zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКАМИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Литвинюк Н.Я.

Україна, м. Чернівці

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. В статті проаналізовані методичні підходи прийняття ефективних управлінських рішень, використання сучасних методів економічного стимулювання, ситуаційного підходу до конкретного управлінського рішення.

 

Реформування охорони здоров'я на сучасному етапі визначається і характеризується перехідними процесами, які характеризуються відмовленням від адміністративної системи керування і вибором ринкової системи. Об’єктивні труднощі пов’язані з руйнуванням однієї системи управління і незавершеністю побудови іншої [ 1, 160 ].

Сучасні динамічні зміни в охороні здоров'я вимагають від керуючої та керованої системи медичних закладів швидкої адаптації до соціально – економічних умов і переходу до Европейських стандартів. Сучасний керівник у своїй повсякденній діяльності використовує різні принципи і методи управління, дотримуючись певного стилю управління [ 3, 150 ].

Основою ефективного керування закладами охорони здоров'я є професійна компетентність керівників, особливо це стосується прийняття управлінських рішень. Багатомірність, гнучкість і неординарність, унікальний характер кожного управлінського рішення в конкретній специфічній ситуації є основою керування.

Управлінське рішення – це результат конкретної управлінської діяльності менеджера, творчий процес у роботі керівника любого рівня [ 2,40].

Під прийняттям управлінського рішення розуміється вибір альтернатив типу «так» чи «ні». Процес прийняття управлінського рішення полягає у розробці відповідного алгоритму дій, які спрямовані на досягнення поставлених цілей.

На стадії підготовки управлінських рішень проводиться аналіз ситуації на мікро – і макрорівні, пошук, збір та обробка інформації, а також формування проблеми, яка потребує вирішення. На стадії прийняття управлінського рішення здійснюється розробка та оцінка альтернативних рішень, відбір критеріїв вибору оптимального рішення та його прийняття. На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом виконання даного рішення, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату.

Складність прийняття управлінських рішень в охороні здоров'я пов’язано з тим, що методологічні проблеми управління не можуть бути замінені технологічними рішеннями, навіть самими досконалими. Питання відбору інформації, її регулювання, методи обробки, оцінка компетенції керівників різного рівня лишаються актуальними.

Окрім того, необхідно чітко окреслити коло управлінських рішень, які належить розглядати керівникам відповідних рівнів.

Практичний досвід показує, що головний лікар не повинен приймати участь у рішенні проблем, які можуть бути вирішені без його прямої участі. Найменш ефективними і компетентними є рішення, які приймаються керівниками на рівні, який перевищує їх компетентність. Особливо це стосується простих рішень, коли до їх вирішення залучається велика кількість керівників і спеціалістів.

Для підвищення ефективності управління закладами охорони здоров'я необхідно змінювати технологію прийняття управлінських рішень. Залучення великої кількості керівників різної компетентності у процес прийняття та реалізації управлінського рішення може значно знизити результативність його вирішення. При застосуванні такої схеми проблема вирішується досить довго або не вирішується взагалі. Викривлення суті самої проблеми може привести до створення конфліктної ситуації та виникнення конфліктів.

Реформування управлінської системи закладами охорони здоров'я суттєво впливає на критерії оцінки компетентності керівників. Через швидкі зміни системи управління медичними закладами функції низької ланки управління можуть підлягати суттєвим змінам. Використання керівником свого минулого досвіду та сталих методів управління втрачає свою практичну значимість. Сучасний управлінець повинен приділяти велику увагу ситуаційному підходу, вміти виділяти загальні для багатьох конкретних випадків управління чинники, пріоритети яких визначаються для кожного випадку з урахуванням конкретних обставин у даний момент. В залежності від особливості ситуації повинні вибиратися різні стилі керівництва.

Таким чином, прийняття ефективних управлінських рішень повино ґрунтуватися не тільки на теорії менеджменту, але й методах економічного стимулювання, ситуаційного підходу до конкретного управлінського рішення та чіткого визначення кола компетентності керівників різних рівнів.

 

Література.

1.     Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: навч. посіб. : у 2 ч. / В. Д. Бакуленко. – К.: ВПЦАМУ, 2010. – 276 c.

2.     Казаковцев В.П., Куликова О.М., Овсянников Н.В. Стратегическое управление и разработка инвестиционных проектов в здравоохранении / В.П. Казаковцев, О.М. Куликова, Н.В. Овсянников // Росийская отоларингологія. – 2014. - №2 (69). – С. 39 – 43.

3.     Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Практикум. Навчальний посібник для студ. екон. вузів. / Л.І. Скібіцька, Г. В.Жаворонкова, Т.В. Сівашенко. - К.: Освіта України, 2010.- 333 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info