zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 

доц. Ясинська Е.Ц., асист. Вацик М.З.

кафедри соціальної медицини

та організації охорони здоров’я

України, м. Чернівці

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. В статті дається оцінка доцільності використання керівниками охорони здоров'я ситуаційного підходу та різноманітних стилів керівництва в залежності від ситуації.

 

Позитивні зміни у реформуванні охорони здоров’я неможливі без ефективного управління. Запорукою ефективного управління медичною організацією є професійно підготовлені керівники. Особисті якості управлінця - суттєвий компонент його керівництва. Ефективність стилю керівництва залежить від особливостей конкретної управлінської ситуації. [3,151]. Дуже часто в організаціях виникають непередбачені ситуації, які потребують впровадження якісно – нових методів впливу на управлінський процесс [1, 25].

Сучасна теорія управління велику увагу приділяє ситуаційному підходу. Одним із перших наукових розробників цієї теорії був Фред Е. Фідлер, який розробив основи ситуаційної теорії стилів керівництва. Фідлер спробував встановити залежність ефективних форм організаційної поведінки від різних типів сітуацій [2,32]. Він виділив наступні види ситуацій:

1. Влада керівника, обумовлена його посадою, службовим становищем. Відносини керівника з членами групи в значній мірі визначаються його владою над підлеглими. Згідно Фідлеру, влада, яка випливає із службового становища, полегшує завдання керівника, однак не має безпосереднього впливу на ефективність роботи співробітників.

2. Характер виконуваного завдання або структурованість завдання. Завдання підрозділу і окремих працівників можуть бути структурованими і неструктурованими. Структуроване завдання відрізняється визначеністю виконуваної роботи, знанням послідовності дій. Воно розписує дії крок за кроком. Результати виконання такого завдання легко передбачити, а нерідко їх можна заздалегідь запрограмувати. Керівникам груп зі структурованими завданнями працювати легше, оскільки їх діяльність, а також робота підлеглих значною мірою визначається службовими інструкціями.

3. Відносини «керівник - підлеглий» з точки зору довіри підлеглих до керівника. Ця довіра визначається їх лояльністю (доброзичливістю) щодо відношення до керівника і привабливістю його самого як особистості. Характер відносин між керівником і підлеглими є найбільш важливий фактор, що визначає вплив керівника в невеликій групі.

Залежно від поєднання цих трьох аспектів Фідлер класифікував все ситуації як сприятливі і несприятливі для керівника.

Таким чином, необхідно виділити чинники, які є загальними для багатьох конкретних випадків управління. При цьому, вибір стилю і поведінка керівника повині бути гнучкими.

В якості ситуаційних чинників можна виділити наступні:

·       На підставі аналізу роботи керівника, який в кі виконують поставлене завдання; отримує керівник та підлеглі;

·       якість праці підлелих;

·       можливість отримання позитивного результату;

·       потреби і особисті якості підлеглих;

·       характер завдання;

·       вимоги і ступінь впливу навколишнього середовища;

·       отримана інформація;

·       ступінь мотивації підлеглих;

·       нагороди за їх працю.

Доцільно використати два підходи, якими керується управлінець у своїй роботі.

1. Керівник зосереджує свою увагу на виконанні підлеглими поставленого завдання, використовує усі свої можливості для стимулювання їх роботи. Такий стиль керівництва називається «орієнтація на завдання». Він дуже подібний до автократичного стилю управління. Перевага такого стилю – єдність цілей, швидке реагування при прийнятті рішень та жорсткий контроль за виконанням підлеглими їх роботи.

2. Керівник зосереджує увагу на людських відносинах. Він досягає підвищення результативності праці шляхом удосконалення відносин з колективом при вирішенні поставлених завдань. Такий стиль керівництва носить назву «орієнтація на людину» та подібний до демократичного стилю управління. Використання такого стилю дозволяє зацікавити підлеглих роботою, підвищити самоуправління та зменшити необхідність жорсткого контролю. стиль керівництва найбільш придатний у помірно сприятливих для керівника ситуаціях, коли він не володіє усіма повноваженнями у відношенні до підлеглих.

Стилі «орієнтація на завдання» та «орієнтація на людину» є межами, в яких знаходяться різноманітні стилі керівництва. Вибір якогось конкретного стилю залежить від ситуаційних умов в яких виконується управління.

Стилі керівництва ефективні лише тоді, коли вони відповідають конкретній ситуації. Ефективний менеджер повинен навчитися використовувати ті стилі керівництва, яких вимагає ситуація, і при необхідності змінювати їх.

 

Література.

1.     Ермакова С.Н. Формирование и развитие - ориентированого управления в медицинских организациях. Автореф. Дис.. д-ра єкон. наук. – М. 2011. – 32 с.

2.     Лурье Е.В. Разработка ситуационного руководства // Вестник Южно – Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2011. № 5 (222). – С. 30 – 41.

3.     Армстронг М. Менеджмент: методы и прийомы: пер. С 3- го англ.. изд. /М. Амстронг.- К.: Знання – Прес. 2006. – 876 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info