zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ В УКРАЇНІ

 

Гладуш І.А.

Україна, м.Київ

Київський національний університет

технологій та дизайну

 

The article describes the experience of implementing the ideas of inclusive education in Ukrainian higher education institutions, in particular for people with hearing problems. We investigate the reasons that affect the efficiency of this process.

 

Постановка проблеми.

В умовах сучасного розуміння місії і завдань освіти, є актуальним перегляд цілей та цінностей вищої освіти в Україні. Нагальною проблемою є боротьба зі стереотипами щодо можливостей та потенціалу людей з порушеннями слуху та дискримінаційними поглядами по відношенню до них. Першочерговим є створення сприятливої атмосфери інтеграції в українське суспільство для цих громадян згідно з принципами Саламанської Декларації [1].

В Україні як і в цілому світі є категорія людей, яка страждає на глухоту та туговухість. Соціальна ізоляція та бар`єри, створені нормативними актами та відсутністю відповідного освітнього простору, не дають їм можливості брати повноцінну участь у діяльності суспільства та реалізувати себе як особистість. На жаль, не всім вдалося реалізувати себе у професійній діяльності.

Розв`язання проблеми, яку ставлять перед собою багато законодавців, педагогів, вчених полягає в пошуку шляхів найшвидшого переходу від медичної моделі соціального устрою до інклюзивної. Від моделі, яка розглядає осіб з порушеннями розвитку об’єктом неповноцінності до моделі, основними принципами якої є “навчаючись разом, діти вчаться жити разом” [2]. Крім того, інклюзія пропонує розуміння інвалідності як відмінність людини, яка поважається і ціниться [3].

Аналіз останніх статей і публікацій.

В наш час сутність понять інклюзивної освіти та шляхів їх впровадження викладена у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема А. Дайсона, М. Кінг-Сірса, П. Міттлера, А. Колупаєвої, М. Сварніка, З.Ленів, М.Чайковського та ін. Не дивлячись на значні здобутки вищезгаданих авторів, питання ефективності впровадження інклюзивної освіти в українських вищих навчальних закладах для людей з вадами слуху потребує подальшого дослідження.

Мета статті полягає у вивченні досвіду впровадження українськими вищими навчальними закладами ідеї інклюзивної освіти та причин, які впливають на ефективність цього процесу.

Викладення основного матеріалу дослідження.

Слух є одним із зовнішніх чуттів, зумовлених сприйняттям звукових коливань мови за допомогою спеціального органа – вуха. Найважливішим для оцінки слуху є вивчення здатності людини сприймати шепітне й розмовне мовлення. Звукові хвилі характеризуються двома параметрами – децибел (дБ) і герц (Гц). Людське вухо нормально сприймає звук від 16 до 20 000 Гц. Найбільш адекватне розуміння звуків людиною відбувається в діапазоні від 1000 до 3000 Гц, у якому переважно і здійснюється мовленнєве сприймання. Проте за відсутності нормального слуху людина неспроможна опанувати словесне мовлення, оскільки не має змоги чути мовлення людей і наслідувати його.

Порушенням слуху вважають його ураження або відсутність, що зумовлює помилкове сприйняття навколишніх звуків. Порушення слуху поділяється на два види: глухота й туговухість. Діти з порушенням слуху – це діти, які не можуть самостійно накопичувати певний словниковий запас (часто спотворений або неповний), оволодіти граматичною будовою мовлення, що загалом призводить до яскраво виражених порушень мовленнєвого розвитку.

За результатами епідеміологічних досліджень, в Україні на 1 тис. нормальних пологів одна дитина народжується з повною глухотою, у двох-трьох глухота розвивається в перші 2 роки життя. Згідно зі статистичними даними на сьогодні в Україні кількість осіб із вадами слуху становить понад 100 тис., з них 11 тис. дітей. Навчання дітей-інвалідів в Україні проводиться в інтернатах. Річне забезпечення коштує понад 330 млн грн. [6] Досягнувши повноліття, дитина залишається інвалідом. У зв'язку з цим перед суспільством постає проблема забезпечення умов розвитку, освіти та соціалізації дітей з обмеженими можливостями слухового сприйняття.

