zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧИХ ПУНКТІВ

 

Іванов О.В.

Україна, м. Івано-Франківськ

 Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

В настоящее время вопросы реконструкции и модернизации газотранспортной системы является крайне актуальными. Рассмотрены существующие методы выбора оптимального количества газорегулирующих пунктов по различным критериям.

 

Питання реконструкції стосується як магістральних газопроводів так і газорозподільних станцій (ГРС).

Необхідність в модернізації ГРС обумовлена наступними факторами:

·       довготривалі терміни експлуатації ГРС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», більшість з яких було збудовано в 60-80 роки минулого століття;

·       зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування ГРС і будинків операторів;

·       зміни характеристик технологічного обладнання ГРС з метою підвищення ефективності та надійності його роботи;

·       підвищення рівня контролю і автоматизації технологічних процесів, що відбуваються на ГРС.

Реконструкція ГРС можлива різними способами:

1.     Реконструкція ГРС шляхом заміни окремих вузлів.

2.     Реконструкція ГРС шляхом заміни існуючої на нову блочно-модульну автоматичну газорозподільну станцію.

3.     Реконструкція шляхом будівництва нової ГРС за індивідуальним проектом.

У випадку ліквідації окремих ГРС виникає питання заміни їх на газорегуляторні пункти і необхідності вибору оптимальної їх кількості. ГРП (газорегуляторний пункт) – комплекс обладнання для зниження тиску газу і підтримання його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці, розташований в будинках (окремо стоячих та прибудованих до інших будинків), приміщеннях, вбудованих в будинки, а також на відкритих площадках [1].

Кількість ГРП для живлення газом мереж низького тиску значно впливає на розмір капіталовкладень на газифікацію міста. При збільшенні числа ГРП зменшуються розрахункові діаметри газопроводів низького тиску і в зв'язку з цим зменшуються металовкладення і вартість мережі низького тиску. Одночасно з ростом числа ГРП підвищується вартість самих ГРП, а також мереж середнього або високого тиску, яка живить ці пункти, так як збільшується її протяжність. Оптимальне число ГРП відповідає мінімуму сумарних капіталовкладень і експлуатаційних витрат в систему газопостачання, тобто мінімуму приведених витрат.

У роботах П.М. Гофмана-Захарова [2], С.А. Маркова, А.А. Іоніна [3], С.А. Солодкова [4] для вибору оптимального числа ГРП пропонується розрахунково-аналітичний метод. В основу цього методу закладена теоретична модель газової мережі з правильними квадратними кварталами однакового розміру, з рівномірною щільністю газоспоживання на всіх ділянках газопроводів. П.М. Гофман-Захаров рекомендує визначати число ГРП по радіусу їх дії в залежності від питомого навантаження в мережах низького тиску. Для схематичної симетричної газової мережі можна допустити з деякою погрішністю, що між усередненими витратами газу і діаметром мережі низького тиску існує наступна зв'язок:

             ,                                                               (1)

де  - усереднена витрата газу;  - радіус дії ГРП;  - допустимий перепад тиску у мережі.

Надалі розрахунок ведеться за мінімумом сумарної вартості будівництва ГРП і газопроводів:

,                                                    (2)

де  - вартість будівництва всіх ГРП та газопроводів низького тиску;

 - вартість спорудження 1 м газопроводу разом із прокладанням.

Недоліком даного методу вибору оптимального числа ГРП на газових мережах низького тиску є те, що не враховуються зміни середньої довжини ділянки мережі низького тиску, яка практично змінюється в чималому діапазоні (приблизно від 50 до 150-300м), а також середньої вартості ділянок газопроводів середнього або високого тиску, що підводять газ до ГРП.

