zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОПТИМІЗАЦІЯ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОЗЛИВКИ КОНВЕРТЕРНОЇ СТАЛІ В УМОВАХ ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»

 

Полєтаєв В.П., Похвалітий А.А.

Україна, м. Дніпродзержинськ

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

Анотація. Розглянуто основні етапи процесу формування безперервнолитого зливку. Для розливки слябових і сортових заготовок запропоновано методику визначення швидкості розливки, яка враховує переріз відливки, сортамент металу, що забезпечує високу якість продукції і стабільність роботи МБЛЗ.

Ключові слова: безперервна розливка, швидкість розливки, переріз відливки, сортамент, якість продукції.

 

Вступ. Якість кінцевої металопродукції багато в чому залежить від якості виплавленої сталі, яка визначається не тільки режимами плавки в сталеплавильному агрегаті але й режимом розкислення і легування сталі. Усе більш питому вагу здобуває сталь, що розливається на машинах безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) з підвищеним (більше 0,02%) вмістом алюмінію (трубна, судосталь) і зі зниженим вмістом сірки й фосфору (менш 0,025%). Ставиться також завдання забезпечення стабільного вмісту цих елементів у вузьких межах, підвищення засвоєння легуючих добавок [1, 2].

Киснево-конвертерний цех Дніпровського металургійного комбінату після проведення реконструкції має сучасний комплекс поза агрегатної обробки металу, в тому числі, дві установки ківш-піч, відділення безперервної розливки сталі з трьома МБЛЗ, що дає можливість випускати конкурентоспроможну продукцію широкого сортаменту.

Постановка задачі. Якість безперевнолитої заготовки (кінцева продукція сталеплавильного переділу) є одним з вирішальних факторів, що впливають на споживчі характеристики металовиробів. Основними заходами для підвищення якості металопродукції УБРС є: відсічення окисного шлаків при випуску металу зі сталеплавильного агрегату; позаагрегатна обробка сталі; нагрівання футеровки ковшів; точний контроль і регулювання температури сталі; збільшення ємності промковша; запобігання вторинного окислення сталі в процесі розливання і правильний вибір швидкості розливки.

МБЛЗ підприємства характеризуються різноманітністю: шости- і семи струмкові, розмір перерізу кристалізатора коливається від 110х110 мм до 410х500 мм, передбачено будівництво блюмово-слябової МБЛЗ №4, реконструкцію МБЛЗ №№ на виробництво круглої безперервно литої заготовки діаметром від 130 до 200 мм [1, 2]. Це створює додаткові задачі по оптимізації швидкісного режиму безперервної розливки.

Результати роботи. Процес формування безперервнолитого зливку складається із двох етапів:

1.  Поступаючий у кристалізатор рідкий метал затвердіває у його стінок, утворюючи тверду оболонку. Оболонка зливку на виході із кристалізатора повинна мати достатню товщину й міцність, щоб протистояти дії феростатичного тиску.

2.  Безперервнолитий зливок із ще рідкою серцевиною, що потрапляє в зону вторинного охолодження, повністю затвердіває у цій зоні. У вторинному охолодженні завершується формування структури зливку.

Експерименти по вивченню кінетики фронту затвердіння виявили основні закономірності зародження й зростання твердої оболонки зливку. Товщина оболонки зливку на виході з кристалізатора залежить від швидкості витягування й від фізико-хімічних властивостей сталі, що розливається. Зі збільшенням швидкості товщина оболонки зменшується.

Це пояснюється зниженням тривалості перебування зливка в кристалізаторі, тобто зменшенням кількості тепла, що віддається рідким металом охолодній воді кристалізатора.

На виході з кристалізатора за умовами міцності потрібно забезпечити товщину оболонки не менш

ξ = 25 ÷ 35 мм

За дослідним даними, для різних зливків на виході з кристалізатора

ξкр. = (0,25 – 0,35) α,                                                         (1)

де  ξкр. - товщина оболонки на виході зливка з кристалізатора, м; α – половина ширини зливка, м.

Наростання оболонки зливка в кристалізаторі й зоні вторинного охолодження задовільно підкоряється закону квадратного кореня:

,                                                              (2)

де ξ - товщина затверділої оболонки заготовки. Максимальна її товщина дорівнює половині товщини заготовки, тобто α; κ – коефіцієнт затвердіння, залежно від умов охолодження, розмірів перетину зливка й властивостей сталі, що розливається, перебуває в межах 0,023-0,034 хв-0,5 ; τ – час затвердіння, хв.

