zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Горанець О.І., Щербакова І.С.

Україна, с. Очеретине, Олександрівський район, Донецька область,

Очеретинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.

 

Abstract. The article proved the actuality, positiveness, importance and efficiency of webquest using in an educational process.

Key words: webquest, methodology of studies.

 

Актуальність. Освіта XXI століття – це освіта для різносторонньо розвинутої людини. Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти при виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної освіти, головне завдання якої підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому, і професійних ситуаціях. В Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. чітко зазначено: «Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, підприємливі люди, які здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, динамічними, конструктивними фахівцями, володіти розвиненим почуттям відповідальності за долю країни». І саме вчителям потрібно швидко опанувати дедалі більші об’єми інформації, бути здатними до професійного саморозвитку та критичного сприйняття значного потоку інформації й активно впроваджувати нові інформаційні технології у процес навчання. Необхідно «йти в ногу» з інформаційним суспільством і його підростаючим поколінням.

Тож, реалізація сучасної освітньої політики в Україні вимагає від педагога виконання нових функцій. Серед них функція використання педагогіки співпраці, педагогіки творчості. Тому актуальним завданням сьогодення кожного освітнього закладу – від школи до ВУЗу – є впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

Застосування новітніх технологій радикально змінює систему освіти: педагог виступає організатором пізнавальної діяльності, де головна дійова особа – учень. Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Державний стандарт середньої загальної освіти передбачають здійснення всебічного розвитку і виховання особистості. Лише педагог, який може мислити креативно і прогресивно, прогнозувати результати своєї діяльності й моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки, є гарантом нової якості освіти. Сьогодні на допомогу вчителям і викладачам прийшли нові педагогічні технології: технологія рівневої диференціації, проблемне навчання, проектне навчання, ігрові, групові технології, ІКТ та інші. Впровадження їх у практику роботи активізує процес навчання, підвищує ефективність уроку, збільшує об’єм творчої самостійної роботи учнів.

Застосування різних інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі сприяє підвищенню творчої активності учнів. Комп’ютер об’єднав учителя, учнів, батьків, які допомагають створювати фільми, презентації, проекти. Мережа Інтернет стала складовою частиною сучасної освіти. Активна робота з комп’ютером формує у учнів більш високий рівень самоосвітніх умінь та навичок. При цьому слід зазначити, що нові технології навчання дозволяють об’єднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. У зв'язку з цим особливого значення набуває впровадження тематичних освітніх Web-квестів як основного виду навчальної діяльності, що сприяє досягненню і дидактичних, і розвиваючих цілей навчання. Web-квест є одним із популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій.

Web-квест (webquest) в педагогіці – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Найбільш важливою складовою Web-квесту є пошуково-пізнавальні завдання, які повинні бути здійсненними і захоплюючими, спонукати учнів мислити і самовдосконалюватися.

Web-квест являє собою освітній сайт, присвячений самостійній дослідницькій роботі учнів з певної теми з гіперпосиланнями на різні веб-сторінки. Структура Web-квесту: вступ, центральне завдання, список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді), опис процедури роботи, критерії та параметри оцінювання, керівництво до дій, висновок.

Технологія Web-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно формувати цілий ряд компетенцій:

·       використання ІКТ для вирішення завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації та оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, web-сайтів, баз даних тощо);

·       самонавчання і самоорганізація;

·       робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);

·       уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;

·       навички публічних виступів.

Тематика Web-квестів різноманітна. Вони можуть охоплювати окрему проблему, тему, бути міжпредметними. Враховуючи різний рівень навченості учнів та їх індивідуальні здібності, проблемні завдання можуть відрізнятися мірою складності. Тобто, в основі Web-квесту лежить диференційована індивідуальна або групова робота учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених учителем. А це дає курс на ініціативу учнів, сприяє виробленню умінь приймати своє рішення обґрунтовано.

Для створення Web-квесту необхідно визначити тему, обрати сайт, на якому розміщена матриця (шаблон) для створення Web-квесту; надати завдання у вигляді презентації, тексту або візуального матеріалу; розробити критерії оцінювання; знайти джерела інформації, якими користуватимуться учні для пошуку відповідей та, маючи план і основну інформацію, приступити до розміщення Web-квесту на сайті. Результати виконання Web-квесту – це усні виступи, комп'ютерні презентації, буклети, публікації робіт учнів у вигляді web-сторінок і web-сайтів.

Web-квест – це формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів. Учасники Web-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності. При використанні Web-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, зростає їх пізнавальна активність.

Сьогодні все більшу популярність набувають так звані «хмарні» сервіси, до яких належить продукт компанії GoogleGoogle Drive, або Google Диск. «Хмаринкою» називають все, що знаходиться в мережі Інтернет за межами комп'ютера, або іншого гаджета. «Хмарні» сервіси – це всі послуги, що надаються за допомогою інформації, розміщеної на серверах в мережі. Google Drive – це жорсткий диск для збереження інформації на сервері компанії Гугл в мережі Інтернет, на якому можна розміщати тексти, фото, відео, а також одночасно декільком користувачам працювати над створенням презентацій, фотоальбомів, публікацій. Робота з серверами є дистанційним навчанням, що актуально в наш час.

Висновок. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчальному процесі збільшує можливості творчості як учителя, так і учнів, підвищує інтерес до навчання, стимулює засвоєння навчального матеріалу, призводить до інтенсифікації освітнього процесу, допомагає реалізувати весь потенціал особистості – пізнавальний, творчий, комунікативний, естетичний, моральний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів. Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, необхідно прагнути активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.

 

Список використаних джерел.

1.     Бондар С, Момот Л., Липова Л., Головко М. Перспективні педагогічні технології: Навч. посіб. / За ред. С. Бондар. — Рівне: Тетіс, 2003. — 200 с.

2.     Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

3.     Мариновська О. Упровадження педагогічних інновацій: система проектно-впроваджувальної діяльності // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3. — С. 34—39.

4.     Освітні технології: Навч.-метод. посібн. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін., За заг. ред.О.М. Пєхоти . — К .:А .С. К., 2001.

5.     Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібник. — К.: А.С.К., 2004. — 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info