Пізніше був запропонований метод розрахунку оптимальної кількості ГРП по оптимальному навантаженні на один ГРП, що дозволяє визначити також конструкцію ГРП і вартість будівництва

,                                                                   (3)

де  - радіус дії ГРП;  - вартість спорудження ГРП із врахуванням підвідних газопроводів; B - різниця вартості спорудження газопроводів діаметром 200 і 100 мм на 1 км; q - питома витрата газу на 1 м газопроводу низького тиску; lср - середня довжина ділянки мережі, що визначається шляхом ділення загальної довжини газопроводів на число ділянок.

Для визначення оптимального навантаження  на один ГРП формула має вигляд

.                                                                                            (4)

Даний спосіб прийнятний для ідеалізованої схеми, де ГРП розміщують в шаховому порядку, а відгалуження від ГРП – правильними рядами.

Висновок: з викладеного видно, що розрахунково-аналітичний метод дозволяє вибрати оптимальне число ГРП без варіантних гідравлічних розрахунків мереж. Трудомісткість розрахунку при цьому мінімальна. Але, з іншого боку, розрахунково-аналітичний метод в силу цілого ряду покладених в його основу припущень і спрощень може давати значні похибки. У всякому разі цей метод абсолютно не враховує ні місцевих особливостей кожного міста (його планування), ні особливостей розподілу навантажень газоспоживання в кожному конкретному випадку, не кажучи вже про існуючу похибки вихідної інформації в стадії проектного рішення.

А.М. Левін [5] для визначення оптимального числа ГРП на газових мережах низького тиску застосовує метод попереднього розрахунку одного варіанта газопроводу. На відміну від раніше описаних способів, при використанні методу попереднього розрахунку, по-перше, середня витрата газу при будь-якому радіусі дії визначається через заздалегідь підраховану середню витрату при довільно обраному радіусі дії і, по-друге, металовкладення в газопроводи також розраховуються через відомі значення для радіуса дії ГРП R.

У роботі А.М. Левіна оптимальне число ГРП визначається по мінімуму сумарних капіталовкладень в газопроводи і ГРП

,                                                                                (5)

де

,                                                                                           (6)

де - металовкладення в газопроводи низького тиску, розраховані для деякого числа ГРП ; r-умовна вартість одиниці маси металу.

Розроблений А.М. Левіним метод визначення оптимального числа ГРП з попереднім розрахунком одного варіанту газової мережі дозволяє в якійсь мірі врахувати місцеві особливості схеми газопостачання міста (так як вимагає попереднього прорахунку газової мережі при деякому числі ГРП, рівному ), конфігурацію і планування житлових кварталів, характер розподілу навантажень. Однак, в даному способі не враховуються річні експлуатаційні витрати на обслуговування ГРП і мережі, а також вартість будівництва газопроводів середнього або високого тиску, що підводить газ до ГРП.

 

Перелік посилань на джерела

1.     Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання: ДБН В.2. 5-20-2001 [Текст]. — Офіційне видання. — К. : Держбуд України, 2001. — 286 с.

2.     Смирнов В.А. Технико-экономическое обоснование схем газоснабжения /В.А. Смирнов – М.: Стройиздат, 1964 – 187 с.

3.     Гофман-Захаров П.М. О технико-экономических предпосылках построения городских газоразводящих систем низкого давления /П.М. Гофман-Захаров // «Газовая промышленность» № II – М.,1956 – с.22–24.

4.     Ионин А.А. Газоснабжение / А.А. Ионин – М.: Стройиздат, 1981 – 414 с.

5.     Солодков С.А. Оптимизация схем газораспределительных систем / С.А. Солодков , С.А. Корнев // Молодой ученый. — 2015. — №24. — c. 216-218.

6.     Левин A.M. Определение оптимального количества газорегуляторных пунктов на газовых сетях низкого давления /A.M. Левин //Cб. «Новое в эксплуатации и проектировании газового хозяйства городов». – УССР: Гостехиздат, 1956 – с.99–109.

7.     Ляуконис А.Ю. Оптимизация городского газоснабжения /А.Ю. Ляуконис – Л.: Недра, 1989 – 302 сПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info