Застаріла система освіти в інтернатах, а також великі витрати держави на їх утримання спричинили вивчення напрацювань вітчизняних та іноземних фахівців та зацікавлення прогресивними ідеями інклюзивної освіти.

Термін “інклюзія” (з англ. “inclusion” – включення) означає створення можливостей навчання всіх без винятку дітей, в тому числі дітей з особливими потребами, в умовах загальноосвітнього навчального закладу; пристосування середовища та навчального процесу до індивідуальних потреб кожної дитини.

Термін «інклюзія» не слід плутати з терміном «інтеграція», яка відрізняється своїм концептуальним підходом. Зокрема в документі «Міжнародні консультації з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами» вказується на те, що інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір. Інклюзія – це політика та процес, який дає змогу всім дітям брати участь у всіх програмах. Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно враховувало й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. Поняття «інтеграції», «інклюзії» розглядаються як антонімічне щодо «сегрегації» і позначають відповідний поступ у розвитку системи одержання освіти особами з порушеннями.

Про те, що інклюзію треба ретельно вивчати і проваджувати в життя, свідчить досвід людей з вадами слуху та членів їх родин. Деякі статті містять порівняння теперішньої ситуації з минулим у бік збільшення можливостей для здобуття освіти та знаходженні власної ніші у професійній кар`єри. У Радянському Союзі на території України кількість підприємств, де працювали глухі та люди з частковою втратою слуху була обмежена. Люди з вадами слуху повинні були виконувати держзамовлення, що звужувало перспективи їх професійного зростання. Перші підприємства в Україні, що почали брати на роботу глухих, – мережа магазинів МакДоналдс і гіпермаркет «Ашан», який пішов далі, – тепер глухі люди можуть працювати й на касі. [7] Крім того, приклади професійного досвіду деяких людей з обмеженими можливостями показує, що глухота не є вадою. Це – відмінність, яка наділяє людину уміннями і якостями, яких не мають здорові люди. Жестова мова, образи та багатовимірність часто допомагають людям з вадами слуху в роботі. Отже, є необхідність налагодження та зміцнення співраці навчальних закладів з роботодавцями.

Над реалізацією прав інвалідів бути рівними активно працює ряд українських вищих навчальних закладів. Вони розробили організаційні, навчально-методичні засади для інклюзивного навчання. Корисним є досвід Університету «Україна» разом з його підрозділами [4] та Львівського національного університету ім.Івана Франка [5]. Підсумовуючи позитивний досвід ВНЗ, слід виділити наступні заходи з провадження інклюзивної освіти:

·       на базі вищих навчальних закладів проводяться заходи з формування та підвищення інклюзивної компетентності членів колективу, зокрема організовуються короткострокові курси підвищення кваліфікації, семінари з тематики інклюзивного навчання, тренінги, консиліуми тощо;

·       вивчається контингент студентів з особливими потребами, щоб спланувати комплекс соціально-педагогічних заходів, в тому числі: індивідуальну роботу викладачів з окремими студентами, залучення до співпраці на волонтерських засадах здорових, добре підготовлених студентів до написання конспектів лекцій, сумісного виконання контрольних завдань, підготовки до заліків та іспитів;

·       створюються умови для навчання студентів з особливими потребами, в т.ч. і з вадами слуху;

·       проводиться соціально-педагогічна робота у напрямку ЗОШ-ВНЗ, що передбачає об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу різнорівневих закладів освіти зі створенням єдиної системи неперервного кваліфікованого супроводу навчання шкільної і студентської молоді з особливими потребами;

·       запроваджуюються інноваційні технології (наприклад, “арт-терапія”, що застосовується Педагогічним коледжем ЛНУ ім.Івана Франка, покликана створити ситуацію успіху для дітей-інвалідів);

·       практикується співпраця викладачів з психологом і соціальним педагогом спрямована на створення позитивного психологічного мікроклімату.

