zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПАТОГЕННИХ АGROBACTERIUM TUMEFACIENS

У СТВОРЕННІ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН

 

Заяць А.І., Антонюк М.М.

Україна, м. Київ,

Національний університет харчових технологій

 

Genetic transformation holds great promise for new or improve existing features of agricultural plants. Use agrobacterial transformation for genetically modified plants is an alternative to other methods. Most studies that have been conducted in order to obtain such plants based on do not cost-effective methods of in vitro, but can be more practical substitute for Agrobacterium-mediated transformation in planta.

 

Досягнення класичної селекції важко переоцінити, проте, на даний момент, вона не може ефективно забезпечити зростаючі потреби людства. Це пов’язано з обмеженим пулу генів, здатних до переносу традиційними методами селекції. Останнім часом при створенні сільськогосподарських культур все частіше використовують методи генної інженерії, поєднують культуру тканини in vitro і методи молекулярної біології [1].

На сьогодні створено багато генетично модифікованих сортів та гібридів різних сільськогосподарських культур: сої, кукурудзи, люцерни, буряка та ін. Найбільш поширеними в даний час є методи створення трансгенних рослин природною системою трансформації Ті-плазмід (від англ. Tumor inducing plasmid) ґрунтових агробактерій A. tumefaciens [2]. Унікальні біологічні властивості Ті-плазміди роблять її ідеальним природним вектором для переносу генів. Однак маніпуляції з Ті-плазмідою ускладнені через великі розміри, вбудувати ген в плазміду традиційним шляхом не можливо. Тому, Ті-плазміда була модифікована генно-інженерними методами та на її основі були отримані вектори для трансформації рослин [3]. Вектор повинен містити послідовність гена, який потрібно ввести в геном рослини, та знаходитися під контролем промотора, що здатен експресуватися в рослинній клітині. Окрім функціональних генів вектор повинен мати маркерні гени трансформації. В якості маркера використовують гени стійкості до антибіотиків та гербіцидів [4].

Агробактеріальний спосіб доставки ДНК має явні переваги перед іншими найпоширенішими методами трансформації рослин (балістичним, електропорації, мікроін’єкції). Цей метод дозволяє вводити в реципієнт порівняно велику генетичну конструкцію, приводить до мінімальних порушень у кодуючій послідовності гена, що переноситься, забезпечує включення в геном реципієнта обмежене число копій чужорідного гена, і нарешті, не вимагає застосування спеціального устаткування.

Агробактеріальний механізм переносу генів застосовують головним чином до дводольних рослин. Використання агробактерії для трансформації однодольних рослин донедавна було обмежено. Існує природний бар’єр, що перешкоджає взаємодії агробактерії й однодольних рослин. Передбачається, що це пов’язане з тим, що однодольні рослини, на противагу дводольним, або не виділяють зовсім, або виділяють із поранених тканин занадто мало специфічних фенольних з’єднань типу ацетосірінгона.

Існують багато біотехнологічних методів трансформації рослинних клітин за використанням Ті-плазмід in vitro. Проте на сьогодні тривають пошуки альтернативних або більш досконалих методів отримання генетично трансформованих рослин. Так в останні роки все більш привабливим стає метод Agrobacterium-опосередкованої трансформації іn planta, оскільки він дозволяє уникнути використання культури тканин in vitro, тим самим зменшуючи собівартість та довготривалість експериментів, дозволяє уникнути сомаклональної мінливості, яка зустрічається під час генетичної трансформації і регенерації in vitro [5, 6, 7]. При такому методі використовують два головних підходи. Один із них має відношення до процесу запилення, інший стосується маніпуляцій з апікальними меристемами зрілого насіння. Що стосовно використання першого підходу для культурних злаків, то показана доцільність прямого перенесення ДНК плазмід в геном інтактних рослин кукурудзи [8]. Відносно другого направлення, то запропоновано ряд способів генетичної трансформації, коли агробактеріальній інфекції піддаються апікальні меристеми рослин. Ця технологія полягає в кокультивуванні проростаючого насіння з обеззброєними штамами A. tumefaciens. Важливим моментом при цьому є підвищення доступності агробактерій до клітин меристеми, із яких формуються гамети.

Показано, що частота трансформації рису та пшениці за допомогою даного методу є значно вищою у порівнянні з іншими методами генетичної трансформації [9]. Вперше трансформацію іn planta застосували у роботі з Arabidopsis. З того часу даний метод трансформації успішно використовують для різних сільськогосподарських культур, включаючи овочеві (редис, помідори і перець) [10, 11, 12, 13] та злаки (пшениця, кукурудза, рис) [14, 15, 16, 17, 18].

