zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Мамалига С.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний Аграрний університет

 

The conditions of the market of organic products in Ukraine is investigated in the article. The analysis of production, marketing constraints and the main trends of the market are identified. The importance of the development of marketing activities on promotion and distribution of organic products is reviewed.

 

Однією із надзвичайно динамічних за темпами розвитку галуззю у світовому сільському господарстві є виробництво органічної продукції. Органічне землеробство розвивається дуже швидкими темпами і на сьогодні вже в 146 країнах світу ведеться статистика, щодо виробництва органічного продовольства. Серед 100 країн – найбільших виробників продукції органічного сільського господарства, Україна посідає 16 місце, що має суттєве значення з точки зору покращення її конкурентних позицій на світовому продовольчому ринку, оскільки наша країна за темпами розвитку цього сегменту випередила ряд європейських країн [1]. Така динаміка пов’язана з рядом факторів: стурбованістю громадських організацій станом навколишнього середовища, як наслідок використання шкідливих для ґрунтів хімічно синтезованих добрив та засобів боротьби із шкідниками, генетично модифікованих продуктів у рослинництві, введення в раціони харчування тварин біостимуляторів росту, а в разі захворювання – використання антибіотиків – у тваринництві. З одного боку, це призводить до збільшення захворювань серед споживачів продукції, з іншого – до критичного рівня забрудненості природного оточення.

Тема активно досліджується як зарубіжними, так і українськими вченими: В.І. Артиш, Б.В. Буркинський, Т.Г. Дудар, Т.О. Зайчук, М.І. Кобець, Є.В. Милованов, В.Ф. Сайко, П.В. Писаренко та інші. Крім того, тема викликає значну зацікавленість, оскільки пов’язана із формуванням продовольчої безпеки країни.

Україна має значний потенціал для розвитку органічного виробництва, адже маємо високу природну родючість ґрунтів, ґрунтів відносно чистих, оскільки останні роки сільськогосподарські товаровиробники в більшості випадків не мали фінансової можливості вносити необхідну кількість засобів для покращення врожайності. Слід також зазначити ряд вагомих економічних, екологічних та соціальних переваг для нашої держави, зокрема: зменшення залежності товаровиробників від промислових агрохімікатів, запобігання деградації земель і відновлення їх природної родючості, припинення забруднення водних і повітряних басейнів, збереження біорізноманіття, збільшення робочих місць у сільській місцевості, сприяння інноваційним сільськогосподарським дослідженням, виробництво натуральної продукції, яка має біологічно цінні якості та оздоровчі властивості. Це призводить до швидкого зростання зацікавленості з боку товаровиробників до виробництва органічної продукції (табл. 1).

 

Таблиця 1

Тенденції розвитку органічного виробництва в Україні*

Показники

Рік

2013 р. у % до 2002 р.

2002

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Площа сільськогосподар-ських угідь, тис. га

41800,4

41722,2

41625,8

41596,4

41576,0

41557,6

41536,3

41525,8

99,3

Загальна площа органічних с.-г. угідь, га

164449

241980

269984

270193

270226

270320

272850

393400

239,2

Частка площі органічних с.-г. угідь, % загальної площі сільськогосподарських угідь

0,39

0,58

0,65

0,65

0,65

0,65

0,66

0,95

0,56 в.п

Темпи приросту загальної площі органічних с.-г. угідь

-

1,008

1,080

1,000

0,999

1,000

1,009

1,44

-

Кількість господарств,шт.

31

72

118

121

142

155

164

175

564,6

Темпи приросту кількості господарств

-

1,028

1,282

1,025

1,173

1,091

1,058

1,067

-

*розраховано автором за даними [2], [3], [4]

 

Ринок органічної продукції в Україні перебуває на початковому етапі розвитку з обмеженою пропозицією та нерозвиненим попитом, але основне досягнення прибічників органічного виробництва – Українська держава вже офіційно визнала органічне сільське господарство. Тепер постає стратегічне завдання нарощування обсягів виробництва органічної продукції для задоволення власних потреб при одночасному виході на міжнародні продовольчі ринки, оскільки попит на українські органічні продукти зростає, як зі сторони кінцевих споживачів, так і від переробних підприємств.

Голова правління громадського об'єднання виробників сертифікованої органічної продукції «Органічна Україна» Олена Березовська на форумі Органічна Україна 2016 у м. Київ, що проходив в рамках популяризації органічної продукції та міжнародної виставки BIOFACH 2016 зазначила, що 50% прибуткового аграрного сектору займає органічне виробництво [5].

Становлення ринкових відносин в аграрному секторі вимагає формування основних інститутів сучасної економіки, серед яких вирішальне місце посідає маркетинг. Особливо важливим на етапі становлення ринку органічної продукції є питання використання суб’єктами підприємницької діяльності маркетингових інструментів для виявлення цільового споживача органічної продукції, дослідження його попиту, потреб та особливостей поведінки, аналізу маркетингового середовища й кон’юнктури ринку, а також розробки ефективної стратегії маркетингу.

