zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 633.853:632.7(477.73)

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КЛОПА КАПУСТЯНОГО (Eurydema ventralis Kol.) НА ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Дудник А.В.

Україна, м. Миколаїв

Миколаївський національний аграрний університет

 

В статье приведены результаты двухлетнего наблюдений за динамикой фазового состояния популяций клопа капустного на посевах рапса озимого в условиях Николаевской области, а также сделана попытка прогноза изменения состояния популяций вредителя.

 

Постановка проблеми. Удосконалення методів визначення стану популяцій шкідливих видів комах, зокрема клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.), як основи прогнозу ступеня загрози від шкідників агроценозам Миколаївської області має суттєве практичне значення у вирощуванні такої важливої культури, як ріпак озимий [1, 2, 4, 6].

Метою даної роботи було вивчення показників за якими можливий достовірний довгостроковий прогноз динаміки популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) та прогнозування на основі довгострокового передбачення розвитку шкідників планування необхідного обсягу захисних обробок при вирощуванні ріпаку озимого різних сортів в умовах Арбузинського району Миколаївської області.

Для повноти розкриття теми були поставлені такі завдання:

1) скласти фенологічний прогноз розвитку клопа капустяного на основі побудови фенограм, клімограм, використання сум ефективних температур та гідротермічного коефіцієнта місцевості;

2) скласти довгостроковий прогноз динаміки популяцій клопа капустяного та виявлення показників, що впливають на розвиток виду;

3) вивчити сезонну динаміку чисельності клопів у місцях зимівлі і на посівах ріпаку озимого.

Об’єкти та методи досліджень. Загальноприйняті методи фауністичних досліджень в ентомології та обліку чисельності комах, популяційної екології, захисту рослин – польових та лабораторних досліджень, а також в рослинництві та землеробстві [3, 5].

Об’єкт досліджень – процес зміни природних популяцій клопа капустяного в умовах Арбузинського району Миколаївської області.

Предмет досліджень – динаміка чисельності, стаціальний розподіл та трофічні зв’язки, поширення та шкодочинність клопа капустяного на різних сортах ріпаку озимого в умовах Арбузинського району Миколаївської області, прогноз фітосанітарного стану агроценозів.

Виклад основного матеріалу. В результаті визначення видового складу комплексу хрестоцвітих клопів (Eurydema spp.) виявлено три види: клоп капустяний (Eurydema ventralis Kol.), клоп ріпаковий (E. oleracea L.) та клоп гірчичний (E. ornata L.). Домінуючим видом виявлено клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.).

У 2013 р. пробудження від зимівлі спостерігалося в другій декаді квітня (15.04), на поверхні грунту вони з’явились у третій декаді квітня (25.04), а масова міграція на посіви ріпаку озимого з відкладкою яєць спостерігалися в першій декаді травня. Такі терміни констатують сприятливі умови для проходження відповідних періодів та пришвидшення розвитку шкідника, порівняно з багаторічними даними, в результаті чого відбувається покращення стану особин. У 2014 р. спостерігалася дещо інша картина, зокрема, пробудження від зимівлі відбулося на дві декади раніше – 25.03, вихід на поверхню грунту – на півтори декади раніше (10.04), а масовий переліт на посіви ріпаку озимого – також раніше звичайних термінів (26.04). Виходячи з цих даних, можна з великою впевненістю стверджувати, що популяції клопа у 2013 р. мали набагато гірші умови росту та розвитку ніж у 2014 р. Погодні умови 2013 р. (велика кількість опадів та низька температура повітря) сприяли виснаженню комах, зниженню їх продуктивності.

Крім того, при порівнянні фенологічних календарів 2013 р. та 2014 р. з багаторічним, стає помітним зсув стадій розвитку клопа капустяного: у 2013 р. – на одну декаду в правий бік, у 2014 р. – на дві декади в правий бік порівняно з багаторічною фенограмою.

В обох випадках це свідчить про більш ранні терміни проходження стадій розвитку та покращення стану популяцій, зокрема, накопичення пластичних елементів перед спарюванням, відкладання яєць. Внаслідок цього личинки розвиваються повноцінно і дозволяє накопичити максимальну кількість жиру для виходу добре сформованих молодих імаго першого покоління.

