zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ СЕЛЕЗІНКИ

 

Дунаєвська О.Ф.

Україна, м. Житомир,

Житомирський національний агроекологічний університет

 

Представлен краткий обзор литературы по вопросу наличия и локализации биологически активных веществ в селезёнке. В клетках тканей селезёнки содержатся ферменты, нейромедиаторы, регуляторные пептиды, различные виды цитокинов. Показано изменение концентрации нейромедиаторов в тканях селезёнки на протяжении суток.

 

Селезінка – багатофункціональний орган, який забезпечує імунний захист організму та лімфоцитоутворення. На кафедрі анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету було виконане гістохімічне дослідження селезінки [1], яке є частиною наукової тематики «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології», державний реєстраційний № 0113V000900. Встановлено локалізацію ДНК, РНК, білків, ліпідів, глікогену в структурах селезінки собак. Дана стаття присвячена вивченню біологічних активних речовин (БАР) селезінки.

Ретикулоендотеліальні елементи селезінки багаті гідролітичними ферментами, їх активність в клітинах білої (БП) і червоної пульпи (ЧП) різна. Так, кисла фосфатаза, β-глюкоронідаза, β-галактозидаза, β-глюкозидаза і ін. знаходяться переважно в лізосомах ретикулярних клітин і макрофагах ЧП. В ретикулярних клітинах і лімфоцитах лімфоїдних вузликів (ЛВ) активність цих ферментів нижча, ніж в клітинах ЧП. Лужна фосфатаза, аденозинтрифосфатаза, 5-нуклеотидаза, ацетилхоленестераза зустрічаються переважно в клітинах БП [2]. Фосфопртеїнфосфатаза каталізує дефосфорилювання казеїну, АТФ, АДФ, пНФФ (паранітрофенилфосфат) і практично не дефосфорилює АМФ і 2-гліцерофосфат [3]. Тирозинкіназа селезінки – важливий компонент внутрішньоклітинного сигналізуючого шляху для різних рецепторів [4], вона регулює лімфоцитоутворення [5]. Тирозинкіназа селезінки здатна пригнічувати диференціацію остеобластів [6]. Гемоксигеназа зберігає активність в результаті постійного індукування гемоглобіном, що звільняється під час руйнування старіючих еритроцитів [7]. Виявлено фермент з властивостями фібринстабілізуючого фактора плазми крові [8].

В тканинах селезінки виявлені нейромедіатори і досліджено коливання їх концентрації потягом доби. Так, у щурів вміст адреналіну знаходився в межах від 5,93 до 35,53 мкг/г тканини. Рівень його починав збільшуватися з 18 год, досягав максимуму в 22 год і до 6 год знижувався. Вміст норадреналіну коливався в межах 3,5-15,6 мкг/г тканини, значення було максимальним о 2 год. Вміст дофаміну змінювався протягом доби від 3,0 до 23,2 мкг/г тканини з підвищенням вдень і зниженням вночі [9]. Люмінесценція гранул ЛВ обумовлена вмістом в них серотоніну і катехоламінів [10].

Провідною функцією стромальних клітин є створення специфічного мікрооточення для розвитку гемопоетичних і імунокомпетентних клітин, чому сприяє синтез клітинами ретикулярної строми необхідних ростових факторів і цитокінів, зокрема, інтерлейкінів-6, 7, 8, 11, 12, 14 (ІЛ). В Т-лімфоцитах знайдено присутність ІЛ-2 [11, 12], який є одним з найважливіших цитокинів імунної системи (ІС) [11]. Цитокіни грають головну роль в активації Т-клітин в імунній відповіді. Іноді тип імунної відповіді залежить від цитокінів, які секретуються Т-лімфоцитами при взаємодії Т- і В-клітин [13, 14]. ІЛ-12, що продукується макрофагами, сприяє розвитку Th1-відповіді, а під впливом ІЛ-4, який продукується базофілами, тучними клітинами, еозинофілами Т-клітини СД4+Т диференціюються в Th2-хелпери. Th1 відповідає за клітинний імунітет, Th2 – за гуморальний. ІЛ-6 і ІЛ-11 інгибують синтез макрофагами протизапальних цитокінів, а їх дія визначає розвиток запального процесу. ІЛ-13 здатний пригнічувати функції макрофагів. ІЛ-12 синтезується в ранній індуцибельній відповіді, що на першому етапі інфекційного процесу визначає його розвиток. ІЛ-4, 5, 6, 10 відіграють важливу роль в синтезі імуноглобулінів-антитіл [14]. Є відомості про наявність добових варіацій вмісту цитокінів, зокрема, ІЛ-2 в крові та лімфоїдних органах, показані хронозалежні ефекти введення ІЛ-2 та клітинний склад органів ІС і функціональну активність лімфоцитів [15]. ІЛ-1 посилює обіг норадреналіну в селезінці та активізує симпатичні нерви [16]. Рецептори ІЛ-2, 7, 15 сприяють проліферації і функціональній активності CD4+ и CD8+ Т-клітин [17]. Різновид лектину галектин-1 впливає на Т-лімфоцити шляхом регуляції їх дозрівання, активації, диференціації, модуляції секреції цитокінів і індукції апоптозу [18]. Регуляція імунної відповіді у класах риб і амфібій здійснюється цитокінами – інтерлейкінами 1, 2 і макрофагінгібуючим фактором [19].

В селезінці виробляються низькомолекулярні БАР: аміни, які нормалізуючи вміст 11-ОКС та пептиди, які понижують концентрацію кортикостероїдів [20].