Основою маркетингової діяльності виробника органічної продукції має стати комунікаційна політика, а саме:

-     публікації в національних періодичних виданнях інформації про переваги споживання і використання органічної продукції. Необхідно докладати особливих зусиль в такому напрямку комунікаційних заходів як товарна пропаганда;

-     успішні рекламні проекти, які б доносили головне повідомлення про корисність та цінність органічної продукції;

-     участь і підтримка заходів, присвячених здоровому способу життя, що дасть змогу популяризувати органічне харчування і підвищувати зацікавленість споживачів;

-     активна участь в заходах, присвячених органічній продукції. Одним із останніх заходів був Другий Національний Форум Органічна Україна 2016 та Друга виставка-пропозиція органічних товарів та послуг, які відбулися 3 березня 2016 року у м. Київ. В період з лютого по червень 2016 р. проходитимуть регіональні форуми «Органічна Україна 2016». На міжнародному рівні Україна втретє взяла участь у Найбільшій Світовій Органічній Виставці BioFach в 2016 році, яка щороку відбувається в Німеччині у м. Нюрнбергг. [6]. У 2016 р. було презентовано всього біля 2500 експонатів. Стенд України представив біля 100 експонатів, які демонстрували 11 українських компаній: 10 – виробників органічної продукції та орган сертифікації:

Agrofirma "POLE“ / Агрофірма «Поле» , Черкаська обл.

AGROECOLOGY / Компанія «Агроекологія», Полтавська обл.

GALEKS-AGRO / Галекс-Агро, Житомирська обл.

GRANIT-AGRO / Граніт-Агро, Полтавська обл.

Ethnoproduct / ЕтноПродукт, Чернігівська обл.

CASPER / Фірма «Каспер», Одеська обл.

Firma DIAMANT LTD / Фірма ДІАМАНТ ЛТД, Полтавська обл.

“AGROLIDER” COMPANY” / Компанія «Агролідер», Хмельницька обл.

TM LiQberry / LiQberry ТМ, Київська обл.

RIVNEHOLOD / Рівнехолод, Рівненська обл.

ORGANIC STANDARD / Oрганік Стандарт

Необхідність участі у заходах такого рівня дає змогу формувати імідж держави і виробників у сфері органічного виробництва зокрема, налагоджувати експортно-імпортні партнерські стосунки.

Надзвичайно важливим аспектом розробки маркетингової програми органічного товаровиробника є формування політики розподілу підприємства. Збутову діяльність необхідно підпорядковувати специфіці товару. Ланцюг збуту по можливості має бути прямий або однорівневий: виробник – кінцевий споживач або виробник – гуртовий чи роздрібний посередник – кінцевий споживач.

На ринку України функціонує велика кількість інтернет-магазинів, які пропонують різні види органічних товарів. З-поміж них: “Green Market, Магазин органических продуктов Natur Boutique (Натур Бутик), "ОрганікЕра", «EcoClub», Organic-Product, BezGmo.ua, "Ecomag" та ін..

Значним зрушенням в середовищі українських потужних рітейлерських мереж є налагодження співпраці із виробниками та операторами органічного ринку. Піонерами стали мережі Сільпо, Наш Край, Фуршет, Обжора, Ашан, Мегамаркет та ін.. Це дає підстави виробникам концентрувати зусилля на виробництві кінцевого органічного продукту, що забезпечить вигоду як споживачеві так і виробнику.

Успіх діяльності підприємства на сучасному етапі залежить від ефективності формування маркетингових стратегій, спрямованих на задоволення потреб споживачів, товаровиробників і суспільства в цілому. Тому дедалі більшої актуальності набуває концепція екологічного маркетингу, яка забезпечує підприємствам конкурентні переваги на ринку та найкраще задовольняє попит споживачів у якісній та екологічно безпечній продукції. Аналіз ринку органічної продукції в Україні ускладнюється відсутністю офіційних статистичних даних щодо обстеження органічних господарств. За оцінками вітчизняних науковців, в Україні близько 15 млн. га екологічно чистих земель придатні для вирощування органічної продукції.

В органічному агровиробництві з метою підвищення продуктивності виробництва та якості продукції максимально використовуються біологічні фактори збільшення природної родючості ґрунтів, агроекологічні методи боротьби з шкідниками і хворобами.

Впровадження органічного агровиробництва в Україні забезпечить населення натуральною продукцією з оздоровчими властивостями, зменшить залежність підприємств від зовнішніх факторів виробництва.

 

Джерела:

1.     Мациборко О. Проблеми розвитку виробництва органічної продукції сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] / О. Мациборко. — Режим доступу: http://intkonf.org/matsiborko-oa-problemi-rozvitku-virobnitstva-organichnoyi-produktsiyi-silskogo-gospodarstva-v-ukrayini/. Назва з екрану.

2.     Офіційний сайт торгового дому «Органік ера». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.organicera.com.ua

3.     Структура земельного фонду України та динаміка його змін. облдержадміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edorada.org/uk/node/159

4.     http://www.zerno.org.ua/download/category/16-vidannya-derzhkomstatu-ukrajini?start=10

5.     Програма - Форум Органічна Україна 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://forum.organicukraine.org.ua/schedule.html

6.     Украина в третий раз примет участие в Международной выставке органических пищевых продуктов BioFach в 2016 году. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://organico.od.ua/n170655-biofach-2016.htmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info