zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНОЗЕМІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

ІНОЗЕМІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

 

     Бойко О. Ю.

Україна, м.Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

В данной работе сделан анализ стран, которые вкладывают в экономику Украины много прямых иностранных инвестиций. Рассмотрена общая  оценка инвестиционного климату в Украине на макроэкономическом  уровне. Наведены главные препятствия развития инвестиционной деятельности и макроэкономические проблемы, а также способы активизации инвестирования в Украине.        

 

Важливою для інвестора, який бажає здійснювати іноземне інвестування, є оцінка країни та його інтересів стосовно умов інвестування, можливих прибутків, інвестиційних ризиків, окупності інвестицій тощо. На сьогоднішній день інвестиційна привабливість конкретної країни для здійснення вкладення капіталу є непростим завданням для інвестора.

Проблема інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу, в тому числі й в Україні. Як свідчать дослідження показників інвестиційної привабливості України, потенційно вона може бути однією з провідних країн вкладення прямих та портфельних іноземних інвестицій. В Україні ж дотепер не створено обгрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування національної економіки посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обгрунтована інвестиційна політика держави.

Сьогодні інвестиційна проблематика в Україні є ключовою, оскільки у постійному дефіциті бюджетних ресурсів чи не єдиним джерелом фінансування залишаються інвестиції. І те, як країна спроможна залучати інвестиції (як національні, так і іноземні), визначатиме економічний та інфраструктурний розвиток, а також добробут жителів країни. Іноземні інвестиції дають можливість вирішити соціальні проблеми, забезпечують високий рівень зайнятості населення, дозволяють оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології [4]. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти інвестиційної та інноваційної діяльності, оцінки ефективності інвестиційної діяльності та привабливості, регулювання інвестиційних процесів висвітлені в наукових працях таких українських вчених, як О. Амоша, П. Бєлєнький, В. Заєць, М. Долішній, В. Загорський, А. Мокій та ін. Однак у дослідженнях науковців не приділяється достатньої уваги визначенню інвестиційної привабливості України для саме іноземного інвестора та загалом визначення інвестиційного клімату в нашій державі.

Під інвестиційним кліматом  прийнято розуміти сукупність об’єктивних  та субєктивних умов, які впливають на процес інвестування народного господарства та

окремих підприємств, компаній, галузей. Сьогодні іноземне інвестування в Україну є

необхідним важелем для реконструкції та модернізації тих сфер економіки, активізація яких допоможе  вивести її з кризового стану. Участь іноземного капіталу могла б істотно змінити технологічну відсталість  у всіх сферах економіки. До числа пріоритетних напрямків слід віднести й створення в Україні сучасної інфраструктури, без якої практично неможливо перейти до повноцінного ринку та розвитку міжнародної інвестиційної діяльності.

До чинників, що формують інвестиційний клімат необхідно віднести:

рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;

політичні та правові чинники;

стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників;

статус іноземного інвестора;

інвестиційну активність населення.

Щодо загальної оцінки інвестиційного клімату в Україні на макроекономічному рівні, то тут слід відзначити, що в економіці продовжується спад виробництва, зменшується частка надходжень від податків, накопичуються неплатежі, знижується частка банківського кредитування у ВВП, зростає сума внутрішньо­го і зовнішнього боргу, зростає рівень тіньової економіки, знижується частка державних капіталовкладень (щороку в цілому на 5—10 %) [5]. Крім цього, на інвестиційний клімат держави суттєвий вплив мають:

приховане безробіття;

неможливість виконання державою своїх зобов'язань щодо соціального захисту громадян;

відсутність ефективних процедур банкрутства, захисту прав власників;

високий рівень злочинності;

слабка дисципліна виконання законодавчих актів.

Причинами погіршення інвестиційного клімату в Україні є надмірна заполітизованість економіки та негативні на­слідки приватизації, до яких призвело збочення та заміна такої основної мети приватизації, як сприяння розвитку виробництва, на отримання прибутку в короткий термін.

Але ряд факторів, які впливають на приплив інвестицій в Україну, ще досить тривалий час формуватимуть не зовсім сприятливий інвестиційний клімат. Тому, робити ставку на прямі іноземні інвестиції, як на рушійний фінансовий фактор економічного зростання в найближчій перспективі не варто.