Процес впровадження інклюзивного навчання людей з вадами слуху має певні бар`єри. Mає бути вирішена проблема підготовки украинскими ВНЗ спеціалістів з сурдоперекладу, яку і досі бере на себе Українське товариство глухих. За ініціативи фахівців Українського католицького університету та за допомогою західних грантів в Україні почали відновлювати навчання української жестової мови [9].

Висновки та перспетиви подальших досліджень: Не дивлячись на позитивні зрушення у процесі запровадження інклюзивної освіти в України є багато проблем, які потрібно усуват. Для цього необхідно:

·    вжити заходи з розширення кола ВНЗ, які будуть інтенсивно впроваджувати інклюзивну освіту;

·    розширити і зміцнити співпрацю закладів з роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів з вадами слуху;

·       придбати спеціалізовані комп’ютерні програми для навчання осіб з проблемами слуху/інвалідністю у бібліотеках і навчальних аудиторіях ВНЗ;

·       забезпечувати наявність аудіовізуальних засобів навчання, видання електронних, друкованих, аудіо-візуальних форматів спеціальної навчально-методичної літератури для осіб з особливими потребами;

·       організувати волонтерську та патронажну служби, що надаватимуть допомогу нечуючим студентам;

·       ввести спеціальність “сурдопереклад” у вищих навчальних накладах України;

·       забезпечити диференціацію й індивідуалізацію процесу навчання;

·       налагоджувати міжнародні відносини з ВНЗ, які мають досвід роботи з глухонімими (зокрема, Університетом імені Томаса Ґаллодета у Вашингтоні).

Отже, заклади не повинні зупинятися на досягнутому. У подальшому слід вдосконалювати напрями і технології соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі.

 

Література:

1.     Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. (Саламанка–Испания) 7-10 июня 1994 [Електронний ресурс] /www.un.org/ Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf

2.     Основи інклюзивної освіти. Навчальнометодичний посібник:/ за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К: «А. С. К.», 2012. – 308 с.

3.     "Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів" (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №48/96, прийнята на 48 сесії ГАООН 20 грудня 1993р. К.:ВГСПО "НАІУ", 2003. 40 с.

4.     Чайковський М.Є. Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті "Україна"."Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" 2 (2010): 8-11.

5.     Зоряна Ленів: “Університет – флагман інклюзивної освіти в Західній Україні”.[Електронний ресурс] // е-журнал “Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету ім.Івана Франка”-2011. - №4. – Режим доступу // http://kameniar.franko.lviv.ua/cms/?Kamenyar_No_4%2C_kvitenmz_2011_r._Zoryana_Leniv__ IUniversitet%26nbsp%3B__flagman_inklyuzivnoyi_osviti_v%26nbsp%3BZahidnii_UkrayiniI

6.     Попович В.І., Заставна В.М. Життя або бажання жити у світі людей зі слухом [Електронний ресурс] // е-журнал “Здоров`я України”. – 2013. – Режим доступу: http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2013_Respirat_4/32-33.pdf/

7.     Яковенко К. Країна глухих і відкритий світ. [Електронний ресурс] // е-журнал «День Kiev.ua»- 2013, - №140 – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/krayina-gluhih-i-vidkritiy-svit

8.     Майборода В.К, Горкуша Є. В. Розвиток інклюзивного навчання студентів із вадами зору в університетах України [Текст] : библиография / В. К. Майборода, Є. В. Горкуша // Біоресурси і природокористування. - 2014. - Т.6, № 3/4. - С. 187-191.

9.     Панчишин О. В Україні жоден виш не готує сурдоперекладачів для 120 тисяч глухих // е-газета “ZAXID.NET” - 2013. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?v_ukrayini_zhoden_vish_ne_gotuye_ surdoperekladachiv_dlya_120_tisyach_gluhih&objectId=1282907Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info