zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>спеціалізованА компютернА мережА BACNET, як засіб ефективного управління системами життєзабезпечення будівель установ та організацій України

 

Бабчук С.М.

Україна, м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Установлено, что внедрение современной специализированной комъютерной сети в системах жизнеобеспечения строений учреждений и организаций будет способствовать повышению качества управления ими и, соответственно, снижению неэфективных потерь энергоресурсов. В результате проведенных исследований предложено для реализации таких систем использовать специализированную комъютерную сеть BACnet.

 

Узагальнюваними показниками ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів країни є питомі витрати первинної енергії на одиницю валового внутрішнього продукту країни (енергоємність ВВП).

Енергоємність ВВП України у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП країн світу [1]. Причиною високої енергоємності в галузях економіки є надмірне споживання енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції. Висока енергоємність ВВП в Україні також є наслідком істотно застарілої технічної бази житлово-комунальної сфери.

Вищевказаний аналіз свідчить, що однією з актуальних проблем нашої держави є зменшення витрат енергоресурсів в усіх галузях народного господарства України (в т.ч. при експлуатації будівель різного призначення) [2-8].

Метою досліджень було визначення шляхів модернізації існуючих систем життєзабезпечення будівель державних установ та організацій.

В результаті проведеного аналізу сучасного стану систем автоматизації життєзабезпечення будівель в світі встановлено, що одним з шляхів модернізації існуючих систем життєзабезпечення державних установ та організацій є впровадження в даній сфері спеціалізованих комп’ютерних мереж.

Проведені дослідження в напрямку виявлення найбільш перспективних спеціалізованих комп’ютерних мереж для досягнення поставленої мети, дають підстави стверджувати, що однією з таких є мережа BACnet - Building Automation and Control network.

Мережа BACnet в 1995 році затверджена American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers (Aмериканським товариством інженерів по нагріванню, охолодженню та кондиціюванню повітря) як стандарт ASHRAE / ANSI 135. Згодом у 2003 році протокол BACnet став міжнародним стандартом ISO 16484-5 по системам автоматизації будівель. Дана мережа постійно розвивається і вдосконалюється в різних робочих групах.

Крім того, мережа BACnet є відкрита і інформація про неї (в тому числі вихідні коди) доступні для інших розробників програмних продуктів та апаратних засобів. В звязку з цим на світовому ринку є великий вибір програмного забезпечення та технічних засобів для користувачів даної мережі.

Спеціалізована комп’ютерна мережа BACnet дозволяє ефективно керувати опаленням, вентиляцією, кондиціюваванням повітря, управлінням освітленням, виявленням пожеж та іншими системи життєзабезпечення.

В мережі BACnet реалізовані чотири рівні з семи існуючих в моделі OSI (фізичний, канальний, мережений та прикладний). На прикладному і мереженому рівнях моделі OSI в мережі BACnet використовуються відповідно: BACnet Application Layer та BACnet Network Layer. Мережа BACnet на першому та другому рівнях моделі OSI використовує різні протоколи. Завдяки цьому є можливість оптимізації розроблюваної комплексної системи за рахунок врахування особливостей різних ділянок об’єкта модернізації засобами тільки однієї мережі BACnet. Наприклад, коли умови роботи сприятливі і необхідно забезпечити високу швидкість передачі даних, тоді є можливість реалізувати сегмент мережі BACnet на базі технології Ethernet з швидкістю передавання даних 100 Мбіт/с, а в подальшому і в 1 Гбіт/с. Якщо певний сегмент короткий чи не має потреби в передачі значних обсягів інформації, то можна його реалізувати на базі відносно дешевшої елементної бази, яка використовує на першому рівні моделі OSI протокол RS-485, а на другому рівні моделі OSI протокол MS/TP. Мережа BACnet дозволяє також оперативно розгортати сегменти мережі з безпровідною передачею даних за допомогою радіохвиль (при цьому на першому рівні моделі OSI використовується стандарт IEEE 802.15.4, а на другому рівні моделі OSI використовується протокол ZigBee).

Вищевказане свідчить, що спеціалізована комп’ютерна мережа BACnet є гнучка, забезпечує передавання даних через різні середовища (в т.ч. за допомогою бездротового зв’язку), є можливість комбінувати сегменти різної вартості (від низької до високої) залежно від вимог об’єкта.

Впровадження ефективних систем життєзабезпечення будівель державних установ та організацій на базі спеціалізованої комп’ютерної мережі BACnet сприяло б зменшенню витратної частини держбюджету в масштабах держави та було б реальним прикладом для громадян та підприємців щодо необхідності вкладання коштів в енергозберігаючі технології, які зроблять в майбутньому наші підприємства більш конкурентноздатними, а державу енергетично незалежною.

 

Література

1.     Енергетична стратегія України на період до 2030 р. схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071

2.     Бабчук С.М. Синтез бази знань “спеціалізовані комп’ютерні мережі” для об’єктів нафтогазового комплексу [Текст] / С.М. Бабчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №2. – С. 14-18.

3.     Сахнюк, А.А. Промышленные сети [Текст] / А.А. Сахнюк, А.М. Литвин // Передовые технологии и технические решения. – 2004. – № 2. – С. 6–8.

4.     Бабчук С.М. Класифікація промислових комп’ютерних мереж [Текст] / С. М. Бабчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – №2(40). – С. 49-51.

5.     Бабчук С.М. Спеціалізована експертна компютерна система ідентифікації кадмію [Текст] / С.М. Бабчук, Л.Р. Бабчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №10(62). – С. 18-20.

6.     Кругляк, К.В. Промышленные сети: цели и средства [Текст] / К.В. Кругляк // Современные технологии автоматизации. – 2002. – № 4. – С. 6–17.

7.     Бабчук С.М. Визначення напрямків модернізації існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами, які розміщені у вибухонебезпечних зонах [Текст] / С.М. Бабчук // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. – 2014. – №2(47). – С. 103-106.

8.     Бабчук С.М. Вибір спеціалізованої комп’ютерної мережі для систем автоматизації у вибухобезпечних зонах промислових підприємств [Текст] / С.М. Бабчук // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. – 2015. – №1(50). – С. 127-132.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info