zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛОДЕКСТРИНІВ В ФАРМАЦІЇ

 

Моцар В.С.

Україна, м. Київ,

Національних університет харчових технологій

 

В настоящее время наблюдается резкое увеличение числа научных публикаций и патентов, связанных с исследованием и практическому использованию циклодекстринов в фармации. Вместе с тем анализ литературы в этой области позволяет сделать вывод о ряде преимуществ полученных лекарственных препаратов при комплексообразовании с циклодекстринами. Значительным преимуществом применения циклодекстринов (ЦД) в фармации является простота получения комплексов с лекарственными веществами.

Таким образом, в данной работе рассматриваются вопросы, связанные с использованием циклодекстринов в фармации для улучшения физико-химических, биофармацевтических характеристик лекарственных препаратов. Показаны преимущества использования комплексообразования циклодекстринов с биологически активными веществами в лекарственных препаратах.

 

Сучасні технології і різноманіття допоміжних речовин з широкими спектром властивостей дають змогу, в значній мірі, варіювати характеристики лікарських речовин при включенні їх в лікарську форму, забезпечуючи спрямовані розробки компонентів та технологій для створення лікарських препаратів з бажаними фармакокінетичними і терапевтичними властивостями [1].

Однією з основних фармацевтичних характеристик, що визначає біоеквівалентність препарату, вважається розчинність лікарської речовини [1]. Розчинність багато в чому дає можливість для створення лікарської форми з ефективною дозою лікарського засобу, кінетику вивільнення його з лікарської форми, швидкість і повноту всмоктування. Особливо гостро ця проблема стоїть при створенні препаратів на основі погано розчинних лікарських засобів [2].

В даний час розроблені і використовуються різні шляхи підвищення розчинності лікарських речовин: використання спеціальних допоміжних речовин - промоторів всмоктування, солюбілізація, отримання твердих дисперсних систем, включення в ліпосоми, нанокапсули та інші [2]. До числа таких методів відноситься також включення лікарських засобів у комплекс із циклодекстринами.

Циклодекстрини, являють собою циклічні невідновлювальні олігосахариди, які отримують в результаті ферментативного розкладання крохмалю [2], за допомогою ферменту циклодекстрин-глюканотрансферази (ЦГТ-аза) (К.Ф.2.4.1.19), що продукується переважно мікроорганізми роду Bacillus. Залежно від умов реакції циклодекстрини містять 6, 7 або 8 ланок глюкози, з'єднаних а - (1,4) зв'язками. Такі з'єднання відомі як α-, β- і γ-циклодекстрини. Із літератури відомо, що переважно α-циклодекстрини утворюють ЦГТ-ази, що синтезує Bacillus macerans, β-циклодекстрини – B. circulans, а γ-циклодекстрини – Bacillus sp. [2, 3].

Циклодекстрини, внаслідок унікальної будови (гідрофільна поверхня і гідрофобна внутрішньо-молекулярна порожнина), у рідкому або твердому стані здатні утворювати комплекси включень з різними органічними і неорганічними молекулами. Ці сполуки виявляють нові фізико-хімічні властивості, не характерні для речовин окремо та здатні проявляти такі зміни, як стійкість до нагрівання і окислення, збільшення розчинності і т.д. [2, 5].

Включення молекули лікарської речовини в молекулу циклодекстрину є по суті молекулярною капсуляцією, що призводить до значних змін фізико-хімічних, і навіть біологічних властивостей молекули лікарської речовини, а саме: збільшення стабільності молекул, зниження летючості, поліпшення їх розчинності і біодоступності [3]. Цікавий механізм утворення включень. Такий тип включення називається «господар – гість». У вільному стані порожнина циклодекстрину заповнена водою, яка витісняється гідрофобною сполукою. Гідрофобна молекула орієнтується так, щоб контакт між її гідрофобною частиною і молекулярної порожниною циклодекстрину був максимальний. Гідрофільна частина включається молекули залишається поза порожниною циклодекстрину, забезпечуючи контакт з гідроксильними групами циклодекстрину, що пояснює наявність водневих зв'язків. Таким чином, взаємодія циклодекстрину з лікарськими речовинами відбувається за рахунок гідрофобної взаємодії, ван-дер-ваальсових сил і утворення водневих зв'язків [3, 4].

Перспективи застосування комплексів включення в фармації, в основному, пов'язані зі зміною біофармацевтичних і фізичних властивостей лікарських речовин. При комплексоутворенні відбувається маскування неприємного запаху і смаку, зміна агрегатного стану, підвищення розчинності у воді ліпофільних речовин, біодоступності та фармакологічної активності, спостерігається пролонгування терапевтичної дії і ослаблення небажаних побічних ефектів лікарських речовин. У комплексі включення підвищується стійкість речовин до впливу факторів навколишнього середовища: температури, світла, окислювачів [4].

