zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГУСТОТА СТЕБЛОСТОЮ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПРИ застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту рослин Емістим С

 

Заболотна А.В., Заболотний О.І.

Україна, м. Умань

Уманський національний університет садівництва

 

Исследовано формирование таких показателей структуры урожая пшеницы яровой как общее количество стеблей и количество продуктивных стеблей при внесении гербицида Линтур 70 WG в нормах 120, 150 и 180 г/га как отдельно, так и в баковых смесях с регулятором роста растений Эмистим С. Установлено, что применение оптимальных норм гербицида способствует улучшению этих показателей, а наивысшие их значения наблюдаются при совместном внесения 120 г/га Линтура 70 WG в баковой смеси с Емистимом С. Внесение максимальной нормы гербицида (180 г/га ) как отдельно, так и в смеси с Емистимом С имеет ингибирующее действие на растения пшеницы яровой, что проявляется в снижении исследуемых показателей структуры урожая посевов культуры.

 

Провідну роль у харчовому забезпеченні людства відіграють зернові злаки, три з яких – пшениця, кукурудза і рис – посідають чільне місце [1]. При цьому вчені схиляються до думки, що значення пшениці в подальшому зростатиме ще більше й саме вона стане найважливішою в світі. Висока врожайність пшениці ярої може сформуватись лише в такому агроценозі, який за своїми параметрами, а перш за все густотою рослин, кущистістю, розміром колоса, кількістю та масою зерен у колосі буде найближчим до оптимального [2–4]. Поряд з цим, як доведено багаторічними науковими дослідженнями та практикою виробництва, присутність бур’янів істотно знижує продуктивність посівів сільськогосподарських культур, адже бур’яни можуть виносити з ґрунту в 1,2–1,5 рази більше елементів живлення, ніж потребують рослини пшениці. Тому боротьба з бур’янами, переважно за допомогою хімічного методу, займає чільне місце в сучасних технологіях вирощування польових культур. Використання гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур знижує винос бур’янами елементів живлення в 1,7–4,5 рази [5].

Літературні дані свідчать, що при внесенні гербіцидів в оптимальних нормах рослини краще розвиваються, кущаться, порівняно з контролем без гербіцидів, де значна забур’яненість пригнічує ріст і розвиток культурних рослин. Використання гербіцидів в оптимальних нормах має також позитивний вплив на продуктивність колоса та масу 1000 зерен. Також активний ріст та розвиток рослин пшениці на ділянках звільнених від бур’янів за допомогою гербіцидів сприяє збільшенню розміру колосків, кількості зерен у них та підвищенню їх маси у порівнянні з контролем [6].

Нашим завданням було дослідити формування загальної кількості стебел пшениці ярої та кількості продуктивних стебел при внесенні різних норм гербіциду Лінтур 70 WG окремо і в бакових сумішах з Емістимом С.

Досліди виконували в польових і лабораторних умовах кафедри біології Уманського національного університету садівництва в посівах пшениці ярої сорту Колективна 3 впродовж 2012–2014 рр.

У результаті проведених досліджень встановлено, що перед збиранням врожаю пшениці ярої у 2012 році кількість стебел пшениці ярої на 1 м2 посівів при внесенні 120 г/га Лінтуру 70 WG перевищувала контроль І на 19 шт./м2, тоді як при застосуванні гербіциду в нормі 150 г/га – на 60 шт./м2, що при НІР05 31 шт./м2 є достовірним. За дії 180 г/га препарату кількість стебел була найменшою серед варіантів досліду із внесенням гербіциду без регулятора росту і прирівнювалася до контролю І.

За сумісного застосування Лінтуру 70 WG з Емістимом С у 2012 році найбільша кількість стебел на 1 м2 посівів була при дії 120 г/га. Тут густота стеблостою достовірно перевищувала контроль І на 69 шт./м2. На 63 шт/м2 у порівнянні з контролем І зросла кількість стебел при внесенні 150 г/га Лінтуру 70 WG в суміші з регулятором росту, а при 180 г/га – на 13 шт./м2, тобто було недостовірним

У 2013 році погодні умови вегетаційного періоду були сприятливішими для розвитку рослин пшениці ярої у порівнянні з 2012 роком, тому густота стеблостою в 2013 році була більшою. Так, при застосуванні Емістиму С густота стеблостою зростала в порівнянні з контролем І на 21 шт./м2 при НІР05 33 шт./м2. За внесення 120 г/га гербіциду Лінтур 70 WG без регулятора росту кількість стебел пшениці ярої зросла у порівнянні з контролем І на 28 шт./м2. Внесення 150 г/га Лінтуру 70 WG сприяло збільшенню густоти стеблостою пшениці ярої у порівнянні з контролем І на 66 шт./м2, що при НІР05 33 шт./м2 є достовірним. Збільшення кількості стебел пшениці ярої при дії 180 г/га гербіциду в порівнянні з контролем І становило 10 шт./м2, що було не істотним.

