичний і ліберальний. Всі інші стилі керівництва виникли в результаті поєднання основних.

Автократичний стиль керівництва полягає у зосередженні влади одного керівника. Управлінське рішення приймає тільки керівник і воно не підлягає обговоренню. Переважно використовуються адміністративно – командні стилі керівництва, які ґрунтуються на жорсткій дисципліні та контролі. Ініціатива підлеглих та нові ідеї не схвалюються, а в деяких випадках – пригнічуються. Авторитарний стиль може бути застосований:

·       при повсякденних, звичайних роботах, які не вимагають творчого підходу і новизни;

·       для забезпечення чіткості управління, яке дозволяє швидше приймати виробничі рішення, мінімізувати витрати;

·       для забезпечення в малих організаціях швидкої реакції на зміни умов зовнішнього середовища;

·       при добровільній згоді підлеглих на директивні методи керівництва;

·       виробнича ситуація вимагає застосування цього стилю управління.

Недоліки авторитарного стилю полягають у наступному:

·       придушення ініціативи і творчого потенціалу підлеглих;

·       слабка мотивація праці;

·       відсутність дієвих стимулів праці;

·       високий ступінь залежності від постійної волі керівника;

·       ігнорування досвіду виконавців.

Демократичний стиль управління найбільш привабливий для колективів організацій, ніж авторитарний. При цьому стилі управління керівник у своїй діяльності орієнтований на підлеглих. Демократичний стиль має наступні переваги:

·       керівник приймає рішення з урахуванням думки підлеглих, надає їм ініціативу у процесі роботи;

·       ініціює творчий підхід у роботі підлеглих;

·       дозволяє підлеглим вирішувати нестандартні завдання;

·       цікаві ідеї, висунуті підлеглими, приймаються за основу;

·       створення сприятливого психологічного клімату у колективі;

·       поєднання вимогливості керівника і моральної підтримки підлеглих;

·       деталізація цілей управлінських рішень, які приймаються організацією.

Демократичний стиль керівництва недоцільно застосовувати у випадках, якщо працівники мають недостатню кваліфікацію та малоактивні. Окрім того, даний стиль управління потребує багато часу на розробку та прийняття управлінських рішень, сприяє зниженню ефективності контролю з боку керівника. Демократичний стиль керівництва дозволяє уникнути суттєвих помилок при прийнятті управлінських рішень, враховує знання та досвід підлеглих. Керуючись демократичним стилем в управлінні, працівникам потрібно надати вільний вибір для вирішення завдань. Одночасно з тим, необхідно використовувати різні методи контролю для коррекції виконуваних завдань. Цей стиль управління дозволяє легше адаптуватися до мінливого середовища, передумовлює відповідну гнучкість, що дозволяє використовувати новітні технології в процесі управління.

Зі зростанням науково – технічного прогресу, запровадженням сучасних інноваційних технологій поширюється застосування ліберального стилю управління. Це пов’язано з тим, що висококваліфіковані фахівці не вважають за потрібне підпорядковуватися керівнику.

Недивлячись на свою своєрідність, ліберальний стиль має ряд наступних переваг:

·       значна свобода дій підлеглих;

·       заохочується ініціатива підлеглих;

·       підлеглі позбавлені прискіпливого контролю;

·       підлеглі всебічно інформовані про стан справ в організації, ознайомлені з перспективами її діяльності;

·       співробітники найчастіше отримують задоволення від своєї праці, що сприяє зростанню позитивного психологічного клімату у колективі;

·       підлеглі несуть повну відповідальність за свої дії;

·       висока трудова мотивація співробітників.

Ліберальний стиль у своїй діяльності може застосовувати тільки керівник, який має високу кваліфікацію в управлінні, досконало знає усі нюанси у роботі організації, вміє контактувати з неформальним лідером, делегувати повноваження, координувати та вдало визначати основні напрямки роботи.

Існує певна небезпека для керівника, який притримується ліберального стилю керівництва. Особливо це характерно при конфліктних ситуаціях, виникненні амбіцій, боротьба за їх перевагу.

Таким чином, при відсутності регламентованих децентралізованих повноважень неформальні лідери можуть привласнити собі функції керівника і користуватися великим впливом на колектив. За таких умов, менеджер може втратити особистий авторитет та відповідний статус у підпорядкованому йому колективі. Невисокий рівень вимогливості до підлеглих часто призводить до низької якості завдань, які вони виконують. Тому ефективність ліберального стилю залежить від прагнень членів колективу, чіткого формулювання цілей керівником в умовах діяльності організації.

У сучасних умовах найбільш оптимальним для керівника вважається динамічний стиль управління. Для такого стилю характерно: чіткі погляди на будь-які питання, творчі підходи до рішення різноманітних проблем, спроможність до «розумних ризиків», нетерпимість до недоліків, уважне відношення до підлеглих, відсутність суб’єктивізму та формалізму, керування колективною думкою у рішенні будь – яких питань.

Безумовно, жоден стиль управління не є універсальним для всіх типів організацій. У кожному конкретному випадку між стилями управління існує певний дисбаланс. Збільшення елементів одного стилю, призводить до зменшення - інших. Не існує єдиного ефективного стилю керівництва, який був би придатним для керівника любої ланки та ефективним для усіх ситуацій.

 

Література.

1.     Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Практикум. Навчальний посібник для студ. екон. вузів. / Л.І. Скібіцька, Г.В.Жаворонкова, Т.В. Сівашенко. - К.: Освіта України, 2010.- 333 с.

2.     Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: Навч.посібник / Л.І. Скібіцька. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 230 с.

3.     Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді: Навч. посібник / Л.М.Карамушка, О.А.Філь, В.В. Левковець та ін. – К.: Наук. світ, 2008. –182 с (література до додатка).

4.     Александрова О.Ю. Модель реформирования муниципальной системы здравоохранения / О.Ю. Александрова, И.В. Груздева // Экономика здравоохранения. – 2005. - № 9. С. - 17 - 20.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info