Формулу (2) можна представить як

,                                                           (3)

де  Lk - довжина кристалізатора або відстань розглянутого перетину оболонки рівня рідкого металу до виходу її з кристалізатора, м; v – швидкість розливання, м/хв.

Після перетворення формула (3) може бути використана для визначення середньої швидкості розливання,

                                                          (4)

Швидкість розливання слябів можна визначити по формулі ЦнДІчермета

                                                      (5)

де K  = 0,30 - 0,18 коефіцієнт, що залежить від марки сталі, що розливається, й призначення готової продукції (табл. 1); α1 – товщина сляба, м; β – ширина сляба, м.

Відповідно до досвіду розливання сталі на МБЛЗ, для забезпечення високої якості продукції й стабільної роботи машин, визначення по формулі (5) швидкості розливання обмежені для слябів товщиною:

- 150 мм – 1,6 м/хв.;

- 200 мм – 1,6 м/хв.;

- 250 мм – 1,4 м/хв.;

- 300 мм – 1,2 м/хв.

Швидкість розливання заготовок квадратного або близького до нього перетину визначається по формулі ЦнДІчермета, м/хв:

,                                                            (6)

де k1  = 0,14-1,20 коефіцієнт, що залежить від марки, що розливається сталі й призначення готової продукції (табл. 2);

α' - сторона квадрата, м.

 

Таблиця 1 – Значення коефіцієнта «K1» для розрахунків швидкості витягування сляба

Марка сталі й призначення готової продукції

Значення

Вуглецева звичайної якості й низьковуглецева стабілізована алюмінієм для холоднокатаного листа

0,30

Вуглецева й низьколегована конструкційна, вуглецева й низьколегована для суднобудування, казанобудування, мостобудування й трубна

0,24

Кипляча звичайної якості для гарячекатаного листа й сталь вуглецева конструкційна кипляча загального призначення й для холоднокатаного листа

0,24

Легована й конструкційна

0,20

Низьковуглецева електротехнічна динамна й трансформаторна

0,18

 

Через коливання швидкості розливання, пов'язаних з різними технологічними причинами (зниження швидкості на початку й кінці розливання серії плавок, при зміні промковшів і т.д.), можлива робоча швидкість становить 60-90 % максимально припустимої, м/хв

,                                                     (7)

де K1   = 0,6 - 0,9

 

Таблиця 2 – Значення коефіцієнта «K1» для витягування заготовок квадратного перетину

Марка сталі й призначення готової продукції

Значення «K1»

Сталь вуглецева й низьколегована конструкційна

0,25

Сталь вуглецева низьколегована для суднобудування, казанобудування, мостобудування й трубна сталь вуглецева, кипляча, конструкційна

0,23

Сталь легована конструкційна. Сталь високолегована і сплави для електродів

0,20

Сталь інструментальна вуглецева , легована й ШХ

0,18

 

По мірі стабілізації температурного режиму плавок, що подаються на МБЛЗ, відповідно з встановленими межами, збільшилась швидкість розливки для заготовок перерізом 335х400 мм і досягло 0,6-0,7 м/хв.

Низьку швидкість мали 17,6% плавок внаслідок підвищеної температури або запізнення наступної партії на розливку. Плавки зі зниженою температурою або некритим стопором розливали зі швидкістю 0,8-0,9 м/хв [3].

Висновки. Розглянуто основні етапи процесу формування безперервнолитого зливку. Для розливки слябових і сортових заготовок запропоновано методику визначення швидкості розливки, яка враховує переріз відливки, сортамент металу, що забезпечує високу якість продукції і стабільність роботи МБЛЗ.

 

Література

1.     Теория и практика непрерывного литья заготовок / [А.Н. Смирнов, А.Я. Глазков, В.И. Пилюшенко и др.]. – Донецк: ООО «Норд компьютер». – 2000. – 364с.

2.     Огурцов А.П. Технология получения слитка трубной стали и её качество / А.П. Огурцов. – К.: «Наукова думка». – 2001. – 440с.

3.     Освоение производства непрерывнолитых заготовок на Днепровском металлургическом комбинате / Н.П. Подберезный, С.С. Бродский, Л.М. Учитель [и др.] // Металл и литье Украины. – 1996. – №9-10. – С. 11-15.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info