 

Список джерел та літератури

1.     Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» / О.Ф. Дунаєвська. – К., 2007. – 22 с.

2.     Кузьмичёва Е.В. Клинико-морфологическое обоснование ультразвуковой диагностики структурно-функционального состояния селезёнки у собак : автореф. дисс. на соискание науч. степеня к. вет. наук : спец. 16.00.05. «Вет. хирургия», 16.00.02. «Патология, онкология и морфология животных» / Е.В. Кузьмичёва. – М., 2009. – 18 с.

3.     Резяпкин В.И. Фосфопротеинфосфатаза ядер селезёнки быка: физико-химические свойства и механизм действия : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. биол. наук : спец. 03.00.04 “Биохимия” / В.И. Резяпкин. – Л., 1984. – 15 с.

4.     Correlation of disease activity in proliferative glomerulonephritis with glomerular spleen tyrosine kinase expression / Stephen P. McAdoo, Gurjeet Bhangal, Theresa Page, H. Terence Cook [et al] // International Society of Nephrology. – 2015. – Р. 1-9. Режим доступу: http://www.kidney-international.org.

5.     Molecular cloning, expression pattern, and molecular evolution of the spleen tyrosine kinase in lamprey, Lampetra japonica / Chang Liu, Peng Su, Ranran Li, Qiong Zhang [et al] // Dev Genes Evol. – 2015. DOI: 10.1007/s00427-015-0492-5.

6.     Spleen tyrosine kinase suppresses osteoblastic differentiation through MAPK and PKCα / Kiyoshi Yoshida, Chikahisa Higuchi, Akio Nakura, Hideki Yoshikawa // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2011. – №4, vol. 411. Р. 774-779.

7.     Braggins Р. Characterization of two heme oxygenase isoforms in rat spleen: Comparison with the hematin-induced and constitutive isoforms of the liver / P: Braggins, G: Trakshel, R. Kutty, M. Maines // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 1986. – № 2, vol. 141. – Р. 528-533.

8.     Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства ткани селезёнки в ближайшие часы после её забора Б.Н. Котв , И.В. Гайворонский, В.С. Алексеев [и др.] // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2014. – № 3. – С. 27-32.

9.     Нарвыш Л.В. Организация циркадианных ритмов содержания катехоламинов в селезёнке, вилочковой железе и миелограммы при гипо- и гиперпаратиреозе : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. биол. н. 03.00.13 «Физиология» / Л.В. Нарвыш. – Ставрополь, 2006. – 18 с.

10.  Бочкарева А.Г. Влияние болевого стресса на морфофункциональное состояние селезёнки крыс : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. биол. н. : спец. 03.00.25 «Гистология, цитология и клеточная биология» / А.Г. Бочкарева. – Чебоксары, 2002. – 17 с.

11.  Барабанова С.В. Экспрессия генов c-fos и интерлейкина-2 в клетках головного мозга и селезёнки при стрессорных воздействиях : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. биол. н. : спец. 03.00.14 «Биохимия», 14.00.16 «Патологическая физиология» / С.В. Барабанова. СПб, 2000. – 18 с.

12.  Raber J. IL-2 induce vasopressin realize from hypothalamus and the amigdala: Role of nitric oxide-mediated signaling / Raber J., Bloom F.E. // J. Neurosci. – 1994. – V. 14. – P. 6187-6095.

13.  Кашкин К.П. Цитокины иммунной системы: основные свойства и иммунологическая реактивность / К.П. Кашкин // Клин. лаб. диагностика. – 1998. – № 1. – С. 21.

14.  Поройская А.В. Морфофункциональная характеристика селезёнки и лимфатических узлов при экспериментальном воспроизведении лихорадки западного Нила : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 «Патологическая анатомия» / А.В. Поройская. – Волгоград, 2004. – 24 с.

15.  Влияние разных суточных режимов введения ИЛ-2 на пролиферативную активность в субпопуляционный состав клеток тимуса и селезёнки в модели хронической реакции «трансплантат против хозяина» у мышей / А.В. Шурлыгина, О.Т. Кудаева, О.П. Колесникова  // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2013 .- N 7. - С.85-89.

16.  Akiyoshi М. Interleukin1 increases norepinephrine turnover in the spleen and lung in rats / M. Akiyoshi, Y. Shimizu, M. Saito // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 1990. – № 3, vol. 173. – Р. 1266-1270.

17.  Сохоневич Н.А. Роль цитокинов, имеющих общую Y-цепь рецепторов (IL-2, IL-7, IL-15), в регуляции функциональной активности Т-лимфоцитов : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. биол. наук : спец. 03.03.01 “Физиология” / Н.А. Сохоневич. – М., 2015. – 22 с.

18.  Роль галектина-1 в регуляции гомеостаза Т-лимфоцитов / В.Д. Якушина, О.А. Васильева, Н.В. Рязанцева [и др.]. // Бюллетень сибирской медицины. – 2011. – № 6. – С. 93-99.

19.  Грушко М.П. Клеточный состав кроветворных органов половозрелых самок представителей класса рыб, земноводных и пресмыкающихся : автореф. дисс. на соискание науч. степеня доктора биол. наук : спец. 03.03.04 “Клеточная биология, цитология, гистология” / М.П. Грушко. – Астрахань, 2010. – 44 с.

20.  Корпачёв В.В. Гуморальные факторы селезёнки в регуляции гормонального баланса и процессов адаптации в организме : автореф. дисс. на соискание науч. степеня доктора мед. наук : спец. 14.00.03 “Эндокринология” / В.В. Корпачёв. – К., 1992. – 36 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info