Погодні умови 2014 р. були набагато не сприятливішими ніж аналогічні у 2013 р., що відобразилося на проходженні клопом капустяним стадій розвитку. В 2014 р. шкідник розвивався при досить несприятливих погодних умовах, що відобразилося на темпах росту його та розвитку і фаза динаміки популяцій, яку нам довелося спостерігати протягом року відповідала депресії. В 2013 р. клоп капустяний мав набагато сприятливіші умови для розвитку і тому пройшов стадії свого онтогенезу типово для фази динаміки популяції, що характеризує підйом чисельності виду.

У відповідності до 10-ти градусного порога розвитку клопа капустяного за 2013 р. кількість ефективних температур склала 1933,5°C, а за 2014 р. 1749,2°C. Виходячи з цього, 2013 р. був забезпечений теплом краще ніж 2014 р., що відобразилося на тривалості періодів розвитку клопа капустяного.

Відповідно до наших спостережень, необхідні суми ефективних температур за роками накопичувалися: у 2013 р. – на 13.06, у 2014 р. – на 24.06, що дає змогу зкорегувати фенологічний прогноз, отриманний нами за допомогою фенологічних календарів, тобто масовий літ імаго першого покоління відбувався: у 2013 р. – з 13.06, у 2014 р. – з 24.06 відповідно.

Виходячи з розрахунків ГТК, нами встановлені дати масового прильоту імаго клопа капустяного на посіви ріпаку озимого за роками досліджень: у 2013 р. календарні строки 24.04, а в 2014 р. – 17.04, що повністю співпало з нашими даними за фенологічними календарями розвитку шкідника у відповідні роки.

Протягом років спостережень (2013-2014 рр.) за популяціями клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) нами встановлені характеристики показників, що використовуються для довгострокового прогнозування їхньої динаміки на майбутній сезон (табл. 1-4).

 

Таблиця 1

Чисельність імаго клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) за поколіннями на посівах ріпак у озимого, шт./м2

Термін визначення

Роки досліджень

2013 р.

2014 р.

Перше покоління

Третя декада квітня (25.04)

0,2

0,2

Перша декада травня (05.05)

0,7

1,5

Друга декада травня (15.05)

2,0

3,5

Третя декада травня (25.05)

2,9

4,0

Перша декада червня (05.06)

0,3

0,4

Середня чисельність

1,2

1,9

Друге покоління

Друга декада червня (15.06)

1,0

0,5

Третя декада червня (25.06)

1,5

0,7

Перша декада липня (05.07)

4,5

2,0

Друга декада липня (15.07)

8,0

4,9

Третя декада липня (25.07)

3,4

1,3

Середня чисельність

3,7

1,9

 

Таблиця 2

Чисельність личинок за поколіннями клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) на посівах ріпаку озимого, шт./м2

Термін визначення

Роки досліджень

2013 р.

2014 р.

Перше покоління

Друга декада травня (15.05)

0,3

2,5

Третя декада травня (25.05)

1,0

5,5

Перша декада червня (05.06)

3,9

10,5

Друга декада червня (15.06)

4,3

12,8

Середня чисельність

2,4

7,8

Друге покоління

Третя декада червня (25.06)

3,9

7,5

Перша декада липня (05.07)

4,3

10,8

Друга декада липня (15.07)

5,6

13,0

Третя декада липня (25.07)

3,0

7,4

Середня чисельність

4,2

9,7

 

 Таблиця 3

Значення показників, що використовуються для довгострокового прогнозу розвитку популяції клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.)

Показник

Роки досліджень

2013 р.

2014 р.

Площа, що заселяється клопами, які перезимували,

% від обстеженої

20

40

Чисельність клопів, що перезимували, на посівах

1,2

1,9

Площа, заселена личинками 1-го покоління, % від обстеженої

30

50

Чисельність личинок 1-го покоління, екз./м2

2,4

7,8

Кількість яєць, заражених паразитами (Scelionidae), %

20

30

Коефіцієнт розмноження 1-го покоління

2,0

4,1

Чисельність імаго 1-го покоління на посівах

3,7

1,9

Площа, заселена личинками 2-го покоління, % від обстеженої

40

50

Чисельність личинок 2-го покоління, екз./м2

4,2

9,7

Кількість яєць, заражених паразитами (Scelionidae), %

20

30

Коефіцієнт розмноження 2-го покоління

1,1

5,1

 

Таблиця 4

Значення метеорологічних показників, що використовуються для довгострокового прогнозу поширення клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.)