Отже, сучасні методи використання A. tumefaciens для створення генно-модифікованих рослин є досить перспективними. Зокрема, метод Agrobacterium-опосередкованої трансформації рослин іn planta стає все більш популярним, оскільки він дозволяє уникнути використання культури тканин in vitro. А також дозволяє отримувати ряд овочевих, дводольних та однодольних культур, які поки що не можливо отримати або це утруднено при використанні інших методів агробактеріальної трансформації.

 

Список літератури:

1.     Долгова А.С. Защита экспрессии гетерологичных генов в трансгенных растениях посредством ДНК-последовательностей, терминирующих транскрипцию: дис. … кандидата биол. наук: 03.01.07. – М., 2015. – 122 с.

2.     Викторэк-Смагур А.А, Кононович А.К. Сравнение двух методов трансформации Arabidopsis thaliana: погружение цветочных почек и вакуумная инфильтрация // Физиология растений. – 2009. – Т. 56, № 4. – С. 619-628.

3.     Майсурян А.Н., Овчинникова В.Н., Серенко Е.К. Агробактериальная трансформация ярового рапса (BRASSICA NAPUS L.) // IX международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». – М., 2008. – С. 112-224.

4.     Чумаков М.И. Агробактериальная трансформация неповрежденных растений // Физиология растений. – 2002. – Т. 49, № 6. – С. 898-903.

5.     Subramanyam K., Rajesh M., Jaganath B. et al. Assessment of factors influencing the Agrobacteriummediated in planta seed transformation of brinjal (Solanum melongena L.) // Appl. Biochem. Biotechnol. – 2013. – Vol.171, №2. – Р. 450–468.

6.     Чумаков М.И., Моисеева Е.М. Технологии агробактериальной трансформации растений in planta // Биотехнология. – 2012. – №1. – С. 8–20.

7.     Моргун В.В., Кордюм В.А., Ларченко Е.А., Ткаченко Л.В. Передача наследственных признаков с помощью экзогенной ДНК у кукурузы // Молекулярная биология. – 1980, № 26. – С. 9–12.

8.     Bent A.F. Arabidopsis in Planta Transformation. Uses, Mechanisms, and Prospects for Transformation of Other Species // Plant Physiology. – 2000. – 124. – P. 1540–1547.

9.     Supartana P., Shimizu Ts., Nogawa M. et al. Development of simple and efficient in planta transformation method for wheat (Triticum aestivum L.) using Agrobacterium tumefaciens // Journal of Bioscience and Bioengineering. – 2006. – Vol.102, №3. – P. 162–170.

10.  Curtis I.S., Nam H.G. Transgenic radish (Raphanus sativus L. longipinnatus Bailey) by floral-dip method – plant development and surfactant are important in optimizing transformation efficiency // Transgenic Research. – 2001. – Vol.10. – P. 363–371.

11.  Kim Y.-Y., Kim D.-Y., Shim D. et al. Expression of the novel wheat gene TM20 confers enhanced cadmium tolerance to bakers’ yeast // J. of Biological Chemistry. – 2008. – Vol.283, №23. – P. 15893–15902.

12.  Yasmeen A., Mirza B., Inayatullah S. et al. In planta transformation of tomato // Plant Mol. Biol Report. – 2009. – Vol.27. – Р. 20–28.

13.  Kumar A.M., Reddy K.-N., Sreevathsa R. et al. Towards crop improvement in bell pepper (Capsicum annuum L.): transgenics (uid A::hptII) by a tissue culture independent Agrobacterium-mediated in planta approach // Scientia Horticulturae. – 2009. – Vol.119. – Р. 362–370.

14.  Supartana P., Shimizu T., Shioiri H. et al. Development of simple and efficient in planta transformation method for rice (Oryza sativa L.) using Agrobacterium tumefaciens // Journal of Bioscience and Bioengineering. – 2005. – Vol.100. – Р. 391–397.

15.  Chumakov M.I., Rozhok N.A., Velikov V.A. et al. Agrobacterium mediated in planta transformation of maize via pistil filaments // Russian J. Genet. – 2006. – Vol.42, №8. – Р. 893–897.

16.  Mamontova E.M., Velikova V.A., Volokhina I.V., Chumakov M.I. Agrobacterium-mediated in planta transformation of maize germ cells // Russian Journal of Genetics. – 2010. – Vol.46, №4. – Р. 501–504.

17.  Moiseeva Y.M., Velikov V.A., Volokhina I.V. et al. Agrobacterium-mediated transfоrmation of maize with antisense suppression of the proline dehydrogenase gene by an in planta method // British Biotechnology Journal. – 2014. – Vol.4, №2. – P. 116–125.

18.  Бавол А. В. и др. Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці з використанням калюсних культур //Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2014. – №. 15. – С. 16-19.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info