Як і в 2012 році, сумісне внесення гербіциду Лінтур 70 WG і Емістиму С активніше впливало на формування густоти посівів пшениці ярої. Зокрема, за дії 120 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з регулятором росту густота стеблостою пшениці ярої зросла в порівнянні з контролем І на 89 шт./м2, а при 150 г/га гербіциду з Емістимом С – на 78 шт./м2, що при НІР05 33 шт./м2 є достовірним. Внесення максимальної норми гербіциду в суміші з регулятором росту не давало істотного приросту густоти стеблостою пшениці ярої.

При визначенні густоти стеблостою посівів пшениці ярої у 2014 році нами встановлено, що кількість стебел рослин була меншою в порівнянні з попередніми роками досліджень, що пов’язано з посушливими умовами вегетаційного періоду. Однак залежність кількості стебел рослин пшениці ярої від норм і способів внесення Лінтуру 70 WG і Емістиму С залишалася така ж, як і у попередні роки. Так, при дії Емістиму С густота стеблостою посівів пшениці ярої зростала в порівнянні з контролем І на 53 шт./м2, що при НІР05 28 шт./м2 є достовірним. При внесенні Лінтуру 70 WG у нормі 120 г/га без регулятора росту кількість стебел пшениці ярої перевищувала контроль І на 43 шт./м2, а при 150 г/га – на 74 шт./м2, що при НІР05 28 шт./м2 є достовірним. Збільшення густоти стеблостою рослин пшениці ярої при застосуванні 180 г/га гербіциду в порівнянні з контролем І було неістотним.

За внесення 120 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з Емістимом С кількість стебел рослин пшениці ярої зростала в порівнянні з контролем І на 95 шт./м2, що при НІР05 28 шт./м2 є істотним. Також достовірним є підвищення густоти стеблостою при дії 150 г/га гербіциду в суміші з регулятором росту (на 88 шт./м2 більше за контроль І). Застосування 180 г/га Лінтуру 70 WG з Емістимом С не давало істотного збільшення кількості стебел у посівах пшениці ярої.

За підрахунку кількості продуктивних стебел, які мають значний вплив на величину врожаю, нами було встановлено, що їх чисельність змінювалася залежно від норм і способів застосування препаратів. Так, при внесенні Емістиму С без гербіциду кількість продуктивних стебел рослин пшениці ярої зросла у середньому за роки досліджень у порівнянні з контролем І на 7%.

За дії 120 г/га Лінтуру 70 WG без Емістиму С кількість продуктивних стебел перевищувала контроль І на 6%, а при застосуванні 150 г/га гербіциду була найбільшою серед варіантів досліду, де вносили Лінтур 70 WG без Емістиму С – на 16% більше. Дія 180 г/га гербіциду збільшувала кількість продуктивних стебел у посівах пшениці ярої лише на 4%.

Найактивніше серед варіантів досліду із внесенням Лінтуру 70 WG і Емістиму С продуктивні стебла формувалися за сумісної дії препаратів. Так, при застосуванні 120 г/га гербіциду в суміші з регулятором росту кількість продуктивних стебел зростала в порівнянні з контролем І на 19%, тоді як за внесення 150 г/га – на 17%. Менш активно впливало на формування продуктивних стебел внесення 180 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з Емістимом С, тут їх кількість перевищувала контроль І на 6%.

Отже, з аналізу отриманих даних випливає, що кращі показники досліджуваних елементів структури врожаю пшениці ярої (загальна кількість стебел та кількість продуктивних стебел) формуються при застосуванні 120 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з Емістимом С.

 

Список літератури

1.     Андрющенко А. 4–5 млн насінин на гектар – це оптимально / А. Андрющенко // Пропозиція. – 2002. – №1.С. 40–41.

2.     Дмитриев В.Е. Динамика формирования продуктивного стеблестоя и зерна яровой пшеницы / В.Е. Дмитриев // Зерновое хозяйство. – 2006. – №7. – С. 2021.

3.     Жайлыбай К.Н. Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в Казахстанском Приаралье / К. Н. Жайлыбай, А.М. Токтамысов, А.С. Сагиндыкова, Н.К. Нурмаш // Агрохимия. – 2005. – №11. – С. 4348.

4.     Карпова Л.В. Продуктивность озимой пшеницы при разных сроках сева / Л.В. Карпова // Зерновое хозяйство. – 2005. – №4. – С. 2629.

5.     Юла В.М. Особливості технології вирощування ярої твердої і мякої пшениці в умовах Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 „Рослинництво” / В.М. Юла. – К., 1998.

6.     Сахненко В.В. Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.11 „Захист рослин” / В.В. Сахненко. – К., 1999. – 18 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info