Метеорологічний показник

Роки досліджень

2013 р.

2014 р.

ГТК періоду прильоту – відродження

0,3

2,5

Середня температура періоду відродження – окрилення 1-го покоління, °С

20,97

17,80

Кількість критичних декад за зиму

2

2

Кількість декад з температурою 10 °С та вище після пробудження клопів і до вильоту на посіви

1

1

ГТК періоду масового льоту імаго 1-го покоління

3,5

3,7

Середня температура періоду відродження – окрилення 2-го покоління, °С

24,0

21,4

 

На основі даних таблиць 1-4 розраховуємо бал стану популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) у 2013 та 2014 роках:

Псп = 1+3+2+2+3+1+4+2+2+3+1+(2+4+0+0+2–2) = 30 (2013 р.);

Псп = 2+3+3+3+3+1+3+3+3+3+2+(-8–4+0+0+2+2) = 21 (2014 р.).

Відповідно до шкали, яка застосовується для оцінки фази динаміки популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.), 21 бал, що характеризують стан 2014 р., відповідає фазі масового розмноження шкідника, але дана фаза популяції спостерігається другий рік поспіль. Іншими словами фаза динаміки популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.), що очікується у 2015 р., має тенденцію до стабілізації і зниження.

Висновки.

1. Миколаївська область належить до зони масового розмноження та постійної шкідливості хрестоцвітих клопів, у тому числі й клопа капустяного. Розвитку та розповсюдженню шкідників тут сприяють кліматичні умови, наявність достатньої кормової бази (посіви культур родини капустяних) та місць зимівлі.

2. Температурні умови 2013 та 2014 років були досить схожими і можна вважати їх як сприятливі для нормального росту та розвитку рослин ріпаку озимого.

3. В результаті визначення видового складу комплексу хрестоцвітих клопів (Eurydema spp.) на території господарства виявлено три види: клоп розмальований, або капустяний (Eurydema ventralis Kol.), клоп ріпаковий (E. oleracea L.) та клоп гірчичний (E. ornata L.). Домінуючим видом виявлено клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.). Інші два види клопів в роки досліджень зустрічались у посівах ріпаку у різній чисельності, але відчутного господарського значення вони не мали та не впливали на формування кінцевого врожаю ріпаку озимого (ЕПШ більше 2 клопів на рослину).

4. Фенограми років досліджень підтверджують дані про оптимальні погодні умови для розвитку популяцій шкідника у 2013-2014 роках, внаслідок чого чисельність літаючих імаго протягом обох років досліджень спостерігається на одному рівні.

5. За показником суми ефективних температур масовий літ імаго першого покоління відбувався: у 2013 р. – з 13.06, у 2014 р. – з 24.06 відповідно. А за даними ГТК, дати масового прильоту імаго клопа капустяного на посіви ріпаку озимого за роками досліджень: у 2013 р. календарні строки 24.04, а в 2014 р. – 17.04, що повністю співпало з нашими даними за фенологічними календарями розвитку шкідника у відповідні роки.

6. В 2013 р. та 2014 р. фазовий стан динаміки популяцій клопа капустяного відповідає масовому розмноженню шкідника. Але дана фаза популяції спостерігається другий рік поспіль і має тенденцію до стабілізації і зниження.

 

Список джерел та література

1.     Євтушенко М.Д. Видовий склад та динаміка чисельності основних шкідників олійно-капустяних культур у Харківській області / М.Д. Євтушенко, Н.В. Федоренко, С.В. Станкевич // Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ентомологія та фітопатологія». – Х., 2008. – № 8. – С. 47-54.

2.     Круть М.В. Комплексний захист ріпаку від шкідників / М.В. Круть // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С 70-71.

3.     Методика учѐта и прогноза развития вредителей и болезней полевых культур в Центрально-Чернозѐмной полосе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж : Центр.-чернозѐм. кн. изд., 1976. – 136 с.

4.     Осмоловский Г.Е. Вредители капусты / Г.Е. Осмоловский. – Л. : Колос, 1972. – 79 с.

5.     Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И.Я. Поляков, М.П. Персов, В.А. Смирнов. Л. : Колос, 1984. 318 с.

6.     Станкевич С.В. Видовий склад комплексу хрестоцвітих клопів в умовах Харківського району / С.В. Станкевич, В.В. Вільна // Динаміка біорізноманіття 2012 : зб. наук. праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 110.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info