zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Система показників соціально-економічної ефективності фінансового механізму соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Вікнянська А.О.

Україна, м. Чернівці,

Буковинський державний

фінансово-економічний університет

 

В статье предложены авторские показатели оценки социальной и экономической эффективности социального страхования по временной потере трудоспособности по соответствующим параметрам.

 

Фінансовий механізм соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід розглядати як сукупність фінансових методів, інструментів та важелів, властивих соціальному страхуванню, що використовуються для формування фінансових ресурсів та їх ефективного використання задля матеріального забезпечення громадян при настанні страхових випадків та наданні соціальних послуг. Досліджуюючи фінансовий механізм соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід звернути увагу на методичні підходи до оцінювання його ефективності.

Для забезпечення ефективності системи соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, доцільна розробка системи показників, які дозволили б визначити рівень результативності використання коштів на компенсацію застрахованим особам втраченого заробітку задля забезпечення належного рівня їх життя.

Поліпшення ефективності фінансового механізму соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повинно включати сукупність заходів, що призводитимуть до змін в організаційному, інформаційному та нормативно-правовому забезпеченні задля дотримання суспільних інтересів, забезпечення прозорості діяльності та здійснення своїх реальних повноважень щодо надання відповідних соціальних послуг.

Узагальнивши методичні підходи в розрізі проблеми дослідження, пропонуємо науково-методичні засади оцінювання ефективності соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснювати з урахуванням економічної (критерій–економічність) та соціальної ефективностей (критерій–результативність), що в сукупності представлятимуть соціально-економічну ефективність фінансового механізму соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Система показників соціально-економічної ефективності фінансового механізму соціального страхування з тимчасової втрати працездатності*

* систематизовано автором на основі [1; 2; 3; 4].

 

Таким чином, система коефіцієнтів для розрахунку відповідних показників розроблена на основі узагальнення підходів до оцінки економічної ефективності та запропонованих нами показників оцінки соціальної ефективності соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за параметрами: допомога по тимчасовій втраті працездатності; допомога по вагітності і пологах; оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Для подальшого поліпшення ефективності використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності необхідно підвищувати рівень страхових виплат та якість оздоровчих послуг. Цього можна досягти шляхом створення прозорої системи оплати праці, зменшивши виплати заробітної плати “у конвертах”, удосконалюючи нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення.

Принагідно зауважимо, що велика частка застрахованих осіб протягом свого трудового життя не користується соціальними послугами, що надає Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На приклад, хворіють, не відкриваючи лікарняних листків, тобто немає принципу адресного накопичення коштів і повернення їх у вигляді певних компенсацій. На противагу цій категорії, є коло осіб, які зловживають своїм правом на соціальний захист через недостатній контроль за обґрунтованістю видачі, продовження й оформлення лікарняних листків на всіх рівнях експертизи непрацездатності. Отже, фінансові ресурси системи соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід направити на соціально необхідні та економічно обґрунтовані цілі, що в кінцевому результаті приведе до досягнення матеріальної забезпеченості застрахованих осіб.

 

Список літератури:

1.     Нагимова А.М. Социологический анализ качества жизни населения: региональный аспект / А.М. Нагимова. – Казань : Казан. гос. Ун-т, 2010. – 306 c.

2.     Седова М.Л. Критерии оценки эффективности управления системой обязательного социального страхования / М.Л. Седова // Вестник Финансового университета. – 2012. – № 1 (67). – С. 34–41.

3.     Сучасний стан охорони праці в Україні. Департамент охорони праці Федерації профспілок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prylukydnz19.ucoz.ru/oxoro№a-praci_sta№.do. – Назва з екрана.

4.     Хить Л.В. Совершенствование методических подходов к оценке эффективности и финансовой устойчивости распределительно–накопительной пенсионной системы России / Л.В. Хить // Сибирская финансовая школа : Аваль. – 2011. – № 3. – С. 138–142.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info