Головними перешкодами розвитку інвестиційної діяльності вважаються макроекономічні проблеми, такі як:

-           нестабільність і величезний обсяг державного регулювання;

-           невизначеність економічного середовища;

-           корупція;

-           податковий тиск;

-           труднощі в переговорах з урядовими структурами;

-           нестабільність політичного середовища;

-           обмеженість матеріальної інфраструктури;

-           недостатнє інформаційне забезпечення.

Взаємопов’язаність цих проблем посилює їх негативний вплив на інвестиційну ситуацію, хоча Україна має всі шанси, щоб стати однією з провідних країн залучення прямих та портфельних інвестицій. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої.

Особливе значення для посилення інвестиційної активності набувають законодавчі гарантії для інвесторів. Але механізм реалізації правових гарантій, ще є не достатньо відпрацьованим. Через досить велику кількість негативних факторів іноземці вклали в економіку держави мізерну частку інвестицій. За оцінкою експертів, для нормального розвитку українській економіці необхідно 80-100 млрд. доларів протягом десяти років, тобто по 8-10 млрд.  доларів у рік [3, с.15].

Аналіз країн, що вкладають в економіку України найбільше прямих інвестицій наведено на рис. 1:


За даними офіційної статистики, по обсягах інвестицій в Україну на першому місці знаходяться Німеччина, на другому затвердився Кіпр. За роки незалежності в нашу економіку залучено менше 10 млрд. доларів прямих зарубіжних інвестицій, тоді як оптимально їх потрібно понад 40 млрд. доларів. Більш за все можуть інвестувати в Україну, звичайно, росіяни. Західні інвестори не особливо цікавляться нашим ринком. Хоча, за офіційними даними Державного комітету статистики на 01.07. 2007 обсяг прямих інвестицій з боку Німеччини склав 5677,9 млн. доларів, а з боку Кіпру 4130,4 млн. доларів [6]. Останній, тільки 558 млн. доларів інвестував в економіку Донецької області в 2007 році, що стало найбільшим вкладанням іноземного капіталу в регіон.

Отже, до шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі:

 реформу підприємств, яка передбачає перехід до загаль­ноприйнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної ринкової вартості, суттєве покращення корпоратив­ного управління;

 страхування майна (особливо великих підприємств);

 розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інвестиційної сфери заощаджень населення;

сприяння становленню систе­ми житлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитування вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.

Особливістю сучасного періоду економічного розвитку України та виникнення кризи в банківській системі є різке скорочення державного бюджетного фінансування інвестиційного процесу. В найближчі роки поки що немає реальної перспективи активізації інвестиційної діяльності з боку держави [4].

Щодо регіональних диспропорцій, то  насьогодні в Україні спостерігаються суттєві розбіжності  в обсягах інвестицій в основний капітал. Ці диспропорції сформувалися протягом останніх 13 років. Це свідчить про різну інвестиційну привабливість регіонів України, зокрема прикордонних, відсутність ефективних інвестиційних стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та механізмів їх реалізації.

Попри певні позитивні тенденції, відзначені в динаміці економіки України минулих років, є всі підстави констатувати збереження в Україні негативного інвестиційного клімату. Кінцевим чином, цей складний комплекс взаємопов’язаних чинників може визначатися інвестором лише суто індивідуально. В середньостроковій перспективі стабільний економічний розвиток України і реальна активізація інвестиційних процесів залежать від розвитку фондового ринку та особливо банківського сектору, оскільки саме вони володіють найбільшим потенціалом зростання. Тому, необхідно вдосконалювати систему управління та ліквідовувати всі негативні фактори, які відлякують закордонного інвестора.

 

Список використаних джерел

1.      Фактори, що впливають на іноземні інвестиції /В. Оспищев, Т. Антонечко, Д. Пруненко //Економіка України. – 2006 - №4.

2.      Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні //Вісник НБУ – 2005. - №1.

3.      Парухуладзе Л. Инвестиционный климат Украины: глобальное потепление //Зеркало недели. – 2007. - №29 – с.15.

4.      Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату – пріоритетне завдання         державного управління //Економіка та держава. – 2006. - №11. – с. 57 – 61.

5.      Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.-с.36-37, с.42, с.363-364.

6.      http//www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet