zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТРАДИЦІЙНІ І НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Габовда А.М., Кравченко Т.М.

 Україна, м. Мукачево

Мукачівський державний університет

 

The article deals with traditional and non traditional methods of communication skills of students in the study of foreign languages. The efficiency of the use of both traditional and computer technologies in formation of communicative competence of students and the introduction of active learning methods in the classroom foreign languag have been proved.

 

Основною метою навчання іноземних мов у ВНЗ стає розвиток здібностей студентів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування у студентів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах.

Дослідження було спрямоване на виявлення педагогічно продуктивних умов, використання активних, традиційних і нетрадиційних форм і методів для ефективного розвитку комунікативної активності у студентів вищих навчальних закладів при вивченні іноземних мов

Питанням ситуативності мовлення і створення навчальних комунікативних ситуацій займалося багато вчених: Е.П.Шубін, Й.М.Берман, В.Л.Скалкін, В.О.Артемов та багато інших. Проблемами класифікації вправ для розвитку усного мовлення займалися Скалкін В. Л., Скляренко Н. К., Пасов  Є. І.. Серед дослідників, які розглядали питання застосування інформаційних та комунікативних технологій у навчальному процесі, слід визначити таких: В. Биков, Р. Гуревич, М. Кадемія, Н. Морзе, І. Галицька, К. Обрізан, Т. Салівон, С. Яцюк, О. Гриценчук, І. Іванюк, Ю. Жук [1–3; 7; 8].

За мету статті поставлено довести ефективність використання  як традиційних, так і комп’ютерних технологій у формуванні комунікативної компетенції студентів, а також впровадження активних методів навчання на заняттях іноземної мови.

Для розвитку і вдосконалення навичок мовленнєвої діяльності доцільно використовувати системи вправ, спрямованих на свідоме практичне ознайомлення студентів із комунікативною функцією мовних одиниць, а також на формування вмінь і навичок  використовувати їх у мовленні .

Скалкін В.Л. вважає, що навчання іншомовному спілкуванню умовно розділяється на два етапи: тренування в спілкуванні і практика в спілкуванні. Відповідно до цих етапів вчений  поділяє вправи на два види: підготовчі (тренувальні) вправи, при яких здобуваються навики оперування фонетичними, граматичними та лексичними елементами; мовні вправи, які вирішують складніші комунікативно-змістовні завдання: розвивають здібність до породження мовних утворень з метою спілкування, формують готовність до включення в реальну комунікацію [5]

На думку Скляренка Н.К., мовленнєві вправи включають рецептивну, репродуктивну й продуктивну діяльність .

Хоча дослідники  Скалкін В.Л., Скляренко Н.К., Пасов  Є.І. не можуть розробити єдину класифікацію мовленнєвих вправ, існують певні загальні вимоги до них. Останні повинні: повідомляти студентам інформацію, «поділитись» якою може стати їх реальною потребою або навчальним завданням; стимулювати продукування зв’язного мовлення на основі життєвого досвіду, висловлення свого ставлення до тієї чи іншої події в житті або навчанні; створювати ситуації для спілкування у класі; бути комунікативними як за матеріалом, так і за процедурою виконання; будуватись на опрацьованому і достатньо засвоєному учнями мовному матеріалі для того, щоб під час процесу мовлення їх увага була прикута до змісту спілкування; передбачати формування одного з різновидів мовлення, що відрізняється за підготовкою, довжиною, ініціативністю, комунікативному змісту і т. д.; забезпечувати природну мовну поведінку учнів у відповідності до їх соціально-комунікативної позиції, орієнтацію у групі співрозмовників для вибору теми спілкування, його напрямку тощо [1].

При відомій організації запитань даний вид вправ ніби поєднується з тренувальними забезпечуючи максимальну повторюваність однакових мовних знаків. При цьому, однак, зміст своїх відповідей студенти формують самостійно.

Умовна бесіда – вправа, що стимулює умовно-комунікативну, непідготовлену й частково ініціативну розмову іноземною мовою за допомогою мовця, певну тему початкового висловлювання та програмування мовленнєвої реакції учнів. Вільна бесіда виникає в умовах невимушеності та підтримується стосунками між її учасниками, комунікативною єдністю. Що стосується типових видів мовленнєвих стимулів у бесіді, то можна назвати хоча б такі: а) запит інформації про особу, об’єкт, подію, що цікавить; б) інформація когось про щось; в) висловлення власного ставлення до якоїсь події, до чиїхось слів ,суджень; г) обмін думками або враженнями про щось (про когось); д) встановлення контакту, наприклад, знайомство); е) підтримання розмови згідно з правилами етикету тощо.

До репродуктивних вправ належать переказ, скорочено-вибірковий переказ, переказ-переклад та інсценізація [2]. Під інсценізацією як вправою розуміємо більш або менш вільний, імпровізований переказ діалогічного або монологічного тексту двома – трьома студентами.

Усний твір іноземною мовою – це одна з най важчих вправ, успішне проведення якої можливе лише за умови достатнього рівня розвитку усно-мовленнєвих вмінь. Усна композиція може мати різний рівень в залежності від підготовленості мови, а також від матеріалу або опори, що лежать в її основі .