Так, при включенні в комплекс включення валідолу усувається специфічний запах препарату, підвищується його стабільність. Для екстрактів женьшеню та цибулі шляхом комплексоутворення коригується запах і смак [2], β - циклодекстрин і його похідні в комплексі включення інгібують процес фотохімічного розкладу нітрогліцерину і ретинолу ацетату [3]. Крім цього, комплекс включення з нітрогліцерином добре таблетується.

Циклодекстрини широко використовуються для стабілізації простогландинів, які в якості активної речовини містять альпростадил, включений у комплекс з β-циклодекстрином [3]. З літератури також відомо, що комплексоутворення з хлорамбуцилом призводить до помітного зниження швидкості його гідролітичного розщеплення, гальмує окислення простогландинів і холекальциферолу [4].

Вивчення швидкості вивільнення комплексу включення γ-аміномасляної кислоти з β-циклодекстрином показало, що він володіє пролонгованою дією в порівнянні з вихідною лікарською субстанцією [4].

Також з літератури відомі дані про застосування модифікованих циклодекстринів в композиції з поверхнево-активними речовинами з метою створення стійких пролонгованих лікарських форм для парентерального, ентерального і трансдермального застосування [5].

Багато літератури присвячено вивченню солюбілізації лікарських речовин з комплексом β-циклодекстрину і його похідних. Прикладом є включення в комплекс β-циклодекстрину з індометацином підвищується розчинність останнього. У процесі комплексоутворення з β-циклодекстрином підвищується гідрофільність ряду стероїдних сполук [4, 6].

При вивченні властивостей комплексу включення β -циклодекстрину з лікарськими речовинами in vitro методом діалізу через напівпроникну мембрану відомо про підвищення їх розчинності, що приводить до збільшення біодоступності препарату [3].

Протизапальна активність кортизону ацетату в комплексі включення з β-циклодекстрином, як встановлено в дослідах in vivo, підвищується в 4 рази [4].

В літературі описані численні дослідження, присвячені утворенню комплексів включення карбамазепіну з β- і γ-циклодекстрином, в результаті чого дані комплекси володіють підвищеною біодоступністю, у них значно знижені побічні ефекти, властиві препарату [5].

Лише декілька досліджень були проведені для вивчення введення очних крапель, що містять комплекс включення лікарської речовини. Тим не менш було відмічено зменшення місцевої дратівливості, викликаного флюрбіпрофеном, коли останній був включений до β-циклодекстрину [3]. Також виявлено, що включення натрію сульфацетаміду в β-циклодекстрин збільшує його вивільнення з очних мазей [5].

Проведений аналіз літературних джерел показав [3, 4, 5, 7], що метод комплексоутворення біологічно активних речовин (БАР) із циклодекстринами має багато переваг, а саме:

- значне підвищення розчинності ліпофільних речовин у воді та фізіологічних середовищах (для більшості БАР – на 1-2 порядки), і, як наслідок, поліпшення їх біофармацевтичних характеристик;

- маскування неприємних органолептичних властивостей, зокрема гіркого смаку, притаманного багатьом синтетичним лікам і деяким рослинним БАР (алкалоїдам, глікозидам);

- захист БАР від агресивних факторів зовнішнього середовища, а також летких речовин від випаровування, що є актуальним для препаратів з ефірними оліями;

- можливість капсулювання або таблетування порошкоподібних мас із рідкими, густими або смолоподібними інгредієнтами, зокрема рослинними ліпофільними комплексами;

- достатньо широкий асортимент доступних циклодекстриніва придатні для створення різних лікарських форм – твердих, м’яких, парентеральних, аерозольних та ін.;

На підставі наведених даних можна зробити висновок про актуальність використання комплексоутворення лікарських речовин та БАР з циклодекстринами для поліпшення біофармацевтичних і фізико-хімічних властивостей.

 

Література

1.     А.В. Астахова. Н.Б. Демина. Современные технологии лекарственных форм: получение. Исследование и применение комплексов включения лекарственных веществ с циклодекстринами (обзор)// Химико-фармацевтический журнал. – 2004. –№2. –46-49.

2.     Омельченко И.А.; Ярных Т.Г., Борщевский Г.И.; Борщевская М.И. Использование циклодекстринов в фармацевтической технологи// Ліки України. – 2015. – №1. – С 54–57.

3.     Szejtli J. Past, present, and future of cyclodextrin research. // Pure Appl. Chem. – 2004. –V. 76. – Р. 1825–1845.

4.     Варламов В.П. Ферментные системы и технологии получения циклодекстринов // В мире науки. – 2006. – № 11. – С. 80–82.

5.     П.Ю. Федорова, Р.К. Аддресон, Е.К. Алехин, Н.Г. Усанов. Природные циклические олигосахариды – циклодекстрины в системах доставки лекарств// Медицинский вестник Башкортостана.– 2011. – №4. – С. 125–131.

6.     Абелян В.А. Циклодекстрини: Отримання і застосування. – М.: Дім «Ван-Арьян», 2001. – 519 с.

7.     Войно Л.И, Малахова Э.А., Шостак Л.М. Циклодекстрины и комплексы включения, их свойства и возможность использования // Естественные и технические науки. – 2008. – №33. – С 321–323.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info