У сучасному світі володіння іноземною мовою просто необхідне. При цьому знань граматики та лексики частіше за все буває недостатньо: потрібно вміти вільно, невимушено, й головне, сміливо спілкуватися, з легкістю знаходити вихід з важких ситуацій. Комунікативна методика вивчення іноземної мови спрямована на відточення саме цих навичок [1].

Важливу роль грає творчий підхід до занять та самостійна пізнавальна діяльність студентів. Одним з основних стимулів вивчення іноземної мови є рольова гра. Концепція рольової гри ґрунтується на зверненні до пізнання процесів та почуттів інших учасників гри, створюють умови, коли учні розв’язують певну проблему, обігруючи ролі; забезпечують сприятливі умови для обговорення.

Комунікативна методика пропонує різноманітність напрямків та рівнів лексичного аспекту. Завдання можуть бути згруповані залежно від рівня складності, за тематичним принципом, з урахуванням певних аспектів діяльності тих , хто навчається, та конкретних проблемних задач.

Корисним видом діяльності є створення дискусій іноземною мовою, тематика яких може бути різноманітною. За основу таких обговорень можна брати інформацію з прочитаних текстів та статей. Викладач бере на себе роль організатора спілкування, формулює питання, звертає увагу на оригінальні думки учасників, суперечливі питання, допомагає у розв'язанні напружених моментів, що виникають під час дискусії.

Психологічна характеристика мовлення учасників у природній дискусії та дискусії-вправі іноземною мовою є майже тотожними, хоча у навчальній дискусії є одна особливість: її організовує викладач (на відміну від дискусії в реальних умовах, де вона виникає стихійно). Використання дискусії як вправи, що найбільш яскраво та повно відображає психологічні особливості комунікативного мовлення мовою, що вивчається, має відповідати декільком методичним вимогам. [3].

Сутність коментування полягає в тому, що промовець, одержавши деяку інформацію, висловлює своє ставлення до неї, а також думки компаративного, узагальнюючого та оцінювального характеру, що виникають у зв’язку з цим.

Традиційні методи навчання поступаються місцем більш прогресивним, які за своєю специфікою все частіше використовують один із різновидів комп’ютерних технологій – засоби мультимедіа. Впровадження нетрадиційних методик при вивченні іноземної мови - це не тільки новизна і теоретична значимість одержаних результатів, а також і ступінь їх впливу на ефективність вирішення конкретних комунікативних завдань.

В нашій країні накопичено значний досвід у галузі комп’ютерного забезпечення  і більшість викладачів мають змогу використовувати електронні засоби при реалізації комунікативного підходу до навчання іноземних мов. Впровадження комп’ютеризації у навчальний процес здійснюється за різними напрямами. Вони орієнтовані на інформаційну підтримку процесу викладання.

Суттєво змінюються ролі викладача і студента: незважаючи на те, що перший знаходиться поза навчальним процесом, він стає насправді координатором тих, хто вивчає іноземну мову. Студент протягом такого навчання підвищує мотивацію цього процесу.

Завдяки цим комп’ютерним технологіям студенти можуть працювати у своєму ритмі та згідно своїх потреб, що сприяє підвищенню мотивації до оволодіння іноземною мовою. Таким чином, впровадження та застосування комп’ютерних навчальних програм на заняттях з іноземної мови ефективно допомагає як технічний наочно-слуховий засіб, допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності студентів, засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати іноземну мову, швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок студентів, засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності студентів.

Застосування на заняттях інформаційних технологій – це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні студентів іноземної мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей студентів. Крім цього використання комп’ютерних технологій в викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів при навчанні іноземної мови.

Впровадження інформаційних та комунікативних технологій, а також використання нетрадиційних методів навчання дозволяють викладачам якісно змінити зміст, структуру та організаційні форми навчання. Основною метою інноваційних технологій в освіті є посилення інтелектуальних можливостей студентів в інформаційному суспільстві, а також індивідуалізація процесу навчання і підвищення його якості на всіх ступенях навчального процесу.

Отже, розглянуті нами методи формування та вдосконалення комунікативних вмінь, на нашу думку, є найбільш дієвими та доцільними і дають найкращий результат у вивченні іншомовного спілкування.

 

Список використаної літератури

1.     Денисенко М.  Принципи комунікативно- орієнтованого навчання :   (На прикладі вивчення  англійської  мови) // English.- 2002.- № 25.- С. 37

2.     Цетлін В.С. Реальні ситуації  спілкування  на  уроці // Іноземні мови  в   школі.- 2000.-№ 3.- С.24-26

3.     Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам.// – Иностранные языки в школе. – 2000, №4, №5.

4.     Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. –  М.: Просвещение, 1991.- 184 с.

5.     Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: Пособие для учителя.- М: Просвещение, 1983.- 128 с.

6.     Livingstone C.Role Play in Language Learning / Предисл. і  прил. Н.И.Гез. -  М.: Вища школа, 1998.- 127с.

7.     Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 4,5.- С. 10–12, С. 17–22.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info